Дніпровський гуманітарний університет, ДГУ

м. Дніпро, вул. Василя Сліпака (Єрмолової), 35 А
Аккредитация
IV
Форма собственности
Частная
Год основания
2003
Форма обучения
Дневная
Заочная
Дистанционная
Об учебном заведении: 

Шановні абітурієнти!
Дніпровський гуманітарний університет продовжує прийом документів на навчання за спеціальностями "Право", "Психологія", "Туризм і рекреація", "Готельно-ресторанна справа"

  • до 19 вересня 2023 року на денну форму навчання;
  • 09-17 жовтня 2023 року на заочну форму навчання.

P.S. На всі додаткові або уточнюючі запитання залюбки надасть відповідь Приймальна комісія (+38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21).

Дніпровський гуманітарний університет (до 2017 року – Дніпропетровський гуманітарний університет), акредитований Акредитаційною комісією України і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Право» («Правознавство»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» на першому (бакалаврському) рівні, другому (магістерському) рівні та за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для здійснення освітнього процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів трьох­поверховий нав­чаль­ний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним облад­нанням та вільним досту­пом до мережі Інтернет, буфет, їдальня, медич­ний кабінет тощо. Студенти мають можли­вість посели­тися в гурто­житку. Загаль­на площа мате­ріаль­но-технічної бази універ­ситету складає понад 5000 м2.

Дніпровський гуманітарний університет має кілька переваг, які роблять його привабливим варіантом для абітурієнтів. Ось п'ять головних переваг обрання Дніпровського гуманітарного університету:

  1. Репутація та акредитація: Університет є акредитованим Акредитаційною комісією України та має повноваження здійснювати освітню діяльність у сфері вищої освіти. Це гарантує якість навчання і визнання отриманого диплома.

  2. Різноманітність спеціальностей: Університет пропонує широкий спектр спеціальностей у гуманітарній сфері, зокрема "Психологія", "Право", "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа". Це дає можливість абітурієнтам обрати саме ту галузь, яка їх цікавить.

  3. Сучасна інфраструктура: Університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка забезпечує комфортні умови для навчання та відпочинку студентів. Навчальні корпуси, лекційні зали, бібліотека, спортивні зали та інші приміщення обладнані за сучасними стандартами.

  4. Висока кваліфікація викладачів: Університет має висококваліфікований науково-педагогічний склад, до складу якого входять доктори наук, професори та кандидати наук, доценти. Це забезпечує якісне та професійне викладання.

  5. Кар'єрні можливості: Після закінчення університету студенти мають хороші перспективи для успішної працевлаштування.

Аккредитация: 
IV
Год основания: 
2003
Форма собственности: 
Частная
Форма обучения: 
Дневная, Заочная, Дистанционная
Степени образования: 
бакалавр, магистр
Условия обучения: 
за средства физических и юридических лиц (контракт)
Бесплатное обучение: 
нет
Платное обучение: 
есть
Подготовительное отделение: 
есть
Аспирантура, докторантура: 
нет
Общежитие: 
есть
Военная кафедра: 
есть
Дистанционное обучение: 
есть

Средняя стоимость обучения (дневное/заочное)

Бакалавр

Средняя стоимость обучения (очно): 
18500 грн
Средняя стоимость обучения (заочно): 
11000 грн

Магистр

Средняя стоимость обучения (очно) магистр: 
21600 грн
Средняя стоимость обучения (заочно) магистр: 
16900 грн

Контактная информация

Телефоны: 
Телефоны приёмной комиссии: 
Адрес: 
м. Дніпро, вул. Василя Сліпака (Єрмолової), 35 А
Актуально для 2022/23 уч.года.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр
Спеціаль­ність А* Ліцензований обсяг прийому на курс**
Денна форма Заочна форма
1 2 3 1 2 3
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
053 "Психо­логія" так 60 16 - 20 15 -
081 "Право" так 30 14 10 12 12 15
241 "Готельно-ресто­ранна справа" так 36 12 - 12 16 -
242 "Туризм" так 36 12 - 12 15 -

