Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, КНУТД

"01011, Київ, вул. Немировича-Данченка, 2"
Акредитація
IV
Форма власності
Державна
Рік заснування
1930г.
Форма навчання
Денна
Заочна
Вечірня
Дистанційна
Екстернат
В закладках (255) В закладки  Додати до порівняння  141575
Про ЗВО (ВНЗ): 

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних спеціальностей. Університет  є флагманом у сфері підготовки фахівців для галузей легкої та хімічної промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання та дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки та побутового сервісу, юриспруденції та ін. Це один із найстаріших в Україні закладів вищої освіти технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових шкіл, які провадять науково-інноваційну діяльність і визнані як в Україні, так і за її межами.

Київський національний університет технологій та дизайну засновано 17 квітня 1930 року наказом Вищої ради народного господарства №1240 як Інститут шкіряної промисловості. Зазначену дату можна вважати точкою відліку історії університету в межах формального підходу, адже дослідження витоків підготовки спеціалістів свідчать, що фактично її слід було б віднести до початку 19 ст., коли розпочалась професійна підготовка ремісників, які виробляли товари із шкіри, хутра, текстилю кустарним і кооперативним способами. Таким чином, ця тема ще чекає на більш ґрунтовні дослідження.

…

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних спеціальностей. Університет  є флагманом у сфері підготовки фахівців для галузей легкої та хімічної промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання та дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки та побутового сервісу, юриспруденції та ін. Це один із найстаріших в Україні закладів вищої освіти технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових шкіл, які провадять науково-інноваційну діяльність і визнані як в Україні, так і за її межами.

Київський національний університет технологій та дизайну засновано 17 квітня 1930 року наказом Вищої ради народного господарства №1240 як Інститут шкіряної промисловості. Зазначену дату можна вважати точкою відліку історії університету в межах формального підходу, адже дослідження витоків підготовки спеціалістів свідчать, що фактично її слід було б віднести до початку 19 ст., коли розпочалась професійна підготовка ремісників, які виробляли товари із шкіри, хутра, текстилю кустарним і кооперативним способами. Таким чином, ця тема ще чекає на більш ґрунтовні дослідження.

З 1944 року заклад вищої освіти має назву Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП); а з 1993 року – Державна академія легкої промисловості України (ДАЛПУ); з 1999 року – Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД); з 2001 року – Київський національний університет технологій та дизайну.

За роки роботи було підготовлено десятки тисяч фахівців для економіки України, а також для країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Зі стін університету вийшло багато видатних особистостей: діячів уряду та державних органів влади різних рівнів, вчених, відомих дизайнерів, успішних керівників та бізнесменів, фахівців різних сфер життєдіяльності.

Нині Київський національний університет технологій та дизайну акредитований за IV рівнем (термін дії сертифіката до 01.07.2023р.).

Юридичною підставою для надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, доктора філософії (у т.ч. для іноземних громадян) КНУТД є ліцензія Міністерства освіти і науки України у формі електронних відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/knutd-license.pdf та сертифікат про акредитацію ЗВО серія РД-IV №1124433 від 05 червня 2013 року.

Університет здійснює  діяльність  відповідно  до  законодавства України та Статуту університету.

Університет має високе професійне та освітнє визнання, демонструючи свою конкурентоспроможність через позиції  у національних та міжнародних рейтингах.

Найвищим досягненням 2020 р. є входження до одного з найбільш впливових міжнародних рейтингів університетів QS World University Rankings: EECA – регіонального рейтингу університетів Східної Європи та Центральної Азії. Рейтинг QS оцінює освітню та наукову діяльність університетів на основі результатів опитувань більше 140 тисяч експертів академіків та роботодавців та ряду показників наукової, міжнародної та освітньої діяльності. З понад 3,3 тисяч університетів регіону до рейтингу 2021 року включено 400 найкращих, серед яких 25 українських ЗВО.

Американський журнал CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій, оприлюднив результати щорічного Рейтингу Кращих дизайнерських шкіл світу у 2021 році. Заклади освіти були ранжовані відповідно до трьох чинників: знання і практичний досвід, вплив і значення. Під час збору інформації було проведено опитування понад 40 000 студентів, 50 000 фахівців галузі та 30 000 рекрутерів та аналітиків журналу CEOWORLD.

