Якщо кількість вступників пільгової категорії, що зараховуються поза конкурсом, перевищує кількість бюджетних місць (не більше 25 відсотків), то, згідно з Умовами прийому, серед таких вступників проводиться конкурс. Чи є якась категорія першочерговою для зарахування (наприклад, першими зараховуються сироти, далі – інваліди і т.ін.)?

Вони всі мають рівні права. Зарахування відбувається тільки за величиною набраного конкурсного бала. Перевага певній категорії осіб, визначеній правилами прийому, може надаватися лише при рівності конкурсних балів.

Вверх