Сумской национальный аграрный университет, СНАУ

40021, г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 160
Аккредитация
IV
Форма собственности
Государственная
Год основания
1977г.
Форма обучения
Дневная
Заочная
В закладках (28) В закладки  Добавить к сравнению  44446
Об учебном заведении: 

Сумський національний аграрний університет – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, один з кращих аграрних вишів України. Заснований у 1977 році, за майже 40 років існування він пройшов шлях від Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва до потужного освітнього комплексу національного значення. СНАУ готує висококваліфікованих спеціалістів для агропромислового комплексу з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики з цілої низки акредитованих спеціальностей. У структурі університету діють 8 факультетів, 1 інститут та 5 коледжів.

…

Сумський національний аграрний університет – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, один з кращих аграрних вишів України. Заснований у 1977 році, за майже 40 років існування він пройшов шлях від Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва до потужного освітнього комплексу національного значення. СНАУ готує висококваліфікованих спеціалістів для агропромислового комплексу з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики з цілої низки акредитованих спеціальностей. У структурі університету діють 8 факультетів, 1 інститут та 5 коледжів.

Сьогодні ситуація на ринку праці складається таким чином, що все більше й більше великих аграрних та переробних підприємств України, створених спільно з іноземними партнерами, потребують висококваліфікованих фахівців, спроможних працювати за новітніми технологіями. І саме в СНАУ студенти мають унікальну можливість не тільки отримати теоретичні знання з обраної спеціальності, а й закріпити їх на практиці у провідних аграрних підприємствах як нашої країни, так і цілої низки країн зарубіжжя, з якими плідно співпрацює університет. Наші студенти мають змогу ознайомитися з передовими світовими досягненнями в аграрній галузі у фермерських господарствах Англії, Данії, Фінляндії, Швеції, Франції, США, Австралії, Голландії, а це значно підвищує їх рівень як фахівців і у подальшому сприяє працевлаштуванню на провідні сільськогосподарські та переробні підприємства України.

Загальний контингент студентів становить близько 11 000. В університеті діє принцип безперервної комп’ютеризації: на сьогодні у виші близько 1000 комп’ютерних місць, і кількість контактного дисплейного часу на кожного студента, в залежності від спеціальності, складає від 250 до 350 годин. Студенти та викладачі мають можливість черпати інформацію про найновіші досягнення науки через міжнародну інформаційну мережу Internet. В університеті створена локальна комп’ютерна мережа.

Науково-дослідна робота зосереджена у 19 наукових лабораторіях, працює аспірантура з 26 спеціальностей. На базі кафедри селекції та насінництва створений науково-дослідний Інститут проблем картоплярства північно-східного регіону України.

Фонд бібліотеки Сумського НАУ становить понад 500 тисяч примірників. До його складу входять наукові, навчальні, художні та довідково-інформаційні видання, електронні підручники дистанційної форми навчання з виходом в Internet.

Для практичної підготовки студентів є навчально-наукова виробнича лабораторія (віварій), де утримуються сільськогосподарські тварини та птиця, такий собі своєрідний живий навчальний посібник для майбутніх лікарів ветеринарної медицини, зооінженерів та фахівців інших факультетів СНАУ, власне навчально-дослідне господарство з площею землекористування 2,6 тисячі га, у тому числі сільськогосподарських угідь 2,3 тисячі га, дослідне поле, яке обслуговує група інженерів-технологів за допомогою системних машин для обробітку сільськогосподарських культур за новими технологіями.

Університетське студентське містечко – це, без перебільшення, перлина й окраса міста Суми. Навчальні корпуси, стадіони, лабораторії, гуртожитки – все це розташоване на великій охайній, гарно впорядкованій і облаштованій території. В університеті працюють кафе та їдальня з найнижчими цінами по місту, студентський клуб, спортзали, де близько 3000 студентів займаються у майже 20 спортивних секціях.

У молодіжно-розважальному центрі працюють гуртки, клуби за інтересами, мистецькі студії, колективи художньої самодіяльності. Кожного року проводиться конкурс художньої творчості серед першокурсників «Зустрічайте: це – ми!» Гуртки художньої самодіяльності – це колективи з багатою творчою історією, репертуаром, своїми традиціями.

У процесі формування майбутнього фахівця все активніше бере участь самоврядування, яке пов’язано з організаційно-управлінською діяльністю студентів. Сьогодні органи студсамоврядування сформовані на кожному факультеті, у гуртожитках, активно працює студентський ректорат.

З роками СНАУ став справжньою «кузнею кадрів» для багатьох сільськогосподарських підприємств та установ області й України. Університет пишається багатьма своїми випускниками. Дехто з них прийняв естафету від своїх наставників, і зараз веде науково-викладацьку роботу, навчаючи студентів, а більшість плідно й успішно працюють в аграрному секторі нашої держави.

Ректор університету Володимир Іванович Ладика, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, теж є випускником СНАУ. У своїй роботі він прагне зберегти найкращі університетські надбання та традиції, але при цьому невпинно йти вперед, постійно ведучи творчий пошук нових форм навчального процесу та наукової діяльності.

Аккредитация: 
IV
Год основания: 
1977г.
Форма собственности: 
Государственная
Форма обучения: 
Дневная, Заочная
Квалификационные уровни: 
бакалавр, магистр
Условия обучения: 
за средства государственного бюджета (бюджет)
за средства физических и юридических лиц (контракт)
Бесплатное обучение: 
есть
Платное обучение: 
есть
Подготовительное отделение: 
есть
Аспирантура, докторантура: 
есть
Общежитие: 
есть
Военная кафедра: 
нет
Дистанционное обучение: 
нет

Средняя стоимость обучения (дневное/заочное)

Бакалавр

Средняя стоимость обучения (очно): 
20050 грн
Средняя стоимость обучения (заочно): 
8000 грн

Магистр

Средняя стоимость обучения (очно) магистр: 
23200 грн
Средняя стоимость обучения (заочно) магистр: 
6500 грн

Контактная информация

Телефоны: 
(0542) 22-24-48, 62-78-16
Телефон приемной комиссии: 
(0542) 62-78-17
Адрес: 
40021, г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 160
Области знаний и Специальности: 
Актуально для 2020/21 уч.года.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти Освітній ступінь  Бакалавр
Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги
…
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти Освітній ступінь  Бакалавр
Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за успішне закінчення підготовчих

курсів університет
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі  або для зарахування на навчання за квотами
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Факультет економіки і менеджменту
 Економіка  5 5 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Облік і оподаткування 20 20 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Фінанси, банківська справа та страхування 20 20 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика

або хімія
0,2     100
Менеджмент 5 15 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Маркетинг 5 15 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7 10 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова

або біологія або географія або фізика
0,2     100
Публічне управління та адміністрування 100 100 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Інформаційні системи та технології 5   1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Юридичний факультет
Право 35 0 1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Історія України 0,4     100
    3.Математика 0,2     100
    3. Іноземна мова 0,2     100
Міжнародне право 20   1. Українська мова та література 0,4 0 0 100
    2. Іноземна мова 0,4     100
    3.Математика 0,2     100
    3. Історія України 0,2     100
Геодезія та землеустрій 30 10 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Факультет харчових технологій
Харчові технології 25 10 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Крафтові технології та гастрономічні інновації 15 0 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Харчова безпечність та якість 15 0 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика

або хімія
0,2     100
Будівельний факультет
Архітектура та містобудування 15 0 1. Українська мова та література 0,2 0 0 100
    2. Математика 0,2     100
    3. Творчий конкурс 0,6     100
Будівництво та цивільна інженерія 32 8 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Факультет агротехнологій та природокористування
Екологія 30 3 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Біологія 0,4     100
    3. Історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2     100
Агрономія 40 15 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Біологія 0,4     100
    3. Історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2     100
Захист і карантин рослин 3 0 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Біологія 0,4     100
    3. Історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2     100
Лісове господарство 20 5 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Садово-паркове господарство 20 8 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Туризм 17   1. Українська мова і література 0,4 0 0 100
    2. Іноземна мова 0,4     100
    3. Історія України 0,2     100
    3. Математика 0,2     100
Біотехнології та біоінженерія 20   1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Біологія 0,4     100
    3. Історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2     100
Біолого-технологічний факультет
Технологія виробництва і перерорбки продукції тваринництва 40 6 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Біологія 0,4     100
    3. Історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2     100
Водні біоресурси та аквакультура 40   1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Біологія 0,4     100
    3. Історія України або математика або іноземна мова або географія або фізика або хімія 0,2     100
Інженерно-технологічний  факультет
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 18 7 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
Агроінженерія 45 15 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Iсторія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія 0,2     100
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 14 0 1. Українська мова 0,4 0 0 100
    2. Математика 0,4     100
    3. Іноземна мова 0,2     100
    3. Фізика 0,2     100

Фотогалерея