Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГП

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11
Акредитація
IV
Форма власності
Державна
Рік заснування
1922
Форма навчання
Денна
Заочна
Дистанційна
В закладках (39) В закладки  Додати до порівняння  30858
Про ЗВО (ВНЗ): 

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́нняНУВГП — заклад вищої освіти, єдиний в Україні заклад вищої освіти водогосподарського профілю.

Заклад є навчально-науковим комплексом, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації фахівців та проводить науково-дослідну роботу.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 774 науково-педагогічний працівник, у т. ч.: 69 докторів наук; 82 професори; 364 кандидатів наук; 259 доцентів, серед них: дійсні члени галузевих академій наук України і зарубіжних країн; заслужені діячи науки і техніки України, заслужені працівники освіти, винахідники, економісти, і архітектори України.

Науково-педагогічні кадри для кафедр готуються в аспірантурі та докторантурі за 11 науковими спеціальностями, де навчаються понад 90 осіб. В університеті працює 7 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що надає освітні послуги з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за 28 спеціальностями, бакалавра – за 56 освітніми програмами та магістра – за 62 освітніми програмами, у т. ч., для іноземних громадян. У складі університету функціонує 51 кафедра та 8 навчально-наукових інститутів: водного господарства та природооблаштування; будівництва та архітектури; механічний; економіки та менеджменту; права; агроекології та  землеустрою; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; охорони здоров'я.
До складу університету також входять Інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут та 5 коледжів, функціонує кафедра військової підготовки та Центр підготовки водіїв.

  • Ми – це сучасний та трендовий Центр вищої освіти у Західному регіоні України
  • Ми – це 129 освітніх програм бакалаврського, магістерського рівня та PhD
  • Ми – це відкритість та прозорість, простір для щирої взаємодії студентів, викладачів, бізнесу, влади та простих українців
  • Ми – це формальна та неформальна, денна та заочна форми освіти
  • Ми – це потужна база з 10 корпусами, 7 гуртожитками та сотнями сучасних лабораторій
  • Ми – це ті, з ким варто зловити одну хвилю!
Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1922
Форма власності: 
Державна
Форма навчання: 
Денна, Заочна, Дистанційна
Кваліфікаційні рівні: 
бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
є
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
26400 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
11500 грн

Магістр

Середня вартість навчання (очно) магістр: 
29700 грн
Середня вартість навчання (заочно) магістр: 
15500 грн

Контактна інформація

Телефони: 
Телефони приймальної комісії: 
Адреса: 
33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11
Галузі знань та Спеціальності: 
Йде перевірка і оновлення інформації.

Коментарі

Л
Лілія Капелюх
14 Лютий 2023

Бажаю здобути професію агронома