Банер-Слайдер2 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - ОДАБА - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - ОДАБА - Абітурієнту

Які теми з Історії України увійдуть в Національний Мультіпредметний тест у 2023 році?

Третім предметом Національного мультипредметного тесту є предмет на вибір.

Це означає, що учасники тесту можуть вибрати один з кількох предметів, які вони вивчали в школі або коледжі, і пройти тест з нього. Це дає можливість абітурієнтам проявити свої знання в тому предметі, який їм найбільше подобається або в якому вони найбільш сильні, що збільшить шанс вступити на омріяну спеціальність.

Одним з таких предметів буде Історія України.

Блок завдань НМТ з Історої України міститиме всього 30 завдань, з яких:

 • 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
 • 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).;
 • 3 завдання на встановлення послідовності (потрібно правильно вказати послідовність запропонованих подій);
 • 3 завдання з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.

Блок завдань НМТ з Історії України відповідатиме чинній програмі ЗНО Історії України і охоплюватиме період другої половини XVI – початок XXI ст.».

Завдання будуть по наступним темам:

 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
 • Козацька Україна наприкінці 50 – 80-х рр. XVII ст.;
 • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
 • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
 • Культура України б другій половині XIX - на початку XX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.

Оцінюватиметься НМТ з Історії України нарахуванням балів за кількість правильних відповідей:

 • на завдання з вибором однієї правильної відповіді за кожну правильну відповідь – 1 бал.
 • за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності – 1 бал
 • за кожну правильно визначену послідовність – 0-3 бали
 • за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі з 7 запропонованих варіантів – 1 бал.

Таким чином, в загальній кількості, абітурієнт зможе отримати 0-54 бали. Результат він знатиме відразу після складання даного блоку. Для отримання позитивного результату, потрібно набрати не менше 6 балів. Кількість отриманих балів переведеться, в звичну для ЗНО шкалу, 100-200 балів.

Для ефективної підготовки та успішної здачі НМТ з Історії України 2023, рекомендуємо:

 1. Ознайомитися зі списком тем (вище вказані) та опрацювати матеріали з кожної
 2. Ретельно читайте підручники з Історої України, записуйте важливі дати, виокремлюйте факти, робіть креслення
 3. Для кращого розуміння матеріалу використовуйте додаткові джерела інформації: статті, книги, фільми, інтернет-ресурси
 4. Якщо самостійно підготуватися складно, запишіться на курси вивчення НМТ з Історій України Онлайн або Офлайн у своєму місті

Саме такий підхід дасть змогу:

 1. Виробити навички складання планів та відповідей на тестові завдання. Навчіться розробляти логічні плани та відповіді на тестові завдання.
 2. Постійно перевіряти свій рівень знань, виконуючи тестові завдання, які допоможуть вам підготуватися до іспиту та зрозуміти формат тестування.
 3. Розвине навички аналізу та узагальнення фактів, подій та процесів, що відбувалися в історії нашої країни.
 4. Відпрацьювати швидкість та точність виконання завдань.

Додати новий коментар