Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Університету Ушинського

вул. Старопортофранківська, 26, Одеса, 65020
Акредитація
IV
Форма власності
Державна
Рік заснування
1992г.
Форма навчання
Денна
Заочна
Про ВНЗ: 

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності - це базовий структурний підрозділ соціально-гуманітарного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Кафедра є випускаючою за спеціальностями:

 • «Філософія»,
 • «Соціологія»,
 • «Менеджмент соціокультурної діяльності»,
 • а також здійснює науково-дослідну діяльність за напрямом «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання».

На кафедрі працюють визнані вчені і педагоги, доктора наук з філософії, соціології, політології, економіки, в тому числі запрошені професори Тель-Авівського університету Давид Шварц і Даніель хасидів.

…

Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності - це базовий структурний підрозділ соціально-гуманітарного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Кафедра є випускаючою за спеціальностями:

 • «Філософія»,
 • «Соціологія»,
 • «Менеджмент соціокультурної діяльності»,
 • а також здійснює науково-дослідну діяльність за напрямом «Методологія та технологія сучасного філософського пізнання».

На кафедрі працюють визнані вчені і педагоги, доктора наук з філософії, соціології, політології, економіки, в тому числі запрошені професори Тель-Авівського університету Давид Шварц і Даніель хасидів.

Завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності - Борінштейн Євген Руславовіч - Доктор філософських наук (спеціальність 09.00.03 - «соціальна філософія та філософія історії», тема докторської дисертації - «Особливості соціокультурної трансформації сучасного українського суспільства»). Автор понад ста наукових праць. Керівник наукової теми «Інноваційність в методології та технології наукового і соціального пізнання». Досліджує трансформаційні процеси в суспільстві, особливості соціокультурної трансформації в сучасному суспільстві, проблеми свободи особистості, соціальні відхилення, соціальної дезадаптації особистості. Автор і переконаний прихильник соціокультурного спрямування досліджень сучасного суспільства і розвитку особистості.

Ви отримаєте класичну освіту - на класичній кафедрі, в класичному університеті! Є цінності, які залишаються цінностями завжди!

Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1992г.
Форма власності: 
Державна
Форма навчання: 
Денна, Заочна
Кваліфікаційні рівні: 
бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
немає
Дистанційне навчання: 
немає

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
8400 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
4200 грн

Магістр

Середня вартість навчання (очно) магістр: 
13550 грн
Середня вартість навчання (заочно) магістр: 
7400 грн

Контактна інформація

Телефони: 
066-303-56-86
067-702-52-52
Адреса: 
вул. Старопортофранківська, 26, Одеса, 65020
Актуально для 2020/21 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр

033 Философия + Философия бизнеса

Человек, обучающийся по этой специальности, получает классическое гуманитарное образование, позволяющее работать в разных профессиональных сферах. Философское образование – это фундаментальное образование, которое дает умение свободно мыслить, учит критичности, нестандартным подходам к обыденным вещам, развивает гибкость ума и способность к творческим решениям. Наши выпускники отлично адаптируются в социуме, - чаще успешнее, чем «узкие» специалисты: однажды приобретенная специальность может устареть или стать неприбыльной, но способность ориентироваться в современном мире, умение выделять стратегически важные вещи, осваивать новые знания остаются ценными во все времена.

…

033 Философия + Философия бизнеса

Человек, обучающийся по этой специальности, получает классическое гуманитарное образование, позволяющее работать в разных профессиональных сферах. Философское образование – это фундаментальное образование, которое дает умение свободно мыслить, учит критичности, нестандартным подходам к обыденным вещам, развивает гибкость ума и способность к творческим решениям. Наши выпускники отлично адаптируются в социуме, - чаще успешнее, чем «узкие» специалисты: однажды приобретенная специальность может устареть или стать неприбыльной, но способность ориентироваться в современном мире, умение выделять стратегически важные вещи, осваивать новые знания остаются ценными во все времена.

