Вартість навчання у ЗВО (ВНЗ) України

ВУЗ Средняя стоимость обучения (очно)сортувати за зростанням Средняя стоимость обучения (заочно)

Дніпровський технологічний університет ШАГ

70 000 грн

Одеський технологічний університет «ШАГ»

55 000 грн 50 000 грн

Національна академія державного управління при Президентові України, НАДУ

49 400 грн 30 000 грн

Український Католицький Університет, УКУ

48 650 грн

IT STEP UNIVERSITY

45 000 грн 39 000 грн

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, КНУ

44 200 грн 28 600 грн

Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі, ААСМ

44 000 грн 20 000 грн

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

41 550 грн 20 700 грн

Дніпропетровська Державна Медична Академія, ДДМА

41 500 грн 15 800 грн

Одеський Національний Медичний Університет, ОНМУ

39 400 грн 17 300 грн

Національний Університет «Києво -Могилянська Академія», НаУКМА

38 500 грн

Харківська гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

36 850 грн 11 300 грн

Херсонська державна морська академія, ХДМА

36 000 грн 10 300 грн

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

34 850 грн 21 250 грн

Університет державної фіскальної служби України

34 800 грн 14 200 грн

Київський Національний Університет Театру , Кіно і Телебачення ім. І. К. Карпенка- Карого, КНУТКТ

34 300 грн 18 100 грн

Академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі, МІХМД

33 000 грн 15 900 грн

Київський Національний Лінгвістичний Університет, КНЛУ

32 400 грн

Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, ОНМА

31 670 грн 21 550 грн

Харківський Національний Медичний Університет, ХНМУ

30 900 грн 9 750 грн

Харківський Національний Університет Мистецтв імені І.П. Котляревського, ХНУМ

30 300 грн 21 050 грн

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка, ЛНМА

30 290 грн 19 680 грн

Донецький Національний Mедіцінскій Університет імені М. Горького

29 300 грн 17 000 грн

Національний Медичний Університет імені О. О. Богомольця, НМУ

29 000 грн 15 770 грн

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, ЦУДПУ

28 830 грн 15 970 грн

Національний Юридичний Уныверситет ім. Ярослава Мудрого, НЮУ

28 800 грн 22 400 грн

Національна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв, НАКККМ

28 400 грн 25 700 грн

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут» ім. І. Сікорського, КПІ

28 000 грн 23 500 грн

Київський Інститут Бізнесу та Технологій (КІБіТ)

27 600 грн 18 600 грн

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, ЧТЕІ

27 500 грн 17 500 грн

Славянский государственный педагогический университет

27 460 грн 14 950 грн

Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ

27 200 грн 13 500 грн

Одеський Національний Політехнічний Університет

26 850 грн 9 200 грн

Національна Академія Служби Безпеки України, НА СБУ

26 600 грн 15 600 грн

Запорізький Державний Медичний Університет, ЗДМУ

26 500 грн 17 500 грн

Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

26 400 грн 11 500 грн

Університет імені Альфреда Нобеля

26 200 грн 13 400 грн

Дніпропетровська Академія музики ім. М. Глінки

26 100 грн

Національний Університет "Одеська Юридична Академія", НУ ОЮА

26 000 грн 12 000 грн

Національний фармацевтичний університет

26 000 грн

Національний університет "Острозька академія"

25 950 грн 16 000 грн

Дніпропетровський Медичний Інститут традиційної і нетрадиційної медицини, ДМІ ТНМ

25 600 грн

Киевский Международный Университет

25 500 грн 18 300 грн

Київський Національний Торгово- Економічний Університет, КНТЕУ

25 500 грн 17 250 грн

Львівський національний університет імені Івана Франка

25 500 грн 18 400 грн

Одеський Національний Економічний Університет, ОНЕУ

25 400 грн 9 500 грн

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, ПДАФКС

25 200 грн 12 260 грн

Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ

24 700 грн 9 700 грн

Вінницький фінансово- економічний університет, ВФЕУ

24 500 грн 17 800 грн

Одеський державний екологічний університет, ОДЕУ

24 450 грн 9 800 грн