Київський міжнародний університет, КиМУ

В закладках (156) В закладки  Додати до порівняння  93316
Про ЗВО (ВНЗ): 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочав свою діяльність 1994 року. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг.

Місією університету є здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток шляхом підготовки конкурентноспроможних фахівців і креативних особистостей, проведення досліджень, генерування та поширення нових ідей та інновацій.

Візія університету досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей Київського міжнародного університету: компетентність, професіоналізм, патріотизм, якість, креативність і доброчесність.

Орієнтирами для розвитку університету обрано академічне лідерство, інноваційність, інтернаціоналізацію (міжкультурну взаємодію, освітню мобільність, міжнародну популяризацію результатів наукових досліджень).

Пріоритетами Університету було визначено: Освіта і Творчість, Професіоналізм і Культура, Патріотизм і Толерантність, а три «кити», на яких ґрунтується його освітня, науково-дослідна діяльність – дисципліна, субординація і професіоналізм – дали змогу втілити в життя ідею якісної підготовки високопрофесійного фахівця.

Специфікою та однією із суттєвих переваг КиМУ є вивчення іноземних мов. Освітній процес в університеті здійснюється двома мовами – українською й англійською.

…

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» розпочав свою діяльність 1994 року. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг.

Місією університету є здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток шляхом підготовки конкурентноспроможних фахівців і креативних особистостей, проведення досліджень, генерування та поширення нових ідей та інновацій.

Візія університету досягається шляхом реалізації проектів і програм розвитку відповідно до цінностей Київського міжнародного університету: компетентність, професіоналізм, патріотизм, якість, креативність і доброчесність.

Орієнтирами для розвитку університету обрано академічне лідерство, інноваційність, інтернаціоналізацію (міжкультурну взаємодію, освітню мобільність, міжнародну популяризацію результатів наукових досліджень).

Пріоритетами Університету було визначено: Освіта і Творчість, Професіоналізм і Культура, Патріотизм і Толерантність, а три «кити», на яких ґрунтується його освітня, науково-дослідна діяльність – дисципліна, субординація і професіоналізм – дали змогу втілити в життя ідею якісної підготовки високопрофесійного фахівця.

Специфікою та однією із суттєвих переваг КиМУ є вивчення іноземних мов. Освітній процес в університеті здійснюється двома мовами – українською й англійською.

За 25 років існування Університету сформовано науково-педагогічний склад висококваліфікованих фахівців у галузі права, економіки, міжнародних відносин, філології, журналістики, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інформаційних технологій, архітектури і будівництва, сфери обслуговування з вченими званнями й науковими ступенями.

Історія КиМУ розпочалася з 1994 року, коли Хачатур Володимирович Хачатурян висловив ідею про створення закладу вищої освіти з метою підготовки для незалежної України фахівців-дипломатів, які змогли б заповнити вакуум, що існував тоді в Україні на терені східної дипломатії. Цю ідею було підтримано провідними політиками і дипломатами незалежної Української держави. У своєму становленні КиМУ пройшов декілька етапів: початок покладено Центром інтенсивного вивчення іноземних мов «Knowledge», де метод інтенсиву професора Хачатуряна Х.В. підтвердив ефективність нових технологій навчання іноземним мовам; визнання Міністерством освіти і науки України Міжнародного інституту лінгвістики і права як закладу вищої освіти і надання йому права на освітню діяльність; перетворення Міжнародного інституту лінгвістики і права в Київський міжнародний університет.

Нині у структуру Університету входять 6 інститутів (інститути лінгвістики та психології; міжнародних відносин; журналістики, кіно і телебачення; театрального та музичного мистецтва; юридичний; медичний), 6 факультетів (музичний; економічний; фармацевтичний; стоматологічний; будівництва та архітектури; інформаційних технологій).

За роки своєї роботи Київський міжнародний університет випустив більше 15 тисяч фахівців з міжнародних відносин, права, економіки, лінгвістики, журналістики, психології тощо.

Випускники Університету працюють у посольствах України в Великобританії, Канади, Іспанії, Лівії, Нігерії, Данії, Нідерландах, США, на радіо і телебаченні, у юридичних компаніях, очолюють компанії і мають власний бізнес, поповнили плеяду українських науковців у галузі філології та юриспруденції.

У забезпеченні освітнього процесу бере участь 22 кафедра: іноземних мов; слов'янської філології та загального мовознавства; комп'ютерних наук; міжнародних відносин і туризму; міжнародного права та порівняльного правознавства; публічноправових дисциплін; теоретичних та приватноправових дисциплін; соціальних комунікацій; аудіовізуального мистецтва та виробництва; сценічного мистецтва; музичного мистецтва; германських мов та перекладу; психології та педагогіки; економіки, підприємництва, менеджменту; будівництва та архітектури; управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів; фармації; стоматології; хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії; загальної медицини; клінічних дисциплін та медсестринства.

