Вартість навчання у ВНЗ України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно)сортувати за зростанням Средняя стоимость обучения (заочно)

Дніпровський технологічний університет ШАГ

65 000 грн

Одеський технологічний університет «ШАГ»

55 000 грн 50 000 грн

IT STEP UNIVERSITY

45 000 грн 39 000 грн

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, КНУ

44 200 грн 28 600 грн

Київський Національний Університет Театру , Кіно і Телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого, КНУТКТ

34 300 грн 18 100 грн

Київський інститут сучасної психології та психотерапії, КІСПП

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, МІХМД

33 000 грн 15 900 грн

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, ЛНМА

30 290 грн 19 680 грн

Національна Академія Образотворчого Мистецтва та Архітектури, НАОМА

30 000 грн 8 135 грн

Національна Музична Академія України імені П. І. Чайковського, НМАУ

28 025 грн

Київський Інститут Бізнесу та Технологій (КІБіТ)

27 600 грн 18 600 грн

Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

27 200 грн 13 500 грн

Запорізький Державний Медичний Університет, ЗДМУ

26 500 грн 17 500 грн

Дніпропетровська Академія музики ім. М. Глінки

26 100 грн

Національний Університет "Одеська Юридична Академія", НУ ОЮА

26 000 грн 12 000 грн

Київський міжнародний університет, КиМУ

25 500 грн 18 300 грн

Київський Національний Торгово- Економічний Університет, КНТЕУ

25 500 грн 17 250 грн

Одеський Національний Економічний Університет, ОНЕУ

25 400 грн 9 500 грн

Вінницький фінансово- економічний університет, ВФЕУ

24 500 грн 17 800 грн

Київський Університет імені Бориса Грінченка, КУБГ

24 100 грн 9 930 грн

Київська Державна Академія Декоративно-Прикладного Мистецтва і Дизайну імені Михайла Бойчука, КДІДПМіД

24 000 грн 15 000 грн

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

23 500 грн 10 000 грн

Міжнародний Університет Фінансів, МУФ

23 500 грн 14 000 грн

Херсонська державна морська академія, ХДМА

23 000 грн 12 500 грн

Льотна Академія НАУ, ЛА НАУ

22 400 грн 10 600 грн

Київський Університет Туризму, Економіки і Права, КУТЕП

22 300 грн 12 300 грн

Горлівський інститут іноземних мов

22 200 грн 13 200 грн

Донбаський державний педагогічний університет

22 100 грн 19 150 грн

Академія Адвокатури України, ААУ

22 100 грн 15 500 грн

Київський Університет Права Національної Академії Наук України, КУП НАНУ

22 000 грн 15 100 грн

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», ХПІ

21 600 грн 12 900 грн

Український Католицький Університет, УКУ

21 500 грн

Національний Авіаційний Університет, НАУ

21 000 грн 12 000 грн

Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури, КНУБА

21 000 грн 11 000 грн

Міжрегіональна Академія управління персоналом, МАУП

20 850 грн 13 500 грн

Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини " Україна "

20 700 грн 11 900 грн

Буковинський державний медичний університет, БДМУ

20 600 грн 12 000 грн

Вінницький торговельно- економічний інститут Київського національного торговельно -економічного університету

20 000 грн 8 000 грн

ПрАТ «Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»

20 000 грн 20 000 грн

Житомирський державний університет імені Івана Франка, ЖГУ

19 900 грн 14 500 грн

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВД

19 900 грн 11 900 грн

Київська Академія перукарського мистецтва, КАПМ

19 800 грн

Донецький національний технічний університет

19 800 грн 10 100 грн

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ЛДУБЖ

19 500 грн 12 000 грн

Академія праці, соціальних відносин і туризму, АПСВТ

19 500 грн 12 100 грн

Національний Юридичний Уныверситет ім. Ярослава Мудрого, НЮУ

19 400 грн 10 950 грн

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ДДУВС

19 300 грн 9 500 грн

Запорізький Інститут Економіки та Інформаційних Технологій, ЗІЕІТ

18 900 грн 11 300 грн

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, КОГПІ

18 900 грн 9 850 грн

Державний Університет Телекомунікацій, ДУТ

18 700 грн 13 500 грн