Дніпровський гуманітарний університет, ДГУ

м. Дніпро, вул. Василя Сліпака (Єрмолової), 35 А
Акредитація
IV
Форма власності
Приватна
Рік заснування
2003
Форма навчання
Денна
Заочна
Дистанційна
В закладках (143) В закладки  Додати до порівняння  68756
Про ЗВО (ВНЗ): 

Дніпровський гуманітарний університет (до 2017 року – Дніпропетровський гуманітарний університет), акредитований Акредитаційною комісією України і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Право» («Правознавство»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» на першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

 

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для здійснення освітнього процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів трьох­поверховий нав­чаль­ний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним облад­нанням та вільним досту­пом до мережі Інтернет, буфет, їдальня, медич­ний кабінет тощо. Студенти мають можли­вість посели­тися в гурто­житку. Загаль­на площа мате­ріаль­но-технічної бази універ­ситету складає понад 5000 м2.

 

Освітній процес в університеті забезпечують 17 докторів наук, професорів та 36 кандидатів наук, доцентів. Питома вага фахівців з науковими ступенями і вченими званнями серед науково-педагогічних працівників становить понад 75 %.

 

Висока професійна майстерність викладачів дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів, менеджерів туристичних підприємств і фахівців з готельної та ресторанної справи – на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування по завершенню навчання в університеті на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки.

 

Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
2003
Форма власності: 
Приватна
Форма навчання: 
Денна, Заочна, Дистанційна
Кваліфікаційні рівні: 
бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
немає
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
немає
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
є
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
18500 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
11000 грн

Магістр

Середня вартість навчання (очно) магістр: 
21600 грн
Середня вартість навчання (заочно) магістр: 
16900 грн

Контактна інформація

Телефони: 
Телефони приймальної комісії: 
Адреса: 
м. Дніпро, вул. Василя Сліпака (Єрмолової), 35 А
Актуально для 2022/23 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
Спеціаль­ність А* Ліцензований обсяг прийому на курс**
Денна форма Заочна форма
1 2 3 1 2 3
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
053 "Психо­логія" так 60 16 - 20 15 -
081 "Право" так 30 14 10 12 12 15
241 "Готельно-ресто­ранна справа" так 36 12 - 12 16 -
242 "Туризм" так 36 12 - 12 15 -

Вступ за результатами складання національного мультипредметного тесту

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Конкурсний предмет 3 Мін. КБ
на основі повної загальної середньої освіти1
053 "Психо­логія",

241 "Готельно-ресторанна справа",

242 "Туризм"
Українська мова Матема­тика Історія України 100
081 "Право" Українська мова Матема­тика Історія України 140
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра2
053 "Психо­логія",

081 "Право",

241 "Готельно-ресторанна справа",

242 "Туризм"
Українська мова Історія України /

Матема­тика
  100

 

Вступ за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Конкурсний предмет 3 Мін. КБ
на основі повної загальної середньої освіти1
053 "Психо­логія" Українська мова та література Матема­тика Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
081 "Право" Українська мова та література Історія України Матема­тика / Іноземна мова 140
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Українська мова та література Іноземна мова Історія України / Матема­тика / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
242 "Туризм" Українська мова та література Іноземна мова Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра2
053 "Психо­логія" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
081 "Право"8 Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
242 "Туризм" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100

 

Вступ за фаховими іспитами, що проводить університет

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Мін. КБ
на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста
053 "Психо­логія" Загальна психологія3 100
081 "Право" Теорія держави та права3 100
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Економічна теорія3 100
242 "Туризм" Економічна теорія3 100

 

1 - 3 предмети національного мульти­предмет­ного тесту (українська мова; мате­ма­тика; історія України) або 3 зазначені пред­мети з сертифікату зовнішнього неза­леж­ного оціню­вання 2019, 2020 та 2021 років на вибір вступ­ника;

2 - 2 предмети національного мульти­предмет­ного тесту (українська мова; мате­мати­ка або історія України) або 2 зазначені предмети з серти­фіка­ту зовнішнього незалеж­ного оціню­вання 2019, 2020 та 2021 років на вибір вступника;

3 - фаховий іспит, що проводить університет;

4 - магістерський тест навчальної компе­тент­нос­ті;

5 - магістерський комплексний тест;

6 - єдине фахове вступне випробування;

7 - єдиний вступний іспит з іноземної (анг­лійсь­кої, німецької, французької або іспансь­кої) мови;

8 - при вступі на навчання за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю - зарахування відбувається на 3 курс;

9 - зазначена категорія осіб повинна виконати умови щодо вивчення додаткових обов’язкових навчальних компонентів індивідуального нав­чаль­ного плану за переліком навчаль­них дисци­плін, що включені додатково до навчаль­ного плану відповідної спеціальності, на під­ставі отримання додаткових освітніх послуг, наданих університетом.

Фотогалерея

Коментарі

Л
Лиса
10 Лютий 2022

Подскажите, пожалуйста, какой проходной бал для поступления на специальность отельно-ресторанный бизнес " (контракт)

Р
Редактор Ольга
11 Лютий 2022

Проходной бал формируется в период вступительной капании на основании конкурсных баллов абитуриентов. Вы только можете ориентироваться на проходной бал прошлой вступительной кампании.

Л
Лина
10 Квітень 2021

Подскажите пожалуйста, какие предметы надо для поступления на психолога, проходной бал, стоимость обучения ( дневная форма).

Р
Редактор Ольга
14 Квітень 2021

Всю необходимую информацию о поступлении посмотреть по ссылке: https://dgu.edu.ua/abiturientu/motiv/ или узнать по тел.: (050) 817-28-11, (067) 760-38-11.

А
Андрей
30 Січень 2021

Подскажите пожалуйста, какие предметы надо для гостинично-ресторанного дела,и какой средний бал для поступления??