Висока якість освіти неможлива без її поєднання з науково-дослідною роботою, метою якої є забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності. Основними напрямами наукових досліджень в Університеті є: міжнародно-правові, політичні та економічні засади європейської інтеграції України; захист прав людини; міжнародні й національні аспекти; Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації світу. Науковці переймаються проблемами конституційних реформ, беруть активну участь у суспільному, громадському і політичному житті держави, організують проведення круглих столів з обговорення проекту Закону «Про внесення змін до Конституції України», який запропонований Президентом України суспільству. Колектив Університету підтримує зусилля Президента України щодо вступу України до Європейського Союзу, необхідності проведення політичних і економічних реформ.

Упродовж 25 років науково-педагогічними працівниками університету підготовлено до друку і видано 180 монографій, 308 підручників і 548 курсів лекцій, постійно ведеться робота щодо забезпечення освітнього процесу курсами лекцій англійською мовою.

Традицією Університету є щорічне проведення міжнародної науково-практичної конференції “Україна в євроінтеграційних процесах”, а також конференцій з найважливіших суспільно-політичних проблем, зокрема: «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції»; «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України»; «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів», за результатами яких видаються збірники наукових праць.

Запорукою успішної науково-дослідної діяльності є висококваліфікований колектив учених. Університет пишається видатними науковцями, які відомі не лише в нашій державі, а й за її межами, а саме: професори Х.В. Хачатурян, Р.П. Іванченко, С.М. Мартиненко, І.П. Ющук, Л.А. Савченко, О.Н. Мушкудіані, С.А. Асланян, Л.В. Артемова, Л.А. Сидорчук, Р.М. Ступницький, Л.М. Щербак та ін.

В аспірантурі КиМУ навчається 48 аспірантів. За період з 2010 по 2019 роки захищено 62 дисертації на наукове звання кандидат наук. Видаються наукові вісники таких серій: "Педагогічна теорія і практика", "Проблеми міжнародних відносин", "Сучасні питання економіки і права", "Психологічні науки: проблеми і здобутки", а також фахові журнали «Наше право» і «Європейські перспективи», у яких друкуються статті як викладачів, так і студентів, учасників конференцій, круглих столів, майстер-класів. Високий рівень підготовки молодих фахівців сприяє визнанню Київського міжнародного університету на міжнародній арені. Студенти КиМУ неодноразово були переможцями національних раундів з міжнародного публічного і гуманітарного права та представляли Університет і Україну за кордоном.

Студенти Університету є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів, зокрема: «Дипломатичний БОМОНД-2009», «Кришталеві джерела», кінофестиваль «Молодість», Дрезденський фестиваль (2009), Всеукраїнських студентських конкурсів і олімпіад з іноземних мов, програм і грантів на продовження навчання у закладах вищої освіти Західної Європи й США.

Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1994г.
Форма власності: 
Приватна
Форма навчання: 
Денна, Заочна
Кваліфікаційні рівні: 
фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
немає
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
є
Дистанційне навчання: 
немає

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
25500 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
18300 грн

Магістр

Середня вартість навчання (очно) магістр: 
33000 грн
Середня вартість навчання (заочно) магістр: 
23200 грн

Контактна інформація

Телефони: 
(044) 594-03-04
Телефон приймальної комісії: 
(044) 594-03-04, (044) 507-07-30 (115), (093) 594-03-04, (097) 594-03-04,
Адреса: 
03179, Львівська вул., 49, Київ, місто Київ
Актуально для 2020/21 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
код Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
…
код Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. *
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Економічний факультет
051 Економіка 30 20 18600,00 13000,00
072 Фінанси, банківська справа та страхування 15 10 18600,00 13000,00
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20 20 18600,00 13000,00
073 Менеджмент 25 25 19400,00 13600,00
Навчально-науковий інститут журналістики, кіно і телебачення
061 Журналістика 60 25 26300,00 18400,00
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 30 10 26300,00 18400,00
Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології
035 Філологія 30 20 26300,00 18400,00
053 Психологія 45 40 21700,00 15200,00
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
052 Політологія 15 15 26800,00 18800,00
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 50 10 44700,00 31300,00
292 Міжнародні економічні відносини 20 10 44700,00 31300,00
293 Міжнародне право 30 10 44700,00 31300,00
242 Туризм 40 10 25200,00 17600,00
Навчально-науковий інститут театрального мистецтва
026 Сценічне мистецтво 40 10 28600,00 20000,00
Фармацевтичний факультет
226 Фармація, промислова фармація 50 50 26300,00 18400,00
Навчально-науковий медичний  інститут
223 Медсестринство 50 25 18600,00  
Факультет будівництва та архітектури
191 Архітектура та містобудування 20 10   19300,00  
192 Будівництво та цивільна інженерія 20 20 15500,00 10900,00
Факультет інформаційних технологій
122 Комп’ютерні науки 30 10 18600,00 13000,00
Навчально-науковий юридичний інститут
081 Право 50 20 26300,00 18400,00
Факультет музичного мистецтва
025 Музичне мистецтво 25

