Статті

Ваучер на освіту: перепідготовка за рахунок держави.

Ваучер на образование: переподготовка за счет государства.

Ваучер на освіту видає Державна служба зайнятості особам старшим 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, а також здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Щоб отримати ваучер на перепідготовку, необхідно:

Що таке конкурсний бал? Як його порахувати?

Что такое конкурсный балл? Как его посчитать?

Прохідний бал - мінімальна кількість балів, яку необхідно набрати абутуріенту, щоб вступити до обраного навчального закладу на певний напрям підготовки або спеціальність.

Згідно Умовами вступу до навчальних закладів у 2021році Конкурсний (рейтинговий) бал складатиметься з:

Рейтинг вузів України за показниками «Scopus»

Рейтинг вузов Украины по показателям «Scopus»

Навіщо придумали: «Scopus» є одним з основних джерел отримання наукометричних даних для проведення досліджень на державному або корпоративному рівні

Чим корисний: дані "Scopus" використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу

Чим хороший: база даних рейтингу має власну систему для пошуку веб-сторінок, яка інтегрована з патентною базою даних, вона доступна на умовах передоплати

Вибірка: 112

Болонський процес : забезпечення визнання українських дипломів про вищу освіту в Європі

Болонский процесс: обеспечение признания украинских дипломов  о высшем образовании в Европе

Болонський процес - процес зближення і гармонізації систем вищої освіти країн Європи з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти. Офіційною датою початку процесу прийнято вважати 19 червня 1999, коли була підписана Болонська декларація.

Основною метою є полегшення доступу мешканцям кожної держави Європи і студентам навчальних закладів до освітніх ресурсів та ринків праці інших країн.

Нострифікація - визнання іноземних документів про освіту

Визнання іноземних документів про освіту (нострифікація) здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацію) державним стандартам освіти України. Процедура визнання має на меті забезпечити права громадян, які отримали освіту в інших державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку.

Пільгові документи при вступі до ВНЗ

Льготные документы при поступлении в ВУЗы

Категорії осіб, які мають право на вступ поза  конкурсом:

1. Особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

ЗНО 2021

ЗНО

Реєстрація осіб, які бажають здавати ЗНО 2021 триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року.

Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА в формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

Електронна заява абитурієнта

Электронное заявление абитуриента

Вступна кампанія 2021 передбачає можливість подання заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі.

Для цього абітурієнт повинен зареєструватися на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії) і ввести наступні особисті дані:

Вступительная кампания 2021 в датах

Вступительная кампания 2021 в датах

01 июля - регистрация электронных кабинетов абитуриентов

14 - 16 июля – прием документов от лиц, поступающих на основе вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Сторінки