Вартість навчання у ЗВО (ВНЗ) України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно) Средняя стоимость обучения (заочно)сортувати за зростанням

Національний Університет "Одеська Юридична Академія", НУ ОЮА

26 000 грн 12 000 грн

Житомирський економіко -гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини « Україна», ЖЕГІ

13 900 грн 12 000 грн

Європейський Університет

14 100 грн 12 000 грн

Національний Авіаційний Університет, НАУ

21 000 грн 12 000 грн

Львівський інститут менеджменту, ЛІМ

19 000 грн 12 000 грн

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, КПНУ

17 200 грн 11 950 грн

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, ТНТУ

16 900 грн 11 900 грн

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВД

19 900 грн 11 900 грн

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, ДДПУ

17 600 грн 11 900 грн

Дубенська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

12 500 грн 11 700 грн

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ЧНУ

16 500 грн 11 550 грн

Мукачівський державний університет, МДУ

17 100 грн 11 500 грн

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

13 000 грн 11 500 грн

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ГНПУ

16 400 грн 11 500 грн

Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України, НУФВСУ

21 100 грн 11 500 грн

Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

26 400 грн 11 500 грн

Івано- Франківський національний технічний університет нафти і газу, ІФНТУНГ

16 500 грн 11 400 грн

Житомирский филиал Киевского института бизнеса и технологий (КИБиТ)

13 700 грн 11 400 грн

Запорізький Інститут Економіки та Інформаційних Технологій, ЗІЕІТ

18 900 грн 11 300 грн

Харківська гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

36 850 грн 11 300 грн

Бердянський університет менеджменту і бізнесу, БУМіБ

12 300 грн 11 300 грн

Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова, ХУУП

17 400 грн 11 200 грн

Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури, КНУБА

21 000 грн 11 000 грн

Університет Банківської Справи, УБД

18 920 грн 11 000 грн

Закарпатська Академія мистецтв, ЗАМ

16 350 грн 11 000 грн

Чорноморський Національний Університет імені Петра Могили

16 950 грн 11 000 грн

Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, ЛННІ УБС

18 900 грн 11 000 грн

Дніпровський Гуманітарний Університет, ДГУ

15 800 грн 11 000 грн

Дніпропетровський Регіональний Інститут Державного Управління Національної Академії Державного Управління при Президентові України, ДРІДУ

14 000 грн 11 000 грн

Криворізького Державний Педагогічний Університет, КДПУ

16 900 грн 10 950 грн

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, ІІНО КНУБА

16 500 грн 10 800 грн

Національна Академія Статистики , Обліку та Аудиту

19 000 грн 10 750 грн

Харківська Державна Академія Культури, ХДАК

19 100 грн 10 750 грн

Український гуманітарний інститут, УГІ

15 100 грн 10 700 грн

Полтавський університет економіки і торгівлі, ПУЕТ

13 570 грн 10 700 грн

Уманський національний університет садівництва

16 490 грн 10 600 грн

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, МЕГУ

14 500 грн 10 600 грн

Льотна Академія НАУ, ЛА НАУ

22 400 грн 10 600 грн

Херсонський Державний Аграрно-Економічний Університет, ХДАЕУ

13 350 грн 10 550 грн

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

12 500 грн 10 500 грн

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

14 800 грн 10 500 грн

Харківський Національний Економічний Університет ім. С. Кузнеця

20 000 грн 10 500 грн

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, ВДПУ

16 038 грн 10 482 грн

Східноєвропейський університет ім. Рауфа Аблязова, СУ

11 600 грн 10 400 грн

Національний Університет Харчових Технологій, НУХТ

19 950 грн 10 400 грн

Одеський Регіональний Інститут Державного Управління, ОРІДУ

23 900 грн 10 350 грн

Херсонська державна морська академія, ХДМА

36 000 грн 10 300 грн

Львівський державний університет фізичної культури, ЛДУФК

16 750 грн 10 300 грн

Інститут Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України, ІПК ДСЗ

21 180 грн 10 200 грн

Донецький національний технічний університет

19 800 грн 10 100 грн