Національний Транспортний Університет, НТУ

01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
Акредитація
IV
Форма власності
Державна
Рік заснування
1944
Форма навчання
Денна
Заочна
Дистанційна
В закладках (180) В закладки  Додати до порівняння  95373
Про ЗВО (ВНЗ): 

Університет засновано в 1944 році.

В університеті проводяться широкі наукові дослідження. Щоб підвищити ефективність використання наукового потенціалу, ширше залучати науковців до виконання тематики загальнодержавного значення, Вчена рада університету визначила пріоритетні напрямки наукових досліджень, серед яких:

 • фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • нові речовини і матеріали.

Наукові школи з питань:

…

Університет засновано в 1944 році.

В університеті проводяться широкі наукові дослідження. Щоб підвищити ефективність використання наукового потенціалу, ширше залучати науковців до виконання тематики загальнодержавного значення, Вчена рада університету визначила пріоритетні напрямки наукових досліджень, серед яких:

 • фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • нові речовини і матеріали.

Наукові школи з питань:

 • підвищення надійності та довговічності триботехнічних систем;
 • розробки теоретичних основ і створення спеціальних універсальних землерийних машин безперервної дії;
 • проєктування доріг, геодезії та землеустрою;
 • гідравліки відкритих русел і штучних споруд;
 • теоретичних проблем аналізу динаміки конструкцій механізмів;
 • покращення паливної економічності та екологічних показників автомобілів з різними типами двигунів в експлуатаційних умовах;
 • теоретичних основ удосконалення виробничих процесів та систем підприємств транспорту;
 • теоретичних основ проєктування логістичних систем;
 • наукових та практичних основ забезпечення міцності та довговічності матеріалів, виробів і конструкцій транспортного будівництва;
 • теорії та методів розрахунку неоднорідних просторових конструкцій споруд і машин;
 • розробки прикладних теорій та методів розрахунку шаруватих композитних оболонок і пластин;
 • математичного моделювання та дослідження сучасних технологій і матеріалів у дорожньому будівництві руслових процесів у відкритих руслах;
 • розвитку теорії керованості та стійкості автопоїздів;
 • підвищення екологічної безпеки об’єктів транспортно-дорожнього комплексу.

В університеті поглиблюється процес інтеграції з академічною наукою. Науковці університету мають творчі зв'язки з такими провідними науковими установами Національної Академії Наук України як інститути: електрозварювання ім. Є.О. Патона, газу, механіки, проблем матеріалознавства, надміцних матеріалів, загальної і неорганічної хімії води та ін. Нині творчі зв'язки з науковими закладами Академії набувають нового змісту. Свідченням цього є договір про науково-технічну співдружність між Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та Національним транспортним університетом.

При університеті функціонують 4 спеціалізовані докторські вчені ради з захисту:

 1. Спеціалізована рада Д 26.059.01 – за спеціальностями:

- 05.13.22 – Управління проектами та програмами;

- 05.13.06 – Інформаційні технології.

2. Спеціалізована рада Д 26.059.02 – за спеціальностями:

- 05.22.11 – Автомобільні шляхи і аеродроми;

- 05.23.17 – Будівельна механіка;

- 05.22.01 – Транспортні системи.

3. Спеціалізована рада Д 26.059.03 – за спеціальностями:

- 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки;

- 05.22.02 – Автомобілі та трактори;

4. Спеціалізована рада Д 26.059.04 – за спеціальностями:

- 08.00.03 – Економіка та управління  національним господарством

- 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Університет видає: 2 наукових, науково-виробничих журнали «Вісник НТУ» (фаховий з економічних та технічних наук, категорія Б), (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 25200-15140ПР «Вісник Національного транспортного університету»), «Автомобільні дороги і дорожнє виробництво» (з технічних та економічних наук, категорія Б), (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 25199-15139ПР «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво») та 1 науковий, науково-виробничий, науково-популярний та навчальний збірник «Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 25201-15141Р «Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділі університету»).

Університет підтримує тісні контакти зі спорідненими закладами вищої освіти, науковими центрами країн Іспанії, Італії, Франції, Хорватії, Польщі, Румунії, Німеччини, Словаччини, Словенії, США тощо.

