Вартість навчання у ЗВО (ВНЗ) України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно) Средняя стоимость обучения (заочно)сортувати за спаданням

Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"

10 000 грн 8 500 грн

Харківський Університет Повітряних Сил, ХУПС

14 900 грн 8 500 грн

Запорізький Національний Університет, ЗНУ

15 800 грн 8 500 грн

Харківський Національний Автомобільно - Дорожній Університет

14 150 грн 8 600 грн

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ

16 500 грн 8 600 грн

Одеський Державний Аграрний Університет, ОДАУ

14 900 грн 8 600 грн

Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г.Шевченка, НУ ЧК

15 050 грн 8 650 грн

Одеський Національний Морський Університет

12 100 грн 8 700 грн

Український Державний Хіміко-Технологічний Університет, УДХТУ

13 900 грн 8 700 грн

Подільський державний аграрно-технічний університет, ПДАТУ

13 500 грн 8 750 грн

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, КНУ

14 550 грн 8 750 грн

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, КІ ДУ

11 100 грн 8 850 грн

Харківський Національний Університет Радіоелектроніки, ХНУР

18 750 грн 8 900 грн

Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна, ХНУ

19 100 грн 8 950 грн

Центральноукраїнський Інститут Розвитку Людини "Україна"

11 000 грн 9 000 грн

Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування, БАІ НУБіП

14 900 грн 9 000 грн

Европейский университет г. Кривой Рог

10 300 грн 9 000 грн

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, ПНПУ

13 500 грн 9 050 грн

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

15 500 грн 9 100 грн

Одеський Національний Політехнічний Університет

26 850 грн 9 200 грн

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, НДУ

15 250 грн 9 350 грн

Українська академія друкарства, УАД

15 400 грн 9 500 грн

Центральноукраїнський інститут МАУП

10 500 грн 9 500 грн

Одеський Національний Економічний Університет, ОНЕУ

25 400 грн 9 500 грн

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ДДУВС

19 300 грн 9 500 грн

Донецький національний університет ім. В.Стуса, ДНУ

15 500 грн 9 600 грн

Херсонський Економіко-Правовий Інститут, ХЕПІ

9 850 грн 9 630 грн

Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ

24 700 грн 9 700 грн

Донецький державний університет управління

16 900 грн 9 750 грн

Національний університет "Полтавська політехніка" ім. Юрія Кондратюка, ПНТУ

21 350 грн 9 750 грн

Харківський Національний Медичний Університет, ХНМУ

30 900 грн 9 750 грн

Одеська Державна Академія Будівництва та Архітектури, ОДАБА

17 260 грн 9 780 грн

Українська інженерно- педагогічна академія

15 600 грн 9 800 грн

Одеський державний екологічний університет, ОДЕУ

24 450 грн 9 800 грн

Донецький університет економіки та права

15 500 грн 9 800 грн

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, КОГПІ

18 900 грн 9 850 грн

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

13 850 грн 9 880 грн

Львівський національний аграрний університет, ЛНАУ

15 300 грн 9 890 грн

Білоцерківський національний аграрний університет, БНАУ

14 600 грн 9 900 грн

Київський Університет імені Бориса Грінченка, КУБГ

24 100 грн 9 930 грн

Маріупольський державний університет

14 400 грн 9 950 грн

Новокаховський Політехнічний Інститут, НПІ

9 990 грн 9 990 грн

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

23 500 грн 10 000 грн

Міжнародний Університет Бізнесу і Права, МУБП

11 750 грн 10 000 грн

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського « Харківський авіаційний інститут», ХАІ

20 850 грн 10 000 грн

Измаильский Государственный Гуманитарный Университет

15 450 грн 10 000 грн

Класичний Приватний Університет, КПУ

13 500 грн 10 050 грн

Донецький національний технічний університет

19 800 грн 10 100 грн

Національний лісотехнічний університет України, НЛТУ

17 200 грн 10 100 грн

Інститут Підготовки Кадрів Державної Служби Зайнятості України, ІПК ДСЗ

21 180 грн 10 200 грн