Київський національний університет технологій та дизайну в Рейтингу-2021 посів 60 місце серед кращих світових шкіл моди та дизайну. Для університетської спільноти – це честь бути єдиними представниками від України та Східної Європи на цьому освітянському ринку. КНУТД з кожним роком підвищує свою значущість та позиції як на національному, так і на світовому рівні.

У 2016 році КНУТД займав 88 місце, і вже через п’ять років наша позиція піднялася на 28 сходинок. Це досягнення є результатом підвищення якості освіти в університеті, ефективної роботи науково-педагогічного колективу, підвищення наукового потенціалу вчених та дизайнерів, високих досягнень студентів, випускників та зусиль ректорату і Вченої ради.

Також втретє цей журнал включив КНУТД до світового рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів у сфері медицини та фармації. В рейтингу 2021 року наш університет посів 65 місце, покращивши на чотири позиції попереднє досягнення.

Ці досягнення є результатом підвищення якості освіти в університеті, ефективної роботи науково-педагогічного колективу, підвищення наукового потенціалу вчених, високих досягнень студентів, випускників та зусиль ректорату і Вченої ради.

7 грудня 2020 року,  за результатами оцінювання, Київський національний університет технологій та дизайну  вперше був внесений до світового рейтингу GreenMetric World University Rankings.  Це дозволило університету одержати право членства в глобальній мережі закладів вищої освіти, які впроваджують парадигму сталого розвитку в життя, ключовим  змістом якої є взаємодія та інтеграція економічних, соціальних і екологічних вимірів.

Також за спеціалізованим предметним рейтингом цього журналу КНУТД посідає 71 місце в світі серед кращих медичних та фармацевтичних шкіл світу.

За рейтингом «WEBOMETRICS» від Cybermetrics Lab (Іспанія)  оприлюдненим у січні 2021 р. університет посідає 29 місце серед закладів вищої освіти України. Цією ж компанією складається Transparent Ranking – рейтиг університетів за кількістю посилань найкращих профілів науковців за базою Google Scholar. У січні 2021 р. КНУТД посів 16 місце серед ЗВО України.

Університет є одним із перших українських закладів вищої освіти, який пройшов незалежні зовнішні аудити, проведені національним сертифікаційним центром «СТАНДАРТ» та міжнародним сертифікаційним центром «QMSCERT» (Італія), за результатами яких отримав сертифікати відповідності системи менеджменту якості освітньої діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, чим підтвердив, що в Університеті: працює висококваліфікований колектив наукових, науково-педагогічних та адміністративних працівників; процеси, пов'язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому професійному рівні; розроблено нормативно-правовий інструментарій системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; положення й інструкції задокументовані і доведенні до відома персоналу, який їх виконує; використовуються ефективні засоби контролю системи менеджменту якості.

За даними наукометричної бази «SCOPUS» 2020 року за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша КНУТД займає 34-у позицію з показником h=21.

КНУТД має високі позиції за результатами консолідованого рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в десятку кращих університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна» по групі технічних університетів.

Важливим визнанням у міжнародному співробітництві Київського національного університету технологій та дизайну є членство в освітніх та професійних європейських та світових організаціях, серед яких:

  • Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) (з 2018 р.) – 891 заклад вищої освіти з 90 країн світу;
  • Міжнародна асоціація університетів IAU (International Association of Universities) з 2021 р. об’єднує 640 університетів зі 120 країн;
  • Європейська Асоціація Університетів (EUA) (з 2005 р.) – 861 член з 46 країн – це європейські університети, задіяні в навчанні та наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що діють у вищій освіті та науці;
  • Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (з 2005 р.) – 32 члени з 24 країн – це університети із закріпленою міжнародною репутацією щодо надання вищої освіти та проведення наукових досліджень в галузі текстилю;
  • Міжнародна Асоціація університетів та коледжів мистецтва, дизайну та медіа (CULUMUS) (з 2021 р.) – 340 членів з 61 країни;
  • Міжнародна фармацевтична федерація (FIP- International Pharmaceutical Federation) (з 2021 р.), яка об’єднує 146 національних організацій;
  • Міжнародна федерація технологів трикотажного виробництва (IFKT)  (з 2009 р.) – 286 індивідуальних членів та організацій з 22 країн – це заклади освіти та промислові організації, які працюють в галузі трикотажного виробництва;
  • Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (з 2011 р.) – 600 організацій, які входять у 250 консорціумів з 40 країн, у тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України);
  • Німецько-українське товариство економіки та науки, яке очолює почесний консул України в Німеччині Ганс-Юрген Досс, який 21 рік був депутатом Бундестагу. Мета товариства – налагодження і зміцнення зв'язків науковців та промисловців, а також між підприємствами і організаціями двох країн. Здійснюється це шляхом пошуку партнерства з бізнес-асоціаціями, урядовими й неурядовими установами науки й промисловості, проведенням нарад в обох країнах. Особлива увага приділена налагодженню контактів між підприємцями малого і середнього бізнесу, а також заохоченню здобувачів вищої освіти, політиків і науковців. 
  • Всесвітня  мережа  сприяння дослідженням та освіті в сфері наукового розвитку складних цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The Complex Systems Digital Campus: CS-DC) – це міжнародна мережа науково-дослідних та/або освітніх закладів, метою якої є вирішення наукових проблем досліджень складних систем шляхом обміну усіма необхідними дослідницькими та освітніми ресурсами.
Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1930г.
Форма власності: 
Державна
Форма навчання: 
Денна, Заочна, Вечірня, Дистанційна, Екстернат
Кваліфікаційні рівні: 
бакалавр, магістр, доктор філософії
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
є
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
20000 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
15000 грн

Контактна інформація

Телефони: 
(044) 280-05-12
Телефон приймальної комісії: 
044-256-29-75
Адреса: 
"01011, Київ, вул. Немировича-Данченка, 2"
Галузі знань та Спеціальності: 
Актуально для 2021/22 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра

медичного та ветеринарно-медичного спрямувань),

ОКР молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для

зарахування на навчання поза конкурсом
…
Спеціальності ОС молодшого бакалавра, бакалавра (спеціаліста, магістра

медичного та ветеринарно-медичного спрямувань),

ОКР молодшого спеціаліста
Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для

зарахування на навчання поза конкурсом
015.36 Професійна освіта (Технологія виробів

легкої промисловості)
1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
017 Фітнес та рекреація 1. Українська мова 100
2. Біологія 100
3. Творчий конкурс Етап 1: Гімнастика,

Етап 2: Легка атлетика
100
022 Графічний дизайн Дизайн одягу (взуття) Дизайн середовища Промисловий дизайн 1. Українська мова і література 100
2. Математика 100
3. Творчий конкурс Етап 1: Рисунок,

Етап 2: Живопис,

Етап 3: Спецкомпозиція
100
026 Сценічне мистецтво 1. Українська мова і

література
100
2. Історія України

2. Іноземна мова
100
3. Творчий конкурс 100
034 Візуальне мистецтво та менеджмент культурних проєктів 1. Українська мова  і

література
100
2. Історія України 100
3. Математика 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
035 Англійська мова: переклад у бізнес- комунікаціях 1. Українська мова  і

література
100
2. Іноземна мова 100
3. Математика 100
3. Історія України 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
051 Економіка

Міжнародна економіка
1. Українська мова  і

література
100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
071 Облік і оподаткування 1. Українська мова  і

література
100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова  і література 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
073 Менеджмент

Туристичний бізнес
1. Українська мова  і

література
100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
075 Маркетинг 1. Українська мова  і література 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
076 Підприємництво та комерційна  діяльність 1. Українська мова  і

література
100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
081 Господарсько-правова діяльність 1. Українська мова  і

