6.050303 переработка полезных ископаемых

Збагачення і переробка корисних копалин - сукупність процесів і методів первинної переробки твердої мінеральної сировини (руд, вугілля, горючих сланців) з метою отримання кінцевих товарних продуктів (азбест, графіт, вапняк і ін.) або продуктів, придатних для подальшої технічно можливої та економічно доцільною хімічно, металургійної або іншої переробки. Інженер-збагачувач веде сортування вугілля або руди за розміром, обслуговує збагачувальні машини та апарати, допоміжне обладнання, в тому числі засоби автоматичного регулювання. Виявляє і усуває виникаючі неполадки обладнання.

Що вивчають:

         Майбутні техніки з переробки корисних копалин вивчають загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (Іноземна мова, Історія, Правознавство, Філософія, Економічна теорія, Економіка і менеджмент гірничого виробництва, Гірське право, Історія гірничої справи тощо), загальні математичні та природничі дисципліни (Математика, Інформатика, Фізика, Хімія, Гірничо-промислова екологія і т.п.), загально-професійні дисципліни напряму (Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка, Теоретична механіка, Прикладна механіка, Опір матеріалів, Теплотехніка, Гідромеханіка, Матеріалознавство і т. п.) і спеціальні дисципліни.

Можливості працевлаштування:

         Об'єктами професійної діяльності гірничого інженера за фахом "Переробка корисних копалин" є вугільні та рудні фабрики, дробильно-сортувальні заводи та інші об'єкти, пов'язані з переробкою і комплексним використанням природної мінеральної сировини та техногенних утворень.      

Перспективи:

Фахівцям даного напрямку необхідні фізична сила і витривалість, висока гострота слуху та зору, швидкість і точність сенсомоторних реакцій і розвинений окомір. Дана спеціальність універсальна, вона дає можливість випускникам працювати в різних галузях і регіонах країни, а також за кордоном.