Рейтинг Вузів України за версією МОН

Рейтинг ВУЗов Украины за версией МОН

Навіщо придумали: рейтинг МОН – це національна система рейтингової оцінки престижності вузу

Чим корисний: систему оцінювання формують вузи III - IV рівнів акредитації, незалежно від форм власності або підпорядкування, їх оцінюють за берлінськими принципами ранжування

Чим хороший: система рейтингу відкрита, прозора та доступна всім суб’єктам ранжування, розробникам та користувачам і ніхто не має права перекривати вільний до нього доступ

Вибірка: 304

 

У 2013 році МОН України побудував свій власний рейтинг вищих учбових закладів, хоч і отримав величезну кількість критики з боку експертів. Однією з особливостей, що відрізняє міністерський рейтинг від рейтингів вузів «Компас» і ТОП-200, є те, що МОН кваліфікував вузи за напрямами, а інші - ґрунтувалися на думках працедавців.

Упорядники рейтингу вузів МОН називають головними показниками престижності університету працевлаштування випускників вузу, професійну компетентність і рівень кваліфікації, конкурентоспроможності, мобільності і захищеності на ринку праці. Рейтинг МОН ґрунтується на індикаторах, які формують структуру критеріїв рейтингу за основними напрями діяльності: «Міжнародна активність», «Якість контингенту студентів», «Якість науково-педагогічного потенціалу», «Якість наукової і науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення».

Додати новий коментар