ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ Чинна з 21.07.21

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Чинна з 21.07.21

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - “Оферта”) ФОП Шило Т.М., яка є власником інтернет-порталу Abiturients.info (надалі - “Виконавець” ), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі - “Договір”) на викладених у даній Оферті умовах.
1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному в п. 4 Оферти. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України “Про санкції” та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).
1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: https://abiturients.info/ru/rules/dogovir-oferta-pro-nadannya-poslug-ot-... та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.
1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі у ціну та описання тарифів) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.3. цього Договору адресою, якщо інше не зазначено при такому розміщенні. Виконавець публікує зміни на Сайті, вказуючи дату останньої редакції документів. Якщо Замовник не погоджується із зміненими умовами, він не повинен здійснювати наступну оплату та припинити користування порталом.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Баланс для роботи на Abiturients.info - відображає залишок коштів для користування послугами порталу, та складається з суми внесеного Замовником Гарантійного платежу, плюс залишок з минулого періоду, бонуси, та інше, та мінус оплати за послуги порталу;
Гарантійний платіж - грошова сума, яка перераховується Замовником на рахунок Виконавця та відображається на Балансі в Особистому кабінеті (надалі - “Баланс”) та є узгодженим Сторонами Виконавцем та Замовником у відповідності до положень ч.2 ст. 546 Цивільного кодексу України, способом забезпечення виконання грошових зобов’язань Замовником перед Виконавцем;
Замовлення (Заявка) - це електронний запит Користувача сайту, або представника його інтересів, на отримання Послуг Замовника. Заявку заповнює клієнт самостійно на сторінках з описом послуг Замовника або у телефонному режимі при звернені за номерами телефонів на сайті abiturient.info.
Особистій кабінет - створена сторінка на Порталі abiturients.info під час першого створення або реєстрації для Замовника на Порталі, де відображаються всі дані Замовника. Доступ до Особистого кабінету мають тільки Замовник та адміністрація Порталу abiturients.info.
Портал - онлайн-сервіс масштабна програмна платформа, набір комбінацій, інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яка можлива для зчитування комп'ютером, що розміщена в Інтернеті за адресою: http://abiturients.info/;
Лінійка Сервісів Виконавця в рамках тарифів - сформований набір Сервісів (Послуг) Виконавця якими може скористатися Замовник та розміщуються за посиланням: http://reklama.abiturients.info/;
Сторінка компанії - інтернет-сторінка Замовника, створена на Порталі abiturients.info. Відображается усім користувачам інтернету. Включає в себе назву Закладу освіти, адресу, відгуки, рейтинг та перелік курсів данного Закладу освіти. У разі закінчення строку дії придбаного пакету, Сторінка компанії діє в обмеженому форматі - перелік курсів вилучається з вільного перегляду користувачами сайту.
Сторінки курсів - інтернет-сторінки Замовника. Під кожен окремий курс Замовника створюється окрема сторінка на Порталі abiturients.info. Відображається усім користувачам інтернету. Включає в себе назву курсу, програму навчання, вартість та термін навчання, відгуки та рейтинг. У разі закінчення строку дії придбаного пакету, Сторінки курсів вилучаються з вільного перегляду користувачами сайту.
Сервіси / Послуги - сукупність Послуг, які надаються Виконавцем в рамках Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги, визначені нижче в підпунктах 2.1.1 - 2.1.3 цього Договору (надалі разом – “Послуги”), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе:
2.1.1. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу Порталу, розміщеного в Інтернеті за адресом: https://abiturients.info/, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, створення особистих сторінок Замовника на Порталі.
2.1.2. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу Каталог Курсів (надалі - “Каталог”), розміщеного в Інтернеті за адресами: https://abiturients.info/uk/courses, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, можливість створення та відображення карток курсів, тренінгів та майстер-класів, в певних категоріях та підкатегоріях товарів, їх опису, ціни, фото, оформлення, характеристик, взаємодії з відгуками користувачів щодо Замовника та його послуг з використанням Каталогу.
2.1.3. Надання послуг лідогенерації, а саме: розміщення інформації в мережі Інтернет для збільшення кількості відвідувачів сторінок Замовника з метою залучення якісних контактів потенційних учнів із застосуванням програмно-технічної інфраструктури Виконавця, що дозволяє обробляти дані стосовно виконання користувачами мережі Інтернет певних дій (замовлення або клік) на сторінках Замовника (надалі - “Послуга Лідогенерації”). Якісним контактом вважається користувач сайтів Виконавця, який заповнив форму замовлення (заявки) на сторінках Замовника, і яка містить дійсний номер телефону. З метою збільшення кількості відвідувачів Сайту Замовника, Виконавець застосовує інструменти маркетингу.
2.1.3.1 Користувачі сайтів Виконавця мають право обирати для навчання декілька різних курсів, таким чином одна особа залишає декілька окремих заявок, на різні курси. Кожна з таких заявок є дійсною.
Також Користувачі мають право залишити заявки для інших осіб, наприклад для дитини, батьків і т.д Така заявка є дійсною.
2.1.3.2. Випадки, коли заявка вважається недійсною та може бути вилучена з оплаченого пакету заявок, після узгодження з офіційним представником порталу abiturients.info:
2.1.3.2.1. Номер телефону в заявці є недійсним (повідомлення від операторів по набору номеру сповіщають про недійсність номеру)
2.1.3.2.2. Номер телефону в заявці при наборі на протязі 2 робочих днів не відповідає на дзвінки, повідомлення у месенджерах (вайбер, телеграмм, тощо)
2.1.3.2.3. Заявка, яка повністю є дублем вже отриманої раніше, тобто: номер телефону та назва курсу однакові.