Майже третина студентів бере участь у науково-дослідній роботі. Одержані результати досліджень студенти використовують при виконанні курсових та дипломних робіт. Десятки вихованців університету стали лауреатами різних студентських конкурсів, олімпіад, учасниками республіканських наукових конференцій. Найбільш обдаровані з них навчаються в магістратурі і зараховуються в резерв для вступу до аспірантури.

При кафедрах університету діють комп'ютерні класи. Учбові кабінети і лабораторії оснащені сучасними випробувальними машинами, стендами, приладами та засобами обчислювальної техніки. Читальні зали і книжковий фонд бібліотеки повністю задовольняють потреби студентів. На навчальному полігоні широко представлені автомобілі та дорожні машини.

В університеті піклуються про фізичний розвиток студентів, добре налагоджена спортивна робота: є спортивний комплекс з ігровими та тренажерними залами, плавальним басейном, пунктами спортивної реабілітації, літній спортивно-оздоровчий табір. Працюють секції з 18 видів спорту. Найбільшою популярністю користується мотоспорт - університетська команда відома всій Україні та за її межами. Традиційно проводиться міжнародний студентський мотокрос на приз НТУ.

 

Національний транспортний університет оголошує прийом на курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання-2023 з таких предметів:

 • українська мова і література;
 • математика;
 • англійська мова;
 • фізика;
 • географія;
 • історія України.

Строки та форми навчання:

з 23.01.2023 по 24.05.2023 – вечірня (чотири рази на тиждень з 16:10 до 19:00) та вихідного дня (щосуботи з 08:30 до 14:30) дистанційно

 

Чекаємо на Вас за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 260 (Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників та спеціалістів).

Наш телефон: (044) 280-99-17, моб. 066-290-00-17, 099-307-73-81 (вайбер);

Електронна адреса: ntucpk@gmail.com

Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1944
Форма власності: 
Державна
Форма навчання: 
Денна, Заочна, Дистанційна
Кваліфікаційні рівні: 
бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
є
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
23700 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
11600 грн

Контактна інформація

Телефони: 
(044) 280-82-03
Телефон приймальної комісії: 
(044) 280-54-09
Адреса: 
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
Галузі знань та Спеціальності: 
Актуально для 2022/23 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
Спеціальність/спеціалізація,

вид конкурсної пропозиції (пропозицій)
Предмети національного мультипредметного тесту
Українська мова Математика Історія України
274 Автомобільний транспорт

(відкриті)
0,3 0,5 0,2
133 Галузеве машинобудування

(відкрита)
0,3 0,5 0,2
142 Енергетичне машинобудування

(відкриті)
0,3 0,5
…
Спеціальність/спеціалізація,

вид конкурсної пропозиції (пропозицій)
Предмети національного мультипредметного тесту
Українська мова Математика Історія України
274 Автомобільний транспорт

(відкриті)
0,3 0,5 0,2
133 Галузеве машинобудування

(відкрита)
0,3 0,5 0,2
142 Енергетичне машинобудування

(відкриті)
0,3 0,5 0,2
131 Прикладна механіка (відкрита) 0,3 0,5 0,2
132 Матеріалознавство (відкрита) 0,3 0,5 0,2
152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка (відкрита) 0,3 0,5 0,2
101 Екологія (відкрита) 0,3 0,35 0,35
022 Дизайн (фіксована) Використовуються результати творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів
183 Технології захисту

навколишнього середовища

(відкриті)
0,3 0,5 0,2
192 Будівництво та цивільна інженерія (відкриті) 0,3 0,5 0,2
193 Геодезія та землеустрій

(відкрита)
0,3 0,5 0,2
194 Гідротехнічне будівництво,

водна інженерія та водні технології

(відкрита)
0,3 0,5 0,2
124 Системний аналіз (відкрита та небюджетна) 0,3 0,5 0,2
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (відкрита та небюджетні) 0,35 0,4 0,25
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (відкриті) 0,3 0,5 0,2
122 Комп’ютерні науки (відкриті та небюджетні) 0,3 0,5 0,2
121 Інженерія програмного забезпечення (відкриті та небюджетні) 0,3 0,5 0,2
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (відкрита) 0,35 0,25 0,4
071 Облік і оподаткування

