053 Психологія

Психологія – це наука, предметом вивчення якої є закономірності й механізми психічного життя людини й тварин. Психологія - це наука про душу і відповідає на питання про те, чому людина поводиться так чи інакше. Таким чином, психологія вивчає щиросердечні переживання індивідуума, шукає їхню причину, аналізує справжній стан, прогнозує подальший розвиток.  Психолог допомагає людині розібратися у собі, у власних помилках та проблемах, допомагає знайти можливості для боротьби з життєвими труднощами. Психолог може допомогти людині якнайкраще реалізувати себе, розкрити власний потенціал, знайти свій шлях в житті, стати щасливішим.

Що вивчають:

         Програма навчання включає різні цикли дисциплін: загальні гуманітарні та соціально-економічні (вітчизняна історія, філософія, культурологія, соціологія, математичні і природно-наукові (антропологія, анатомія і фізіологія центральної нервової системи тощо). Загально-професійні дисципліни (загальна психологія, психо-діагностика, психологія праці, експериментальна психологія, історія психології, юридична психологія, етнопсихологія та ін.) Дисципліни спеціалізації (психологія управління (менеджменту), психологія реклами, психологія кар'єри, організаційне консультування, психологічні основи економіки). Окрім вивчення теоретичних дисциплін студенти отримують практичні уміння і навички під час проходження різних видів практики.

Можливості працевлаштування:

         Психологи мають широке коло професійної діяльності у різних сферах виробництва, освіти та виховання, у закладах освіти, науково-дослідних інститутах, у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення, управління підприємством, обслуговування, правоохоронних та військових органах, центрах працевлаштування і вивчення громадської думки, громадсько-політичних організаціях та інших сферах діяльності людини.

Перспективи:

Психологи в даний час затребувані в різних сферах: системі освіти, охорони здоров'я, правоохоронних органах, на підприємствах, в системі соціальної допомоги та ін. Психологи проводять психодіагностику, психокорекцію, психологічне просвітництво, психологічне консультування, психо-профилактичну роботу. Кадри потрібні в державні психологічні служби та реабілітаційні центри.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):