Що буде, якщо вступник не з’явився на вступне випробування у визначений розкладом час?

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування у зазначений розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі у конкурсі не допускаються.

Вверх