Вартість навчання у ЗВО (ВНЗ) України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно)сортувати за зростанням Средняя стоимость обучения (заочно)

Сумський державний університет, СДУ

24 250 грн

Київський Університет імені Бориса Грінченка, КУБГ

24 100 грн 9 930 грн

Університет Сучасних Знань, УСЗ

24 000 грн 19 500 грн

Київська Державна Академія Декоративно-Прикладного Мистецтва і Дизайну імені Михайла Бойчука, КДІДПМіД

24 000 грн 15 000 грн

Харківська Державна Академія Фізичної Культури, ХДАФК

23 900 грн 15 900 грн

Одеський Регіональний Інститут Державного Управління, ОРІДУ

23 900 грн 10 350 грн

Міжнародний Університет Фінансів, МУФ

23 500 грн 14 000 грн

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

23 500 грн 10 000 грн

Одеський Національний Університет ім. І.І.Мечникова, ОНУ

23 100 грн 14 000 грн

Університет Економіки і Права «КРОК»

23 000 грн 16 200 грн

Державний університет економіки і технологій, ДУЕТ

22 500 грн 14 500 грн

Льотна Академія НАУ, ЛА НАУ

22 400 грн 10 600 грн

Львівський інститут економіки і туризму, ЛІЕТ

22 370 грн 15 660 грн

Київський Університет Туризму, Економіки і Права, КУТЕП

22 300 грн 12 300 грн

Горлівський інститут іноземних мов

22 200 грн 13 200 грн

Академія Адвокатури України, ААУ

22 100 грн 15 500 грн

Київський Університет Права Національної Академії Наук України, КУП НАНУ

22 000 грн 15 100 грн

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, ХДАДМ

21 860 грн 13 950 грн

Університет Митної справи та фінансів, УМСФ

21 700 грн 8 300 грн

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», ХПІ

21 600 грн 12 900 грн

Херсонський Державний Університет, ХДУ

21 600 грн 13 250 грн

Національний університет "Полтавська політехніка" ім. Юрія Кондратюка, ПНТУ

21 350 грн 9 750 грн

Інститут Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України, ІПК ДСЗ

21 180 грн 10 200 грн

Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ, ОДУВС

21 150 грн 18 500 грн

Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України, НУФВСУ

21 100 грн 11 500 грн

Національний Авіаційний Університет, НАУ

21 000 грн 12 000 грн

Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури, КНУБА

21 000 грн 11 000 грн

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ТНПУ

21 000 грн 13 050 грн

Національний університет «Львівська політехніка»

20 900 грн 15 000 грн

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського « Харківський авіаційний інститут», ХАІ

20 850 грн 10 000 грн

Міжрегіональна Академія управління персоналом, МАУП

20 850 грн 13 500 грн

Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Ккібп

20 700 грн 14 500 грн

Херсонський Національний Технічний Університет, ХНТУ

20 600 грн 17 900 грн

Буковинський державний медичний університет, БДМУ

20 600 грн 12 000 грн

Сумський національний аграрний університет, СНАУ

20 050 грн 8 000 грн

Киевская академия искусств, КАИ

20 000 грн

ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»

20 000 грн 20 000 грн

Київська академія мистецтв, КАМ

20 000 грн

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, КНУТД

20 000 грн 15 000 грн

Вінницький торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно -економічного університету

20 000 грн 8 000 грн

Івано-Франківський національний медичний університет, ІФНМУ

20 000 грн

Харківський Національний Економічний Університет ім. С. Кузнеця

20 000 грн 10 500 грн

Національна Академія Управління, НАУ

19 992 грн 15 992 грн

Національний Університет Харчових Технологій, НУХТ

19 950 грн 10 400 грн

Житомирський державний університет імені Івана Франка, ЖГУ

19 900 грн 14 500 грн

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВД

19 900 грн 11 900 грн

Київська Академія перукарського мистецтва, КАПМ

19 800 грн

Донецький національний технічний університет

19 800 грн 10 100 грн

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ПНУ

19 750 грн 14 400 грн

Університет Новітніх Технологій, УНТ

19 600 грн 13 600 грн