Общие условия приема в ВУЗ

Хто забезпечує відкритість і прозорість при проведенні прийому до вищих навчальних закладів?

Інформування громадськості про ліцензовані обсяги, державне замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі, системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників. Інші суб’єкти мають рівне право на отримання інформації з Єдиної бази.

Кто обеспечивает открытость и прозрачность при проведении приема в высшие учебные заведения?

Информирование общественности о лицензированных объемах, государственный заказ, стоимость обучения по направлениям (специальностям), ход подачи заявлений о вступлении, рекомендации к зачислению и зачисления в высшие учебные заведения I-IV уровней аккредитации осуществляется информационными системами, в том числе системой «Конкурс», на основании данных, внесенных приемными комиссиями в Единую базу, с указанием категорий поступающих. Другие субъекты имеют равное право на получение информации из Единой базы.

Чи мають конкурсну перевагу вступники, які закінчують підготовчі курси, підготовчі відділення тощо при вищому навчальному закладі?

Не мають, але їм нараховується бали від 0 до 5%  при вступі до цього вищого навчального закладу. Кількість встановлених балів визначається кожним навчальним закладом. 
Зауважимо, що ця норма поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких становить не менше 150 аудиторних годин і термін навчання – не менше трьох місяців.

Сторінки

Підписатися на RSS - Общие условия приема в ВУЗ