Вступ за результатами складання національного мультипредметного тесту

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Конкурсний предмет 3 Мін. КБ
на основі повної загальної середньої освіти1
053 "Психо­логія",

241 "Готельно-ресторанна справа",

242 "Туризм"
Українська мова Матема­тика Історія України 100
081 "Право" Українська мова Матема­тика Історія України 140
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра2
053 "Психо­логія",

081 "Право",

241 "Готельно-ресторанна справа",

242 "Туризм"
Українська мова Історія України /

Матема­тика
  100

 

Вступ за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Конкурсний предмет 3 Мін. КБ
на основі повної загальної середньої освіти1
053 "Психо­логія" Українська мова та література Матема­тика Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
081 "Право" Українська мова та література Історія України Матема­тика / Іноземна мова 140
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Українська мова та література Іноземна мова Історія України / Матема­тика / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
242 "Туризм" Українська мова та література Іноземна мова Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра2
053 "Психо­логія" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
081 "Право"8 Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
242 "Туризм" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100

 

Вступ за фаховими іспитами, що проводить університет

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Мін. КБ
на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста
053 "Психо­логія" Загальна психологія3 100
081 "Право" Теорія держави та права3 100
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Економічна теорія3 100
242 "Туризм" Економічна теорія3 100

 

1 - 3 предмети національного мульти­предмет­ного тесту (українська мова; мате­ма­тика; історія України) або 3 зазначені пред­мети з сертифікату зовнішнього неза­леж­ного оціню­вання 2019, 2020 та 2021 років на вибір вступ­ника;

2 - 2 предмети національного мульти­предмет­ного тесту (українська мова; мате­мати­ка або історія України) або 2 зазначені предмети з серти­фіка­ту зовнішнього незалеж­ного оціню­вання 2019, 2020 та 2021 років на вибір вступника;

3 - фаховий іспит, що проводить університет;

4 - магістерський тест навчальної компе­тент­нос­ті;

5 - магістерський комплексний тест;

6 - єдине фахове вступне випробування;

7 - єдиний вступний іспит з іноземної (анг­лійсь­кої, німецької, французької або іспансь­кої) мови;

8 - при вступі на навчання за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю - зарахування відбувається на 3 курс;

9 - зазначена категорія осіб повинна виконати умови щодо вивчення додаткових обов’язкових навчальних компонентів індивідуального нав­чаль­ного плану за переліком навчаль­них дисци­плін, що включені додатково до навчаль­ного плану відповідної спеціальності, на під­ставі отримання додаткових освітніх послуг, наданих університетом.

Фотогалерея

Комментарии

Аватар пользователя Гноєва Альбіна Ігорівна
Гноєва Альбіна Ігорівна
15 августа 2023

Доброго дня,мене звати Альбіна.Я хочу потрапити на заочну форму навчання до вашого закладу,направлення психологія.

Аватар пользователя Сергій
Сергій
16 августа 2023

Доброго дня! Зателефонуйте, будь ласка, до приймальної комісії університету за телефоном +38067 637-58-15

Аватар пользователя Лиса
Лиса
10 февраля 2022

Подскажите, пожалуйста, какой проходной бал для поступления на специальность отельно-ресторанный бизнес " (контракт)

Аватар пользователя Ольга консультант
Ольга консультант
11 февраля 2022

Проходной бал формируется в период вступительной капании на основании конкурсных баллов абитуриентов. Вы только можете ориентироваться на проходной бал прошлой вступительной кампании.

Аватар пользователя Лина
Лина
10 апреля 2021

Подскажите пожалуйста, какие предметы надо для поступления на психолога, проходной бал, стоимость обучения ( дневная форма).

Аватар пользователя Ольга консультант
Ольга консультант
14 апреля 2021

Всю необходимую информацию о поступлении посмотреть по ссылке: https://dgu.edu.ua/abiturientu/motiv/ или узнать по тел.: (050) 817-28-11, (067) 760-38-11.

Аватар пользователя Андрей
Андрей
30 января 2021

Подскажите пожалуйста, какие предметы надо для гостинично-ресторанного дела,и какой средний бал для поступления??