10

19900,00 13900,00

 

ВСТУП НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
222 Медицина 75 0 0 33400,00
221 Стоматологія 75 0 5 р   34400,00
226 Фармація, промислова фармація 80 70 5 р 6 р 26300,00

18400,00

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Економіка

1. Українська мова та література   

2. Математика  

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0.25

0.4

0.25

Менеджмент

1. Українська мова та література 

2. Математика  

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0.25

0.4

0.25

Підприємництво

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Фінанси

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0.25

0.4

0.25

Журналістика

1. Українська мова та література  

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,25

0,4

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

1. Українська мова та література

2. Історія України або фізика 

3. Творчий конкурс

0,25

0,25

0,4

Сценічне мистецтво

1. Українська мова та література

2. Історія України або іноземна мова 

3. Творчий конкурс

0,25

0,25

0,4

Музичне мистецтво

1. Українська мова та література                                                                                                     

2. Історія України або математика, або іноземна мова    

3. Творчий конкурс

0,25

0,25

0,4

Медицина

1. Українська мова   

2. Математика 

3. Фізика або біологія, або хімія

0.25

0.25

0.4

Медсестринство

1. Українська мова  

2. Математика               

3. Фізика або біологія, або хімія

0,25

0,25

0,4

Фармація, промислова фармація

1. Українська мова       

2. Математика 

3. Фізика або біологія, або хімія

0,25

0,25

0,4

Стоматологія

1. Українська мова 

2. Математика  

3. Фізика або біологія, або хімія

0.25

0.25

0.4

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

2. Математика 

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Архітектура та містобудування

1.Українська мова та література  

2. Математика 

3.Творчий конкурс (рисунок, композиція)

0,25

0,25

0,4

Компютерні науки

1. Українська мова 

2. Математика  

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова 

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література   

2. Математика

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Міжнародне право

1. Українська мова та література     

2. Іноземна мова 

3.Історія України або математика

0,25

0,4

0,25

Політологія

1. Українська мова та література  

2. Історія України  

3. Іноземна мова або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Туризм

1. Українська мова та література  

2. Іноземна мова     

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Філологія (переклад-англійська мова)

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова 

3.Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Психологія

1. Українська мова та література  

2. Математика 

3.Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

0,4

0,25

Право

1. Українська мова та література 

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

0,25

0,4

0,25

ЗНО и ДПА внизу страницы ВУЗы

Коментарі

Зображення користувача Дарья.

Здравствуйте. Хотела бы узнать, есть ли возможность перевестись к вам из другого ВУЗа?
Зображення користувача Ольга консультант.

Получить ответ на свой вопрос можете, позвонив в Приемную комиссию КиМУ. тел.: (044) 594-03-04, (044)507-07-30 (115)
Зображення користувача Любовь.

До какого числа прием документов?
Зображення користувача Ольга консультант.

Любовь, до 1 августа 1014
Зображення користувача Даша.

Добрый вечер. Если я студентка другого учебного заведения, в этом году закончила второй курс, училась на факультете восточной филологии (китайский язык). В связи с обстановкой в городе хотела бы перевестись. Возможно ли это? Если да, то что для этого нужно и какова стоимость обучения?
Зображення користувача софия Антонио.

добрый день!!! Я из Анголы национальности, и изучать Луганск,из-за политической ситуации в городе Луганске я тогда обязаны переехать в другой город,Я заинтересован в вашем университете Я закончил 1 год по специальности психологии,является то, что вы можете принять меня, чтобы быть частью этого университета?
Зображення користувача Ольга консультант.

София, это Справочник учебных заведений. Обратитесь, пожалуйста. в Приемную комиссию университета для получения исчерпывающего ответа на Ваши вопросы по тел. (044) 423-17-88.
Зображення користувача Ольга консультант.

Даша, к сожалению нет Вашей специальности - китайский язык. Попробуйте поискать в другом ВУЗе

Додати новий коментар