Якщо третій предмет можливо було здавати на вибір (один із двох), а вступник здав обидва, яким чином приймальна комісія вибере один з них?

Третій конкурсний предмет визначається абітурієнтом, крім випадків, якщо такий предмет визначено рішенням приймальної комісії.