ВНО

Якщо не з'явитися на один з тестів ЗНО, що буде?

Відсутність відмітки в Сертифікаті ЗНО з одного з предметів не є підставою для анулювання інших результатів тестування.

Если не явиться на один из тестов ВНО, что будет?

Отсутствие отметки в Сертификате ВНО по одному из предметов не является основанием для аннулирования других результатов тестирования.

Якщо необхідно змінити обрані раніше предмети для тестування, як це зробити правильно?

Після отримання Сертифікату ЗНО ( поточного року), необхідно ще раз заповнити заяву-реєстраційну картку, вказавши новий перелік предметів і разом з Сертифікатом ЗНО та пакетом реєстраційних документів відіслати в регіональний центр оцінювання якості освіти.

Если необходимо изменить выбранные ранее предметы для тестирования, как это сделать правильно?

После получения Сертификата ВНО (за текущий год), необходимо еще раз заполнить заявление-регистрационную карточку, указав новый перечень предметов и вместе с Сертификатом ВНО и пакетом регистрационных документов отослать в региональный центр оценивания качества образования.

Якою ручкою (пастою) необхідно користуватися на ЗНО?

Тільки пастою чорного насиченого кольору, щоб уникнути проблем при обробці бланків з відповідями.

Какой ручкой (пастой) необходимо пользоваться на ВНО?

Только пастой черного насыщенного цвета во избежание проблем при обработке бланков с ответами.

Як дізнатися адресу пункту тестування, якщо він не вказаний в отриманому пакеті документів?

Інформування абітурієнта про пункт тестування здійснюється у формі запрошення-перепустки, яка надсилається поштовим відправленням за місцем проживання, не пізніше, ніж за три тижні до проведення першого тестування. Також запрошення-перепустку можна подивитися на інформаційній сторінці абітурієнта Українського центру оцінювання якості освіти.

Как узнать адрес пункта тестирования, если он не указан в полученном пакете документов?

Информирование абитуриента о пункте тестирования осуществляется в форме приглашения-пропуска, который рассылается почтовым отправлением по месту жительства, не позже, чем за три недели до проведения первого тестирования. Также приглашение-пропуск можно посмотреть на информационной странице абитуриента Украинского центра оценивания качества образования.

Сторінки

Підписатися на RSS - ВНО