2.1.3.2.4. Заявку залишила людина, яка не зрозуміла про форму навчання (офлайн чи онлайн) або перепутала місто в якому знаходиться Заклад освіти Замовника.
2.1.3.2.5. Абонент, який відповідає на дзвінок по номеру телефону заявки стверджує , що він інша особа, тобто ім’я не відповідає, тому яке в заявці і людина чітко стверджує, що не залишала заявку.
2.1.3.2.6. Заявка отримана з Порталу, відповідає даним вже існуючого клієнта Замовника (якщо потенційний учень вже звернувся раніше до Замовника, треба надати представнику Виконавця інфо копії чи скріни, що підтверджують цей факт)
У разі виникнення будь яких з цих випадків Замовник надає запит до представника Порталу (Виконавця) з поясненням за якою з цих причин просять розглянути питання вилучення заявки. Даний запит розглядається, після дати отримання, від 1 до 5 робочих днів, після чого представник Порталу повідомляє про результат виконання запиту.
2.1.4. Виконавець не гарантує Замовнику, що Користувач Порталу в подальшому не змінить своєї позиції щодо ступеня готовності до навчання у Замовника.
2.1.5. Крім надання Послуг, передбачених підпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, цього Договору, на підставі окремих домовленостей Сторін, Виконавець може надавати Замовнику додаткові послуги на Порталі (надалі – “Додаткові послуги”): Банерна реклама, тощо.
2.2. Замовник погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті та зобов'язується виконувати “Правила розміщення інформації” (https://abiturients.info/uk/rules/pravila-oformleniya-kontenta-v-razdele-kursy), які є невід'ємними частинами цього Договору. У разі, якщо до Оферти вносяться зміни після акцепту Оферти Замовником, Замовник має право користуватися редакцією Оферти, що діяли на момент прийняття Оферти, до закінчення коштів на Балансі. Перш ніж здійснити наступну оплату, Замовник повинен перевірити, чи є нові редакції Оферти в Особистому кабінеті на Порталі Abiturients.info.
2.3. Звітним періодом для надання Послуг за цим Договором є 1 (один) календарний місяць (одиниця виміру проміжку часу).
2.4. Замовник обирає відповідну Лінійку Сервісів Виконавця в рамках тарифів .
2.5. У разі, якщо Замовник придбав Лінійку Сервісів він дає свою згоду Виконавцю для підбору та застосування різного роду інструментів маркетингу з метою залучення зацікавлених у навчанні осіб на сторінки Замовника.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна Послуг Виконавця за цим Договором визначається з урахуванням обраної Замовником Лінійки Сервісів в рамках тарифів та здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати.
3.3.1. Момент, коли Замовник здійснив оплату рахунку Лінійки Сервісів є початком надання послуг, а також є активацією та акцептом (згодою) Замовника на списання Виконавцем грошових коштів з Балансу на покриття заборгованості за надані Виконавцем Послуги відповідно до обраної Замовником моделі оплати. Виконавець надає Послуги щодо всіх доданих та опублікованих сторінок Замовника.
3.3.2. Розмір плати за Послуги розраховується з урахуванням відповідних категорій Каталога курсів в яких розміщуються сторінки з описом курсів Замовника у відповідності вибраної моделі оплати, та узгоджуються з замовником в попередніх домовленостях.
3.4. Послуги надаються Виконавцем Замовнику протягом строків, встановлених у відповідних тарифах.
3.5. У разі, якщо протягом періоду користування обраною Лінійкою Сервісів Виконавця, Баланс для роботи на Порталі Замовника досягнув позначки 0 (нуль) гривень, Виконавць призупинить надання Сервісів Замовнику до моменту поповнення Балансу для роботи на Порталі.
3.6. Акцептуючи Оферту, Замовник погоджується з наступним: у разі, якщо протягом 12 місяців з дати здійснення останньої активної дії – внесення Гарантійного платежу - на послуги Замовника не надійшло жодного нового замовлення (заявки), тоді послуги Виконавця вважаються виконаними, залишок коштів списується з Балансу та Виконавць призупинить надання Сервісів Замовнику до моменту нового поповнення Балансу для роботи на Порталі.
3.7. У разі, якщо Замовник здійснив попередню оплату Послуг то після спливу строку позовної давності, невикористаний Замовником залишок грошових коштів в особистому кабінеті протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати останньої транзакції (поповнення та/або списання) в розділі “Оплати”, при умові відсутності звернення Замовника про повернення такого залишку в порядку передбаченому п. 6.2. Договору, то такі грошові кошти підпадають під ознаку п.п. а) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України та підлягають списанню в порядку і в спосіб встановлений законодавством.
3.8. У випадку, якщо Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів, які слідують за звітним періодом, виявить неточності та/або Замовник не погоджується з сумою списання за такий минулий звітний період, яка відображається на Балансі для роботи на Порталі, Замовник може звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо перевірки таких даних протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виявлення останнім. У разі, якщо Замовник не звернутися до Виконавця з відповідним запитом щодо уточнення виявлених невідповідностей та/або його незгоди з даними, що відображаються на Балансі для роботи на Порталі, то Сторони погодили, що сума списання грошових коштів за такий минулий звітний період з Балансу для роботи на Порталі вважається підтвердженою Замовником та Замовник погоджується з відсутністю претензій до Виконавця.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом попередньої оплати Послуг Виконавця та /або внесення Гарантійного платежу, відповідно умов Розділу 3 Оферти.
4.2. Оплата Послуг та /або внесення Гарантійного платежу здійснюється Замовником в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний в розділі 10 цього Договору. Днем оплати є день зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та діє: а) 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору, або б) до моменту дострокового розірвання Договору.
5.2. В разі належного виконання умов цього Договору Замовник має переважне право на продовження отримання Послуги доступу на наступний період. В такому разі, при здійсненні ним попередньої оплати Послуги доступу за наступний період користування, надання такої Послуги продовжується на відповідний період та на умовах, викладених в чинній на момент такої оплати редакції Оферти.

