Які строки прийому заяв і документів для вступу на основі сертифікатів до вищих навчальних закладів?

Встановлено такі строки прийому заяв та документів на 2015 рік: 
10 липня - початок прийому заяв та документів; 
24 липня - закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у вузах; 
21 липня - 1 серпня - терміни проведення вузом творчих конкурсів (можуть проводитись у декілька сесій); 
24 липня - закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити або проходять співбесіду, які проводить вуз; 
25 липня - 1 серпня - терміни проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та співбесід; 

1 серпня - закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси. 
Зарахування абітурієнтів здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання: 
за державним замовленням не пізніше 8 серпня; 
за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 14 серпня.

Вверх