література
100
2. Історія України 100
3. Математика 100
3. Іноземна мова 100
105 Нано- та мікротехнології в дизайні 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
121 Інженерія програмного забезпечення 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
122 Комп’ютерні науки 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі
1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
124 Системний аналіз і управління 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
126 Системи та технології інтернет речей 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
131 Прикладна механіка 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
133 Машинобудування 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
133 Інжиніринг 3D друку 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
141 Електромеханіка 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
141 Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
161 Хімічні технології та інженерія 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
162 Біотехнологія 1. Українська мова 100
2. Біологія 100
3. Історія України 100
3. Математика 100
3. Іноземна мова 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
182 Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

Індустрія моди
1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
226 Промислова фармація 1. Українська мова 100
2. Математика 100
3. Фізика 100
3. Біологія 100
3. Хімія 100
241 Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі 1. Українська мова  і література 100
2. Іноземна мова 100
3. Історія України 100
3. Математика 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
242 Туризм 1. Українська мова  і

література
100
2. Іноземна мова 100
3. Історія України 100
3. Математика 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100
281 Публічне управління та адміністрування 1. Українська мова  і

література
100
2. Математика 100
3. Історія України 100
3. Іноземна мова 100
3. Біологія 100
3. Географія 100
3. Фізика 100
3. Хімія 100

Фотогалерея

Видеоотзывы

Коментарі

А
Алла
25 Травень 2021
Доброго вечора, чи не могли б Ви мені допомогти, у 2020 році мій син вступив на контракт на спеціальність економічна кібернетика , договір ми складали на 4 роки, пронавчавшись рік - спеціальність скорочують ,а що робити студентам ніхто не пояснює, а рік підходи до завершення.Прошу Вас дізнатися, що собі думає деканат стосовно даної ситуації, чи університет взагалі не дорожить репутацією і студентами? Відповідь прошу надіслати на ел.alla19801968@gmail.com. дякую
О
Ольга консультант
29 Червень 2021
Всю необхідну інформацію можна отримати по тел.: 044-280-05-12.
С
София
6 Квітень 2021
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, меня интересует дистанционное обучение на "Экономике". Какая стоимость обучения в год и где почитать об условиях приёма? У кого вообще можно проконсультироваться по всем вопросам? Спасибо!
О
Ольга консультант
9 Квітень 2021
Всю необходимую информацию можно узнать в Приемной комиссии по тел: 044-256-29-75.
М
Максим
29 Жовтень 2020
Яке ЗНО потрібне для вступу на "Дизайн" (магістр)?
О
Ольга консультант
30 Жовтень 2020
ЄВІ з іноземної мови та фахове вступне випробування.
С
Софія
11 Липень 2015
Подала на фармацію. Може хтось розповісти про навчання: рівень знань, корупція, науково-технічна база, ставлення викладачів. Не завалюють бюджетників?
И
Инна
3 Жовтень 2014
Так, друзі, ви праві! Викладання - як у середньовіччі, ХАБАР - обовязковий атрібут!!! Хочу пару слів про проректорів повідати. Ігнатієва - по навчанню проректор - гребе хабарі - аж гуде!! А іншій проректор Каплун бере "на роботу" своїх коханок і зарплати великі виписує їм за рахунок іншіх викладачів.
И
Ирина
4 Червень 2014
Здравствуйте! В 2011 году окончила КНУТД как бакалавр (сданы экзамены, защитила диплом, зачётка в порядке), но диплом не забрала ( по уважительной семейной причине). Сейчас меня интересует как его можно восстановить, по возможности как можно быстрей или хотя бы для начала получить какую-то информацию от деканата о том, что я окончила университет, если такое возможно. Понимаю что прошло довольно много времени, но повторюсь,на всё была причина. И лучше поздно, чем никогда). Заранее спасибо.
О
Ольга консультант
6 Жовтень 2014
Ирина, если Вы сдали все экзамены и защитили дипломную работу (бакалавр) и просто не забрали диплом, он есть в архиве. Вам необходимо лично обратиться в университет и его забрать.
E
Elin
9 Липень 2015
Скажіть будь ласка коли розпочинаються творчі конкурси 2015 на графічний дизайн і чи допустять до конкурсу якщо не відвідував консультації (КНУТД)
О
Ольга консультант
10 Липень 2015
Elin, творчі конкурси розпочинаються з 25 липня. До конкурсу допустять навіть якщо Ви не відвідували консультацій.