Вартість навчання у ВНЗ України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно) Средняя стоимость обучения (заочно)сортувати за зростанням

Львівський торговельно-економічний університет, ЛТЕУ

18 550 грн 14 300 грн

Університет Короля Данила

18 500 грн 14 250 грн

Університет державної фіскальної служби України

34 800 грн 14 200 грн

Національний Педагогічний Університет імені М. П. Драгоманова, НПУ

18 500 грн 14 160 грн

Міжнародний Університет Фінансів, МУФ

23 500 грн 14 000 грн

Міжнародний Науково- Технічний Університет ім. академіка Юрія Бугая, МНТУ

19 000 грн 14 000 грн

Одеський Національний Університет ім. І.І.Мечникова, ОНУ

23 100 грн 14 000 грн

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, ХДАДМ

21 860 грн 13 950 грн

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті,ЕЦІ

18 450 грн 13 950 грн

Західнодонбаський інститут МАУП

16 200 грн 13 700 грн

Університет Новітніх Технологій, УНТ

19 600 грн 13 600 грн

Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

27 200 грн 13 500 грн

Державний Університет Телекомунікацій, ДУТ

18 700 грн 13 500 грн

Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

13 500 грн 13 500 грн

Міжрегіональна Академія управління персоналом, МАУП

20 850 грн 13 500 грн

Університет імені Альфреда Нобеля

26 200 грн 13 400 грн

Міжнародний Гуманітарний Університет, МГУ

18 550 грн 13 300 грн

Херсонський Державний Університет, ХДУ

21 600 грн 13 250 грн

Горлівський інститут іноземних мов

22 200 грн 13 200 грн

Рівненський державний гуманітарний університет, РДГУ

17 200 грн 13 200 грн

Дніпродзержинський Державний Технічний Університет, ДДТУ

17 500 грн 13 100 грн

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ТНПУ

21 000 грн 13 050 грн

Національний університет цивільного захисту України

17 000 грн 13 000 грн

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

16 400 грн 13 000 грн

Чернігівський національний технологічний університет, ЧНТУ

19 300 грн 12 900 грн

Дніпропетровський інститут МАУП

18 500 грн 12 900 грн

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», ХПІ

21 600 грн 12 900 грн

Харківський гуманітарний університет «Народна Українська Академія», НУА

19 400 грн 12 900 грн

Полтавський державний аграрний університет, ПДАУ

16 950 грн 12 750 грн

Національний Фармацевтичний Університет, НФаУ

21 650 грн 12 600 грн

Винницкий филиал Киевского института бизнеса и технологий (КИБиТ)

15 200 грн 12 600 грн

Харківський Національний Педагогічний Університет імені Г. С. Сковороди, ХНПУ

17 100 грн 12 560 грн

Київський Університет Ринкових Відносин, КУРВ

14 650 грн 12 500 грн

Ужгородський національний університет, УНУ

17 000 грн 12 500 грн

Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна »

14 150 грн 12 400 грн

Приазовський державний технічний університет

15 150 грн 12 350 грн

Поліський національний університет, ПНУ

18 400 грн 12 300 грн

Київський Університет Туризму, Економіки і Права, КУТЕП

22 300 грн 12 300 грн

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, ПДАФКС

25 200 грн 12 260 грн

Центральноукраїнський національний технічний університет, ЦУНТУ

16 300 грн 12 250 грн

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

15 950 грн 12 250 грн

Академія праці, соціальних відносин і туризму, АПСВТ

19 500 грн 12 100 грн

Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, ХФ ОДУВС

17 450 грн 12 050 грн

Житомирський економіко -гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна», ЖЕГІ

13 900 грн 12 000 грн

Європейський Університет

14 100 грн 12 000 грн

Національний Авіаційний Університет, НАУ

21 000 грн 12 000 грн

Львівський інститут менеджменту, ЛІМ

19 000 грн 12 000 грн

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ЛДУБЖ

19 500 грн 12 000 грн

Харківський Університет, ХУ

18 000 грн 12 000 грн

Буковинський державний медичний університет, БДМУ

20 600 грн 12 000 грн