Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11
Акредитація
IV
Форма власності
Державна
Рік заснування
1915
Форма навчання
Денна
Заочна
Про заклад освіти: 

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́нняНУВГП — заклад вищої освіти, єдиний в Україні заклад вищої освіти водогосподарського профілю.

Заклад є навчально-науковим комплексом, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації фахівців та проводить науково-дослідну роботу.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 538 науково-педагогічних працівників, у т. ч.: 89 докторів наук; 83 професори; 314 кандидатів наук; 256 доцентів, серед них: дійсні члени галузевих академій наук України і зарубіжних країн; заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти, винахідники, економісти, і архітектори України.

Університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що надає освітні послуги з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до PhD за 12 спеціальностями, бакалавра – за 51 освітніми програмами та магістра – за 57 освітніми програмами, у т. ч., для іноземних громадян. У складі університету функціонує 51 кафедра та 8 навчально-наукових інститутів: автоматики, енергетики та водного господарства; будівництва та архітектури; механічний; економіки та менеджменту; права; агроекології та  землеустрою; кібернетики, інформаційних технологій та інженерії; охорони здоров'я.

 • Ми – це сучасний та трендовий Центр вищої освіти у Західному регіоні України
 • Ми – це 120 освітніх програм бакалаврського, магістерського рівня та PhD
 • Ми – це відкритість та прозорість, простір для щирої взаємодії студентів, викладачів, бізнесу, влади та простих українців
 • Ми – це формальна та неформальна, денна та заочна форми освіти
 • Ми – це потужна база з 10 корпусами, 7 гуртожитками та сотнями сучасних лабораторій
 • Ми – це ті, з ким варто зловити одну хвилю!
Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1915
Форма власності: 
Державна
Форма навчання: 
Денна, Заочна
Ступені освіти: 
бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
є
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
28550 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
19000 грн

Магістр

Середня вартість навчання (очно) магістр: 
37325 грн

Контактна інформація

Телефони приймальної комісії: 
Адреса: 
33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11
Галузі знань та Спеціальності: 
Актуально для 2023/24 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
 • 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
 • 014.03 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)
 • 015.39 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)
 • 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
 • 029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА
 • 034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ
 • 051 ЕКОНОМІКА
 • 053 ПСИХОЛОГІЯ
 • 061 ЖУРНАЛІСТИКА
 • 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ І ФОНДОВИЙ РИНОК
 • 073 МЕНЕДЖМЕНТ
 • 075 МАРКЕТИНГ
 • 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО І ТОРГІВЛЯ
 • 081 ПРАВО
 • 101 ЕКОЛОГІЯ
 • 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
 • 106 ГЕОГРАФІЯ
 • 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
 • 121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 • 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
 • 123 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
 • 125 КІБЕРБЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
 • 126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
 • 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
 • 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 • 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
 • 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 • 145 ВІДНОВЧІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
 • 174 АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ І РОБОТОТЕХНІКА
 • 162 БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ
 • 183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • 184 ГІРНИЦТВО
 • 191 АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДУВАННЯ
 • 192 БУДІВНИЦТВО ТА ГРОМАДЯНСЬКА ІНЖЕНЕРІЯ
 • 193 ГЕОДЕЗІЯ І ЗЕМЛЕПРИСТРІЙ
 • 194 ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ І ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • 201 АГРОНОМІЯ
 • 207 ВОДНІ БІОРРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА
 • 208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ
 • 227 ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
 • 241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА
 • 242 ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
 • 263 ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗПЕКА
 • 274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 • 275.03 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)
 • 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
 • 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Фотогалерея

Коментарі

Зображення користувача Софія.
Софія
25 Жовтень 2023

Який прохідний бал на бюджет?

Зображення користувача Бакунець Іван Сергійович .
Бакунець Іван Сергійович
12 Липень 2023

Які потрібні документи

Зображення користувача Лілія Капелюх.
Лілія Капелюх
14 Лютий 2023

Бажаю здобути професію агронома