Вартість навчання у ВНЗ України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно) Средняя стоимость обучения (заочно)сортувати за зростанням

Хмельницький університет управління та права, ХУУП

18 100 грн 113 400 грн

Одеський технологічний університет «ШАГ»

55 000 грн 50 000 грн

IT STEP UNIVERSITY

45 000 грн 39 000 грн

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, КНУ

44 200 грн 28 600 грн

Національна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв, НАКККМ

28 400 грн 25 700 грн

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» ім. І. Сікорського, КПІ

30 800 грн 23 150 грн

Національний Юридичний Уныверситет ім. Ярослава Мудрого, НЮУ

28 800 грн 22 400 грн

Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, ОНМА

31 670 грн 21 550 грн

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

34 850 грн 21 250 грн

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

41 550 грн 20 700 грн

ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»

20 000 грн 20 000 грн

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, ЛНМА

30 290 грн 19 680 грн

Донбаський державний педагогічний університет

22 100 грн 19 150 грн

Київський Інститут Бізнесу та Технологій (КІБіТ)

27 600 грн 18 600 грн

Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ, ОДУВС

21 150 грн 18 500 грн

Львівський національний університет імені Івана Франка

25 500 грн 18 400 грн

Київський міжнародний університет, КиМУ

25 500 грн 18 300 грн

Київський Національний Університет Театру , Кіно і Телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого, КНУТКТ

34 300 грн 18 100 грн

Вінницький фінансово- економічний університет, ВФЕУ

24 500 грн 17 800 грн

Запорізький Державний Медичний Університет, ЗДМУ

26 500 грн 17 500 грн

Одеський Національний Медичний Університет, ОНМУ

39 400 грн 17 300 грн

Київський Національний Торгово- Економічний Університет, КНТЕУ

25 500 грн 17 250 грн

Донецький Національний Mедіцінскій Університет імені М. Горького

29 300 грн 17 000 грн

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ЕЕНУ

17 200 грн 16 400 грн

Національний університет "Острозька академія"

25 950 грн 16 000 грн

Національна Академія Управління, НАУ

19 992 грн 15 992 грн

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, ЦУДПУ

28 830 грн 15 970 грн

Новокаховський Гуманітарний Інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна »

15 900 грн 15 900 грн

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, МІХМД

33 000 грн 15 900 грн

Дніпропетровська Державна Медична Академія, ДДМА

41 500 грн 15 800 грн

Національний Медичний Університет імені О. О. Богомольця, НМУ

29 000 грн 15 770 грн

Львівський інститут економіки і туризму, ЛІЕТ

22 370 грн 15 660 грн

Національна Академія Служби Безпеки України, НА СБУ

26 600 грн 15 600 грн

Академія Адвокатури України, ААУ

22 100 грн 15 500 грн

Міждународний класичний університет ім. П.Орлика

16 000 грн 15 500 грн

Київський Університет Права Національної Академії Наук України, КУП НАНУ

22 000 грн 15 100 грн

Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини" Україна "

15 000 грн 15 000 грн

Київська Державна Академія Декоративно-Прикладного Мистецтва і Дизайну імені Михайла Бойчука, КДІДПМіД

24 000 грн 15 000 грн

Луцький інститут розвитку людини Університету « Україна »

15 000 грн 15 000 грн

Національний університет «Львівська політехніка»

20 900 грн 15 000 грн

Луцький національний технічний університет, ЛНТУ

18 200 грн 14 550 грн

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Ккібп

20 700 грн 14 500 грн

Житомирський державний університет імені Івана Франка, ЖГУ

19 900 грн 14 500 грн

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ПНУ

19 750 грн 14 400 грн

Львівський торговельно-економічний університет, ЛТЕУ

18 550 грн 14 300 грн

Національний Педагогічний Університет імені М. П. Драгоманова, НПУ

18 500 грн 14 160 грн

Міжнародний Університет Фінансів, МУФ

23 500 грн 14 000 грн

Міжнародний Науково- Технічний Університет ім. академіка Юрія Бугая, МНТУ

19 000 грн 14 000 грн

Одеський Національний Університет ім. І.І.Мечникова, ОНУ

23 100 грн 14 000 грн

Західнодонбаський інститут МАУП

16 200 грн 13 700 грн