Дистанційне навчання у ВНЗ України

Нині великої популярності серед абітурієнтів набуває дистанційна форма навчання.  З року в рік кількість Вузів, що вводять дистанційну форму навчання зростає, також збільшується і кількість спеціальностей за такою формою. Проте, брак технічного, кадрового і фінансового забезпечення стримує процес розвитку.

Поряд з класичними формами навчання (денна, заочна), дистанційна має ряд переваг, що забезпечує її затребуваність. При вступі на дистанційну форму навчання абітурієнт надає Сертифікат ЗНО або складає вступні іспити. Він забезпечується необхідним навчальним матеріалом – відео-, аудіо- записами лекцій та семінарів, практичні завдання з методичними рекомендаціями, має доступ до електронної бібліотеки тощо, та самостійно його вивчає у зручний для себе час. Викладачі постійно взаємодіють зі студентом через електронну почту, Skype,  телефон.

Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно – виконання контрольної роботи, співбесіда через Skype, або явкою студента до навчального закладу (як правило, один день).

По закінченні навчання студент отримує диплом державного зразка, який нічим не відрізняється від диплому, отриманого при навчанні на інших формах.

Срок навчання за дистанційною формою такий же як і при денній: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1-2 роки.

Вартість навчання, як правило, в кілька раз дешевша.

Вже сьогодні скористалися правом навчати своїх студентів дистанційно наступні Вузи України:

Рубрика: 
Файл: 

ВУЗы Украины с дистанционным обучением

ВУЗ Регіон
1

Хмельницький національний університет, ХНУ

Хмельницька область, Хмельницький
2

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, ТНТУ

Тернопільська область, Тернопіль
3

Сумський державний університет, СДУ

Сумська область, Суми
4

Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

Рівненська область, Рівне
5

Полтавський університет економіки і торгівлі, ПУЕТ

Полтавська область, Полтава
6

Луганський національний аграрний університет

Луганська область, Старобільск
7

Київський Національний Університет Культури і Мистецтв, КНУКіМ

Київська область, Київ
8

Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, КНУТД

Київська область, Київ
9

Університет імені Альфреда Нобеля

Дніпропетровська область, Дніпро
10

Міжрегіональна Академія управління персоналом, МАУП

Київська область, Київ
11

Факультет комп'ютерно-інформаційних технологій МАУП

Київська область, Київ