Вартість навчання у ВНЗ України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно)сортувати за спаданням Средняя стоимость обучения (заочно)

Дніпровська Духовна Семінарія, ДДС

2 500 грн

Харківський Національний Аграрний Університет імені В.В. Докучаєва, ХНАУ

5 100 грн 3 800 грн

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

5 800 грн 3 640 грн

Чорноморський Національний Університет імені Петра Могили

6 000 грн 4 700 грн

Харківська державна зооветеринарна академія, ХДЗА

6 000 грн 4 000 грн

Уманський національний університет садівництва

6 170 грн 4 300 грн

Харківський Соціально-Економічний Інститут, ХСЕІ

6 200 грн 3 500 грн

Харківський Університет Повітряних Сил, ХУПС

6 400 грн 3 250 грн

Чернігівський національний технологічний університет, ЧНТУ

6 450 грн 3 900 грн

Південнослов'янський інститут Київського Славістичного Університету

6 475 грн 5 260 грн

Харківський Національний Технічний Університет Сільського Господарства імені Петра Василенка, ХНТУСГ

6 750 грн 5 150 грн

Харківський інститут екології і соціального захисту, ХІЕСЗ

6 830 грн 4 160 грн

Харківська Державна Академія Фізичної Культури, ХДАФК

7 100 грн 3 800 грн

Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ

7 100 грн 4 330 грн

Харківський Національний Педагогічний Університет імені Г. С. Сковороди, ХНПУ

7 320 грн 5 550 грн

Херсонський Економіко-Правовий Інститут, ХЕПІ

7 400 грн 6 240 грн

Харьковский институт управления, ХИУ

7 400 грн 5 700 грн

Харківський Інститут Бізнесу та Менеджменту, ХІБМ

7 500 грн 5 000 грн

Хмельницький економічний університет, ХЕУ

7 500 грн 6 500 грн

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ЧНУ

7 700 грн 5 350 грн

Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, ВННІЕ ЗУНУ

7 800 грн 4 500 грн

Харківська гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

7 860 грн 3 340 грн

Центральноукраїнський національний технічний університет, ЦУНТУ

7 950 грн 4 850 грн

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ( ХарРІ НАДУ )

8 100 грн 4 025 грн

Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна »

8 250 грн 5 800 грн

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського

8 400 грн 4 200 грн

Харківський Національний Автомобільно - Дорожній Університет

8 400 грн 6 520 грн

Південноукраїнський Національний Педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського, ПНПУ

8 400 грн 4 200 грн

Херсонський Національний Технічний Університет, ХНТУ

8 440 грн 5 600 грн

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, ЧІБС НБУ

8 500 грн 5 500 грн

Херсонський Державний Аграрний Університет, ХДАУ

8 500 грн 6 700 грн

Харківський торгово-економічний інститут КНТЕУ

8 560 грн 4 500 грн

Полтавська філія Національного університету харчових технологій

8 600 грн

Університет економіки і підприємництва, УЕП

8 800 грн 5 000 грн

Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара, ДНУ

8 850 грн 5 025 грн

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, ЧІПБ

8 900 грн 6 200 грн

Черкаський державний технологічний університет, ЧДТУ

8 900 грн 5 900 грн

Харківський Національний Університет Будівництва та Архітектури, ХНУБА

9 000 грн 4 500 грн

Інститут екології економіки і права, ІЕЕП

9 200 грн 7 750 грн

Харківський Національний Університет Радіоелектроніки, ХНУР

9 500 грн 4 700 грн

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, ЧНПУ

9 500 грн 5 700 грн

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ЧНУ

9 500 грн 6 000 грн

Харківський Національний Економічний Університет ім. С. Кузнеця

9 500 грн 6 000 грн

Харківська Державна Академія Культури, ХДАК

9 700 грн 5 450 грн

Дніпропетровський Державний Аграрно-Економічний Університет, ДДАЕУ

9 900 грн 7 200 грн

Новокаховський Політехнічний Інститут, НПІ

9 990 грн 9 990 грн

Харківський Національний Університет Міського Господарства

10 000 грн 4 800 грн

Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"

10 000 грн 8 500 грн

Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, ХННІ УБС

10 000 грн 8 500 грн

Европейский университет г. Кривой Рог

10 300 грн 9 000 грн