(небюджетні)
0,35 0,4 0,25
072 Фінанси, банківська справа та страхування (відкрита та

небюджетні)
0,35 0,4 0,25
073 Менеджмент (відкриті та небюджетні) 0,35 0,4 0,25
075 Маркетинг (відкрита та небюджетні) 0,35 0,4 0,25
242 Туризм (відкрита та небюджетні) 0,4 0,3 0,3
051 Економіка (відкрита та небюджетні) 0,35 0,4 0,25
081 Право (відкрита та небюджетні) 0,35 0,25 0,4
015.38 Професійна освіта (транспорт) (небюджетна) Використовуються результати тільки розгляду мотиваційних листів
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (небюджетна) 0,4 0,3 0,3

 

Для  конкурсного  відбору  для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за спеціальностями

 • 274 Автомобільний транспорт,
 • 133 Галузеве машинобудування,
 • 142 Енергетичне машинобудування,    
 • 131     Прикладна     механіка,    
 • 132 Матеріалознавство,    
 • 152     Метрологія     та інформаційно-вимірювальна     техніка,    
 • 101     Екологія,    
 • 183 Технології     захисту     навколишнього середовища,
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія,
 • 193 Геодезія та землеустрій,
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології,
 • 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті),
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  на відкриті конкурсні пропозиції та за   спеціальностями  
 • 035   Філологія,  
 • 051 Економіка,  
 • 071 Облік   і   оподаткування,  
 • 072   Фінанси, банківська справа та страхування,
 • 073 Менеджмент,
 • 075 Маркетинг,
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність,  
 • 081  Право,  
 • 121  Інженерія  програмного  забезпечення,  
 • 122  Комп’ютерні  науки,
 • 124 Системний     аналіз,    
 • 242     Туризм    

на    відкриті    і    небюджетні    конкурсні    пропозиції використовуються    результати    національного    мультипредметного    тесту    та    результати розгляду мотиваційних листів.

 

Для  конкурсного  відбору  для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  за спеціальностями

 • 274 Автомобільний транспорт,
 • 133 Галузеве машинобудування,
 • 142 Енергетичне машинобудування,    
 • 131     Прикладна     механіка,    
 • 132 Матеріалознавство,    
 • 152     Метрологія     та інформаційно-вимірювальна     техніка,    
 • 101     Екологія,    
 • 183 Технології     захисту     навколишнього середовища,
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія,
 • 193 Геодезія та землеустрій,
 • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія  та водні технології,
 • 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті),
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,
 • 015.38 Професійна освіта (транспорт)

на  місця  за  кошти  фізичних  та/або  юридичних  осіб  на  небюджетні  конкурсні  пропозиції використовуються результати тільки розгляду мотиваційних листів.

 

Для  конкурсного  відбору  для  вступу  за  спеціальністю  

 • 022  Дизайн  

на  фіксовану  конкурсну пропозицію використовуються результати творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів.

Фотогалерея

Коментарі

Н
Наталья
8 Серпень 2022

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, для вступу до Вашого університету потрібно надавати довідку з місця реєстрації людини?

М
Марина
13 Червень 2014

Добрый день. Извините, что беспокою. Подскажите, пожалуйста, я имею диплом бакалавра ( финансы и кредит) Национальной Академии Статистики Отчета и Аудита. Могу ли я у Вас получить специалиста, какие экзамены нужны, и какая форма обучения, стоимость? Спасибо. Буду ждать Ваш ответ.

Р
Редактор Ольга
16 Червень 2014

Марина, Вы можете поступать на специалиста. Необходимо будет сдать "фаховий вступний іспит". Стоимость обучения по дневной форме - 14 600 грн в год, по заочной - 8 000 грн. Больше информации Вы найдете на сайте университета http://www.ntu.edu.ua

А
Алина
29 Квітень 2014

что можете сказать об факультете "Транспорт и транспортная инфраструктура
6.070106 автомобильный транспорт"?

А
Алина
29 Квітень 2014

что можете сказать об факультете "Транспорт и транспортная инфраструктура
6.070106 автомобильный транспорт"?