017 Фізична культура і спорт

Найважливішим вихованням в житті людини є фізичне виховання. Мета фізичного виховання - сприяти розвитку фізичних і психічних якостей молоді, формуючи у них не тільки рухові вміння та навички, а й особистість. Ця мета реалізується в освітньому процесі в ході вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань. Вирішення цих завдань визначає основні функції вчителя фізичної культури: безпека занять і дотримання санітарно-гігієнічних норм, проведення масових спортивно-оздоровчих заходів, організація здачі нормативів, формування й тренування команди для участі в змаганнях, проведення навчальної роботи в групах загальної фізичної підготовки і спортивних секціях.

Що вивчають:

         Всі дисципліни навчального плану можна умовно розділити на дві категорії: загально-професійні, спрямовані на вивчення можливостей тіла людини і технологій фізичної культури, та методичні. В рамках першої частини студенти вивчають анатомію і біохімію людини, біомеханіку рухової діяльності, правові основи професійної діяльності, психологію фізичної культури. У рамках другої - педагогіку фізичної культури, теорію і методику обраного виду спорту, теорію і методику навчання базовим видам спорту, теорію і методику фізичної культури. Невід'ємна частина навчання - спортивні тренування.

Можливості працевлаштування:

         Випускник готується до роботи в якості вчителя фізичної культури у загальноосвітній школі, а також до виконання педагогічних функцій з дітьми шкільного віку в інших виховно-освітніх установах. Тренери працюють в штаті спортивних та фітнес-клубів, дитячих секціях, в професійному спорті, олімпійському русі.      

Перспективи:

         Хороші тренери - на вагу в золота у всіх спортивних організаціях. Як правило, на цей напрямок надходять колишні професійні спортсмени. Велика частина фахівців працює в школах, спортивних секціях, фітнес-клубах.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Коледжі: