Вартість навчання у ВНЗ України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно)сортувати за зростанням Средняя стоимость обучения (заочно)

Одеський технологічний університет «ШАГ»

55 000 грн 50 000 грн

IT STEP UNIVERSITY

45 000 грн 39 000 грн

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, ЛНМА

43 200 грн 18 700 грн

Київський інститут сучасної психології та психотерапії, КІСПП

33 000 грн

Національна Академія Образотворчого Мистецтва та Архітектури, НАОМА

30 000 грн 8 135 грн

Харківська школа архітектури - приватний заклад вищої оствіти, ХША

30 000 грн

Національна Музична Академія України імені П. І. Чайковського, НМАУ

28 025 грн

Національний Університет "Одеська Юридична Академія", НУ ОЮА

26 000 грн 12 000 грн

Київський міжнародний університет, КиМУ

25 500 грн 18 300 грн

Одеський Національний Економічний Університет, ОНЕУ

25 400 грн 9 500 грн

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії

24 500 грн 12 800 грн

Міжнародний Університет Фінансів, МУФ

23 500 грн 14 000 грн

Херсонська державна морська академія, ХДМА

23 000 грн 12 500 грн

Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», ХПІ

21 600 грн 12 900 грн

Український Католицький Університет, УКУ

21 500 грн

Донбаська державна машинобудівна академія

21 500 грн 7 500 грн

Київський Національний Університет Театру , Кіно і Телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого, КНУТКТ

21 200 грн 10 800 грн

Національний Авіаційний Університет, НАУ

21 000 грн 12 000 грн

Київський Інститут Бізнесу та Технологій (КІБіТ)

20 880 грн 13 950 грн

Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини " Україна "

20 700 грн 11 900 грн

Луганський державний медичний університет

20 000 грн 12 000 грн

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, МІХМД

19 900 грн 11 800 грн

Національний Юридичний Уныверситет ім. Ярослава Мудрого, НЮУ

19 400 грн 10 950 грн

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, ДДУВС

19 300 грн 9 500 грн

Дніпропетровська Державна Медична Академія, ДДМА

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, КНУ

18 200 грн 13 500 грн

Хмельницький університет управління та права, ХУУП

18 100 грн 113 400 грн

Університет імені Альфреда Нобеля

18 000 грн 10 000 грн

Інститут сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум»

18 000 грн

Національний Університет «Києво -Могилянська Академія», НаУКМА

17 760 грн

Національний Медичний Університет імені О. О. Богомольця, НМУ

Київський Університет Права Національної Академії Наук України, КУП НАНУ

17 300 грн 10 560 грн

Національна Академія Внутрішніх Справ, НАВД

17 200 грн 7 700 грн

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ЛНМУ

Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

16 400 грн 7 450 грн

Дніпропетровський Медичний Інститут традиційної і нетрадиційної медицини, ДМІ ТНМ

Академія Адвокатури України, ААУ

16 230 грн 10 580 грн

Горлівський інститут МАУП

16 100 грн 12 000 грн

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

16 000 грн 13 000 грн

Донецький Національний Mедіцінскій Університет імені М. Горького

Житомирський інститут культури і мистецтв, ЖІКіМ

15 900 грн 13 600 грн

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ТНПУ

15 800 грн 6 574 грн

Київський Національний Торгово- Економічний Університет, КНТЕУ

15 730 грн 7 400 грн

Український Державний Університет Фінансів та Міжнародної Торгівлі, УДУФМТ

15 700 грн 7 400 грн

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

15 500 грн 9 100 грн

Харківський Національний Університет Мистецтв імені І.П. Котляревського, ХНУМ

15 300 грн 10 650 грн

Університет державної фіскальної служби України

15 230 грн 7 200 грн

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, ВНМУ

Донбаський державний педагогічний університет

15 100 грн 10 100 грн

Вінницький фінансово- економічний університет, ВФЕУ

15 000 грн 10 150 грн