Вартість навчання у ЗВО (ВНЗ) України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно) Средняя стоимость обучения (заочно)сортувати за зростанням

Одеський технологічний університет «ШАГ»

55 000 грн 50 000 грн

IT STEP UNIVERSITY

45 000 грн 39 000 грн

Національна академія державного управління при Президентові України, НАДУ

49 400 грн 30 000 грн

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, КНУ

44 200 грн 28 600 грн

Національна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв, НАКККМ

28 400 грн 25 700 грн

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» ім. І. Сікорського, КПІ

28 000 грн 23 500 грн

Національний Юридичний Уныверситет ім. Ярослава Мудрого, НЮУ

28 800 грн 22 400 грн

Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, ОНМА

31 670 грн 21 550 грн

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

34 850 грн 21 250 грн

Харківський Національний Університет Мистецтв імені І.П. Котляревського, ХНУМ

30 300 грн 21 050 грн

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

41 550 грн 20 700 грн

ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»

20 000 грн 20 000 грн

Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі, ААСМ

44 000 грн 20 000 грн

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, ЛНМА

30 290 грн 19 680 грн

Університет Сучасних Знань, УСЗ

24 000 грн 19 500 грн

Київський Інститут Бізнесу та Технологій (КІБіТ)

27 600 грн 18 600 грн

Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ, ОДУВС

21 150 грн 18 500 грн

Львівський національний університет імені Івана Франка

25 500 грн 18 400 грн

Киевский Международный Университет

25 500 грн 18 300 грн

Київський Національний Університет Театру , Кіно і Телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого, КНУТКТ

34 300 грн 18 100 грн

Херсонський Національний Технічний Університет, ХНТУ

20 600 грн 17 900 грн

Вінницький фінансово- економічний університет, ВФЕУ

24 500 грн 17 800 грн

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, ЧТЕІ

27 500 грн 17 500 грн

Запорізький Державний Медичний Університет, ЗДМУ

26 500 грн 17 500 грн

Одеський Національний Медичний Університет, ОНМУ

39 400 грн 17 300 грн

Київський Національний Торгово- Економічний Університет, КНТЕУ

25 500 грн 17 250 грн

Донецький Національний Mедіцінскій Університет імені М. Горького

29 300 грн 17 000 грн

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ЕЕНУ

17 200 грн 16 400 грн

Університет Економіки і Права «КРОК»

23 000 грн 16 200 грн

Національний університет "Острозька академія"

25 950 грн 16 000 грн

Національна Академія Управління, НАУ

19 992 грн 15 992 грн

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, ЦУДПУ

28 830 грн 15 970 грн

Академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі, МІХМД

33 000 грн 15 900 грн

Харківська Державна Академія Фізичної Культури, ХДАФК

23 900 грн 15 900 грн

Новокаховський Гуманітарний Інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна »

15 900 грн 15 900 грн

Дніпропетровська Державна Медична Академія, ДДМА

41 500 грн 15 800 грн

Національний Медичний Університет імені О. О. Богомольця, НМУ

29 000 грн 15 770 грн

Львівський інститут економіки і туризму, ЛІЕТ

22 370 грн 15 660 грн

Національна Академія Служби Безпеки України, НА СБУ

26 600 грн 15 600 грн

Міждународний класичний університет ім. П.Орлика

16 000 грн 15 500 грн

Академія Адвокатури України, ААУ

22 100 грн 15 500 грн

Київський Університет Права Національної Академії Наук України, КУП НАНУ

22 000 грн 15 100 грн

Черкаський державний технологічний університет, ЧДТУ

17 900 грн 15 100 грн

Київська Державна Академія Декоративно-Прикладного Мистецтва і Дизайну імені Михайла Бойчука, КДІДПМіД

24 000 грн 15 000 грн

Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини" Україна "

15 000 грн 15 000 грн

Луцький інститут розвитку людини Університету « Україна »

15 000 грн 15 000 грн

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, КНУТД

20 000 грн 15 000 грн

Національний університет «Львівська політехніка»

20 900 грн 15 000 грн

Славянский государственный педагогический университет

27 460 грн 14 950 грн

Луцький національний технічний університет, ЛНТУ

18 200 грн 14 550 грн