Специальное предложение для абитуриентов-2021, которые интересуются специальностью «Философия»: кафедрой разработана программа дисциплин по направлению «Философия бизнеса», в которую входят: «Философия экономики», «Философия менеджмента», «Философия денег», «Аксиологические измерения экономичного человека», «Социология творческой деятельности», «Маркетинговые исследования», «Демография», «Реклама в профессиональной деятельности». Студенты, обучающиеся по специальности «Философия», кроме диплома бакалавра философии государственного образца, получат дополнительный по направлению «Философия бизнеса».

 • Условия для поступления - три сданных экзамена ЗНО: 1) укр. язык и литература; 2) история Украины и 3) на выбор - иностранный язык / биология / география / математика / физика / химия
 • Внимание! Выпускники колледжей (среднее специальное образование) сдают два экзамена - а) укр. язык и литература; 2) на выбор, и поступают на второй курс университета

034 Культурология + Массовые коммуникации в сфере культуры и искусства

Культурология - это комплексная наука о культуре, представляющая  целостную картину мира культуры и составляющих ее культурных элементов. В сферу профессиональной деятельности выпускников входят: анализ культурных процессов, прогнозирование их развития, подготовка креативных, творческих программ, организация, продюсирование, реклама, медиапланирование и дальнейшая координация культурных проектов, экспертиза художественных ценностей.

Специальное предложение для абитуриентов, интересующихся специальностью «Культурология»: кафедрой разработана программа дисциплин по направлению «Массовые коммуникации в сфере культуры и искусства», в которую входят «Теории социализации», «Ресурсы международного туризма»,« Социология досуга и свободного времени»,«Облачные технологии»,«Теория и практика презентации проектов»,«Рекреационные комплексы мира », «Межкультурные коммуникации»,«Игровые технологии социокультурной деятельности».

Студенты, выбравшие специальность «Культурология», кроме диплома бакалавра культурологии государственного образца, получат дополнительный по направлению «Массовые коммуникации в сфере культуры и искусства».

Закончив образование по специальности «Культурология», вы можете найти работу и реализовать свои способности и навыки практически в любой сфере. Университет подписал договоры о сотрудничестве с организациями, которые нуждаются в молодых креативных специалистах. Ваши знания когут бать востребованы в музеях, галереях, научно-исследовательских центрах, СМИ, учреждениях и организациях по охране памятников культуры.

 • Условия для поступления - три сданных экзамена ЗНО: 1) укр. язык и литература; 2) история Украины и 3) на выбор - иностранный язык / биология / география / математика / физика / химия
 • Внимание! Выпускники колледжей (среднее специальное образование) составляют два экзамена - а) укр. язык и литература; 2) на выбор, и поступают на второй курс университета.

028 Менеджмент социокультурной деятельности + Менеджмент PR

Менеджмент социокультурной деятельности - это искусство управления культурными проектами, предпринимательство в творческой, медиа и издательской сферах, администрирование субъектов культурной деятельности, учреждений туризма и отдыха, рекламных, PR-, консалтинговых и рекрутинговых агентств, музеев, театров, галерей, концертных площадок, коворкинговых центров и так далее.

Специальное предложение для абитуриентов, интересующихся специальностью «Менеджмент социокультурной деятельности»: кафедрой разработана программа дисциплин по направлению «Менеджмент PR», в которую входят «Лингвокультурология», «Философия PR», «Философия логистики »,« Дизайн рекламы », «Маркетинговые исследования»,«Социология массовой коммуникации »,«Технологии менеджмента в рекламе и PR»,«Основы управления конфликтами в рекламе и PR деятельности».

Студенты, выбравшие специальность «Менеджмент социокультурной деятельности», кроме диплома бакалавра менеджмента СКД государственного образца, получат дополнительный по направлению «Менеджмент PR».

 • Условия для поступления - три сданных экзамена ЗНО: 1) укр. язык и литература; 2) математика, 3) на выбор - иностранный язык / биология / география / история Украины / физика / химия.
 • Внимание! Выпускники колледжей (среднее специальное образование) составляют два экзамена - а) укр. язык и литература; 2) на выбор, и поступают на второй курс университета.