Як має вчинити вступник, який виявив на сайті інформаційної системи «Конкурс» неправдиві відомості?

Інформаційна система «Конкурс» не є джерелом офіційної інформації. Її призначення – інформування вступників з метою здійснення ними оптимального вибору для вступу. Вступник при виявленні недостовірної, на його погляд, інформації на сайті інформаційної системи «Конкурс» має звернутися до приймальної комісії відповідного вищого навчального закладу з інформаційним запитом щодо таких відомостей. Якщо виявлено справді недостовірні відомості, приймальна комісія має внести відповідні виправлення. А якщо комісія не підтвердить неправильність відомостей, вона повинна надати вступникові офіційну відповідь з роз’ясненнями суті справи.

Вищий навчальний заклад має відокремлені структурні підрозділи. Як треба відображати відомості про вступників до відокремлених структурних підрозділів у системі «Конкурс»?

Метою системи «Конкурс» є якомога повніше інформування вступників про їхні можливості на вступ до вищого навчального закладу. Тому, якщо конкурс на вступ до відокремленого підрозділу вищого навчального закладу проводиться окремо від конкурсу на вступ до базового закладу, відокремлений структурний підрозділ повинен мати окрему сторінку на сайті системи «Конкурс». Це означає, що:
 
– відокремлений структурний підрозділ має бути окремо зареєстрований як суб’єкт системи «Конкурс» з поданням відомостей про напрями (спеціальності), ліцензовані обсяги, вартість навчання тощо;
 
– для передачі відомостей про вступників до відокремленого структурного підрозділу надається окремий логін і пароль;
 
– відомості про вступників до відокремленого структурного підрозділу треба подавати окремими звітами.

Хто відповідає за зміст інформації на сайті інформаційної системи «Конкурс»?

Відомості про вступників подаються уповноваженими працівниками приймальних комісій. Оновлення сторінок сайту http://vstup.info відбувається щогодини. Отже, інформація, передана приймальною комісією, з’являється на сайті приблизно через годину.