Сумской государственный университет, СГУ

В закладках (56) В закладки  Добавить к сравнению  40609
Аккредитация: 
IV
Год основания: 
1948г.
Форма собственности: 
Государственная
Форма обучения: 
Дневная, Заочная, Дистанционная
Квалификационные уровни: 
профессиональный младший бакалавр, бакалавр, магистр
Условия обучения: 
за средства государственного бюджета (бюджет)
за средства физических и юридических лиц (контракт)
Бесплатное обучение: 
есть
Платное обучение: 
есть
Подготовительное отделение: 
нет
Аспирантура, докторантура: 
есть
Общежитие: 
есть
Военная кафедра: 
есть
Дистанционное обучение: 
есть

Средняя стоимость обучения (дневное/заочное)

Бакалавр

Средняя стоимость обучения (очно): 
24250 грн

Магистр

Средняя стоимость обучения (очно) магистр: 
45500 грн

Контактная информация

Телефоны: 
(0542) 33-00-24
Телефон приемной комиссии: 
(0542) 33-12-30
Адрес: 
40007, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2
Области знаний и Специальности: 
Актуально для 2020/21 уч.года.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Медичний факультет
фізична культура і спорт 30 0   8600,00  
фізична реабілітація 100 0   7800,00  
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економічна кібернетика 50 0   8550,00  
Міжнародний бізнес 50 0   9000,00  
облік і оподаткування 75 0   9500,00  
Фінанси та банківська справа 75 0   9500,00  
фінанси та страхування 75 0   9500,00  
Навчально-науковий інститут права
право
…
Спеціалізація (освітня програма) Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Медичний факультет
фізична культура і спорт 30 0   8600,00  
фізична реабілітація 100 0   7800,00  
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
Економічна кібернетика 50 0   8550,00  
Міжнародний бізнес 50 0   9000,00  
облік і оподаткування 75 0   9500,00  
Фінанси та банківська справа 75 0   9500,00  
фінанси та страхування 75 0   9500,00  
Навчально-науковий інститут права
право 190 0   11500,00  
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
економіка і бізнес 50 0   9000,00  
міжнародні економічні відносини 50 0   9000,00  
фінанси та облік 100 0   9500,00  
менеджмент 55 0   9000,00  
Публічне управління та адміністрування 30 0   9000,00  
Маркетинг 75 0   9000,00  
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 25 0   9000,00  
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Прикладна математика 35 0   7500,00  
Інформатика 100 0   9200,00  
інформаційні технології проектування 50 0   9200,00  
кібербезпека 30 0   9200,00  
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 40 0   7500,00  
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 50 0   7500,00  
мікро- та наносистемна техніка 50 0   7500,00  
Електронні системи 40 0   7500,00  
Електронні прилади та пристрої 60 0   7500,00  
телекомунікації та радіотехніка 30 0   7500,00  
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
Менеджмент соціокультурної діяльності 30 0   7800,00  
германські мови та літератури (переклад включно) 120 0   11000,00  
психологія 30 0   7800,00  
реклама і зв'язки з громадськістю 50 0   9000,00  
журналістика 75 0   9000,00  
Соціальна робота 30 0   7800,00  
Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
комп'ютерна механіка 25 0   7500,00  
гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 50 0   7500,00  
технології машинобудування 50 0   7500,00  
матеріалознавство 40 0   7500,00  
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 20 0   7500,00  
Інструментальне виробництво 20 0   7500,00  
металорізальні верстати та системи 20 0   7500,00  
комп`ютерна хімічна інженерія 20 0   7500,00  
обладнання нафто- та газопереробних виробництв 25 0   7500,00  
Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка 25 0   7500,00  
Холодильні машини і установки 25 0   7500,00  
Енергетичний менеджмент 50 0   7500,00  
Технології захисту навколишнього середовища 50 0   7750,00  
Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання
економіка і бізнес 0 150     4200,00
журналістика 0 75     4600,00
облік і оподаткування 0 25     4200,00
Фінанси та банківська справа 0 25     4200,00
фінанси та страхування 0 25     4200,00
фінанси та облік 0 450     4200,00
менеджмент 0 70     4200,00
публічне управління та адміністрування 0 30     4200,00
маркетинг 0 75     4200,00
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 0 100     4200,00
право 0 95     7600,00
комп’ютерні науки та інформаційні технології 0 130     4000,00
прикладна механіка 0 100     3600,00
матеріалознавство 0 40     3600,00
галузеве машинобудування 0 105     3600,00
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0 50     3600,00
Енергетичне машинобудування 0 40     3600,00
Енергетичний менеджмент 0 50     3600,00
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 0 50     3600,00
електроніка 0 100     3600,00
Технології захисту навколишнього середовища 0 50     3600,00
ЗНО и ДПА внизу страницы ВУЗы

Добавить комментарий