Якщо у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти відсутні бали з предметів, що визначені правилами прийому як профільні або непрофільні для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям (спеціальність), чи має право вищий навчальний заклад проводити вступне випробування з відповідної дисципліни?

Ні, якщо це не передбачено Умовами прийому (розділ 8).

Вверх