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути достроково розірваний:
6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;
6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.
6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).
6.2. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Виконавця або Замовника, крім випадків порушення Замовником зобов'язань відповідно до п.2.2 цього Договору, Виконавець повертає Замовнику залишок ціни оплачених, але не наданих Послуг та/або залишок невикористаного Гарантійного платежу, шляхом перерахування коштів на рахунок Замовника, в термін один календарний місяц з дати повідомлення про розірвання Договору.

7. ГАРАНТІЇ
7.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.
7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:
7.2.1. Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;
7.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти); 7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;
7.2.4. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Порталі.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
8.2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі; б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на Порталі та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти.
8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Оферти, Замовник зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Замовника.
8.4. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавця Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним ціни Послуг.
8.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.
9.2. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.
9.3. Збір і використання Виконавцем особистої інформації користувачів, відвідувачів Порталу здійснюється відповідно до Політики конфіденційності.

10. РЕКВІЗИТИ

ФОП Шило Тетяна Миколаївна
Email: t.kazak@abiturients.info
Україна, 65000, м.Одеса, вул.Водопровідна, буд. 10
телефон +38 (063) 7151093
ЄДРПОУ 2928516064
Р/р №UA163287040000026005054228284
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Дніпропетровськ,
МФО 328704
Платник єдиного податку (3 група, 5%)