051 Економіка

Економіка підприємства досліджує, як вирішуються головні проблеми (що, як, коли і для кого виробляти), яким чином на рішення впливають різні чинники, умови, обставини, яку роль у функціонуванні підприємства відіграють ринок, держава, банки та інші економічні та соціальні інститути; встановлює причинно-наслідкові зв'язки, які пояснюють спостережувані економічні явища, оскільки аналіз причин і наслідків процесу дозволяє здійснити контроль за його результатами, щоб діяти усвідомлено.

Що вивчають:

Навчальний процес проводиться за новітніми методиками та програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, що включають професійно-орієнтовані дисципліни: політекономія, економіка підприємства, фінанси, гроші і кредит, організація виробництва, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, економічний аналіз, інвестування, страхування, господарське право, потенціал і розвиток підприємства, стратегія підприємства, планування діяльності підприємства, управління якістю підприємства, комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємства, економіка й організація інноваційної діяльності та ін.

Можливості працевлаштування:

Фахівці з економіки підприємства можуть працювати керівниками підприємств та підприємцями, заступниками керівників з економічних питань, планово-економічного відділу, планово-виробничого відділу, розробки, впровадження та реалізації продукції, відділу організації та оплати праці, матеріально-технічних підрозділів підприємства, наукових установ, які займаються вирішенням проблем соціально-економічного розвитку регіонів, фінансових підрозділів.

Перспективи:

Сучасна економіка формує стійкий попит на фахівців, які досконало володіють методичними та методологічними основами моделювання ефективності роботи підприємства в умовах ринку і вміють поєднувати теоретичні знання і практичні навички з ефективного ведення виробництва, вміють застосовувати сучасні форми організації праці і виробництва та впроваджувати в практичну роботу економічний механізм управління підприємством.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Коледжі: