Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, ДНУ

м. Дніпро, пр. Науки, 72
Акредитація
IV
Форма власності
Державна
Рік заснування
1918
Форма здобуття освіти
Денна
Заочна
Про заклад освіти: 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара заснований у 1918 році. За час свого існування класичний університет підготував понад 150 тисяч фахівців.

Сьогодні – це сучасний багатогалузевий навчально-науковий комплекс, де функціонують 14 факультетів, 3 освітні центри, аспірантура й докторантура, 3 науково-дослідних інститути, 17 науково-дослідних лабораторій, 66 кафедр, де працюють 879 викладачів, у тому числі 35 академіків, 170 докторів наук, професорів і 540 кандидатів наук, доцентів.

Також у структуру ДНУ входять: 4 фахові коледжі (машинобудівний, ракетно-космічного машинобудування, економіки та бізнесу, промисловий), підготовче відділення (у тому числі для іноземців), 2 ліцеї, 7 гуртожитків, Палац студентів, Палац спорту, наукова бібліотека, ННК «Акваріум», ННК «Ботанічний сад».

Нині в університеті та його коледжах навчаються понад 10 000 українських студентів за 73 спеціальностями ступеня «бакалавр» (91 освітня програма), 56 спеціальностями ступеня «магістр» (61 освітня програма) й 35 PhD-спеціальностями ступеня «доктор філософії», а також іноземні студенти та аспіранти більш ніж з 20 країн світу.

ДНУ пропонує якісну освіту за такими сучасними напрямками: соціологія, політологія, клінічна лабораторна діагностика, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, авіоніка, харчові технології, журналістика, зв’язки з громадськістю, китайська та японська мови, дизайн та іншими.

На сьогодні університет є регіональним лідером із міжнародного співробітництва в освітній сфері. Укладено понад 90 двосторонніх рамкових угод про міжнародне співробітництво з університетами Німеччини, Франції, Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Туреччини та інших країн світу. 8 університетів Франції, Німеччини та Польщі співпрацюють з ДНУ за програмами двох дипломів.

Факультети

 • Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
 • Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
 • Історичний факультет
 • Факультет психології та спеціальної освіти
 • Факультет прикладної математики та ІТ
 • Факультет економіки
 • Факультет систем і засобів масової комунікації
 • Юридичний факультет
 • Хімічний факультет
 • Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем
 • Біолого-екологічний факультет
 • Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації
 • Механіко-математичний факультет
 • Фізико-технічний факультет

Підготовка до НМТ

Корисні посилання:

Вхід в персональний кабінет: https://my.testportal.gov.ua/cabinet/login

Календар проведення НМТ-2024: https://testportal.gov.ua/nmt-2024-kalendar-provedennya/

Докладно про те, як взяти участь у національному мультипредметному тестуванні, читайте на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Мотиваційний лист

У 2024 році для вступу до ЗВО необхідно подавати мотиваційного листа. Як його писати та яке його значення – детально на ресурсах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Все про мотиваційний лист: мінілекція від Тетяни Кедич, доцентки кафедри української літератури, кандидатки філологічних наук.

https://www.youtube.com/watch?v=NczvJ84R93g

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист: покрокова інструкція

У 2024 році до кожної заяви, поданої в електронному кабінеті, необхідно додати текст мотиваційного листа. Для підтвердження інформації, поданої у мотиваційному листі, вступник може додати додаткові документи, які потрібно надіслати на офіційну пошту приймальної комісії: pk@365.dnu.dp.ua

ВАЖЛИВО: додаткові документи приймаються до розгляду тільки у випадку надсилання їх на офіційну пошту приймальної комісії.

Структура мотиваційного листа

Перш за все, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, а саме:

 • Мотиваційний лист має бути адресований ректору Університету;
 • Мотиваційний лист має містити повне прізвище, ім’я та по батькові вступника, число, місяць, рік та місце народження, домашню адресу;
 • Мотиваційний лист укладається державною мовою з дотриманням граматичних, пунктуаційних, орфографічних, стилістичних та лексичних правил;
 • Мотиваційний лист має містити обґрунтування вибору спеціальності (освітньої програми);
 • За наявності, потрібно окреслити участь у позашкільному житті (гуртки, студії), в олімпіадах, фахових конкурсах, хобі, досвід роботи (за наявності), досвід волонтерства, практики, участь у проєктах, майстеркласах, тренінгах тощо;
 • Мотиваційний лист має містити аналіз досягнень та особистих якостей;
 • загальний обсяг мотиваційного листа 550-600 слів;
 • Додатками до мотиваційного листа можуть бути документи (копії), що підтверджують викладене. Додатки мають бути надіслані на електронну пошту pk@365.dnu.edu.ua, або передані до відбіркової комісії відповідного факультету у друкованому вигляді, попередньо завірені особистим підписом вступника.

Критерії для мотиваційного листа до ДНУ імені Олеся Гончара

 • Послідовність та аргументованість викладення;
 • Вмотивованість вступника при виборі спеціальності (освітньої програми);
 • Відсутність граматичних, пунктуаційних, орфографічних, стилістичних та лексичних помилок;
 • Документи, що підтверджують викладене у мотиваційному листі;
 • Відповідність мотиваційного листа вимогам Правил прийому;
 • Загальне враження.
Акредитація: 
IV
Рік заснування: 
1918
Форма власності: 
Державна
Форма здобуття освіти: 
Денна, Заочна
Ступені освіти: 
бакалавр, магістр
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Аспірантура, докторантура: 
є
Гуртожиток: 
є
Військова кафедра: 
немає
Дистанційне навчання: 
є

Середня вартість навчання (денне / заочне)

Бакалавр

Середня вартість навчання (очно): 
19000 грн/рік
Середня вартість навчання (заочно): 
13500 грн/рік

Магістр

Середня вартість навчання (очно) магістр: 
26500 грн/рік
Середня вартість навчання (заочно) магістр: 
14500 грн/рік

Контактна інформація

Телефони: 
Телефони приймальної комісії: 
Адреса: 
м. Дніпро, пр. Науки, 72
Галузі знань та Спеціальності: 
Актуально для 2023/24 навч. року.

Специальности и стоимость обучения

Бакалавр

Гуманітарні факультети

Факультет української й іноземної мови та мистецтвознавства

 • Середня освіта: Українська мова і література
 • Дизайн
 • Образотворче та декоративне мистецтво
 • Українська мова та література
 • Польська мова та література
 • Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
 • Переклад з англійської та німецької мов
 • Німецька та англійська мови і літератури
 • Французька та англійська мови і літератури
 • Китайська та англійська мови і літератури
 • Японська та англійська мови і літератури
 • Прикладна лінгвістика

Факультет систем і засобів масової комунікації

 • Журналістика
 • Реклама і зв’язки з громадськістю
 • Диджитальні медіа

Історичний факультет

 • Середня освіта (Історія)
 • Середня освіта (Географія)
 • Історична україністика та прикладна історія
 • Історія та археологія
 • Європейські студії та американістика
 • Географія рекреації та туризму
 • Геоекологічний інжиніринг

Факультет суспільних наук та міжнародних відносин

 • Філософія
 • Культурологія: менеджмент культурних процесів
 • Політична соціологія та політичний менеджмент
 • Політологія
 • Соціологія
 • Публічне управління медіація електронне врядування
 • Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії

Соціально-поведінкові факультети

Факультет економіки

 • Бізнес-аналітика
 • Цифрова й інформаційна економіка
 • Бізнес-консалтинг
 • Фінанси банківська справа та страхування
 • Міжнародний менеджмент
 • Маркетинг
 • Економіка підприємства та організація бізнесу
 • Готельно-ресторанна справа
 • Міжнародний туризм
 • Міжнародна економіка

Факультет психології та спеціальної освіти

 • Спеціальна освіта: олігофренопедагогіка та логопедія
 • Практична психологія
 • Психологія

Юридичний факультет

 • Право

ІТ та інженерні факультети

Факультет прикладної математики

 • Комп'ютерне моделювання та технології програмування
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Системний аналіз
 • Інформаційні системи та технології

Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем

 • Середня освіта (Фізика)
 • Фізика та астрономія
 • Радіофізика електроніка та оптоінформатика
 • Комп’ютерні науки
 • Комп’ютерна інженерія
 • Мікро- та наносистемна техніка
 • Інфокомунікації та системи зв'язку

Фізико-технічний факультет

 • Кібербезпека та системи технічного захисту
 • Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем
 • Матеріалознавство
 • Галузеве машинобудування
 • Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв
 • Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • Проектування виробництво і експлуатація безпілотних систем і комплексів
 • Ракетні двигуни
 • Відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Екоаналітика та техногенна безпека

Механіко-математичний факультет

 • Середня освіта (Математика)
 • Математика
 • Математика інтелектуальних систем
 • Статистика
 • Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання
 • Комп’ютерний інжиніринг безпілотних літальних апаратів і комплексів
 • Комп'ютерні технології інженерії міцності
 • Теплоенергетика

Природничі факультети

Біолого-екологічний факультет

 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
 • Біохімія та фізіологія
 • Мікробіологія та вірусологія
 • Біорізноманіття та ландшафтний дизайн
 • Системна біологія та гідробіоресурси
 • Біоінформатика
 • Екологія
 • Біотехнології та біоінженерія

Хімічний факультет

 • Середня освіта (Хімія)
 • Хімічний аналіз та експертиза матеріалів і виробів
 • Хімія лікарських речовин
 • Хімічні технології та інженерія
 • Ресторанні та крафтові технології здорового харчування
 • Харчові технології

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації

 • Медсестринство
 • Технології медичної діагностики та лікування
 • Фізична терапія ерготерапія
 • Соціальна робот

Які здобутки можна зазначити?

Бакалаврат:

 • атестат із золотою (срібною) медаллю або диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра) з відзнакою;
 • диплом призера Всеукраїнської учнівської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;
 • учасники Олімпіад вишів з конкурсних предметів;
 • соціальні мережі Instagram/Telegram/Tik Tok (звісно, якщо це не просто персональна сторінка з фото, а якась творча праця);
 • досвід волонтерської та громадської діяльності;
 • участь у кваліфікаційних проєктах та майстер-класах тощо;
 • посвідчення про присвоєння спортивного розряду;
 • сертифікат про володіння іноземною мовою.

Фотогалерея

Коментарі

Зображення користувача Білоус В.
Білоус В
6 Липень 2024

Скажіть будь ласка, можливо навчатись в вашому Вузі дістанційно, якщо я находжусь в Польші і немаю можливості виїзду.

Зображення користувача Тетяна.
Тетяна
21 Червень 2024

Доброго дня.Чи можливо вступити на другу вищу освіту не маючи НМТ, за документами про освіту до 1998 ?

Зображення користувача Сабіна Мамедова.
Сабіна
24 Червень 2024

Доброго дня, так можливий вступ за результатами співбесіди для осіб категорії спеціальних умов вступу.
https://vstup.edbo.gov.ua/files/katehorii_spetsialnykh_umov_vstupu_ta_do...

Зображення користувача Олександра .
Олександра
11 Червень 2024

Здравствуйте, хотела узнать, какой должен быть общий бал, чтобы к вам поступить?

Зображення користувача Сабіна Мамедова.
Сабіна
19 Червень 2024

Добрий день! Мінімальний бал для подання заяви на контракт 100, на бюджет 130 (окрім 081 Право, 292 Міжнародні економічні відносини - мінімальний конкурсний бал 150)

Зображення користувача Мироненко Павло.
Мироненко Павло
28 Травень 2024

Добрий день, чи можно до вас поступити на контракт, якщо не склав НМТ?

Зображення користувача Вероніка.
Вероніка
23 Травень 2024

Доброго вечора, мене цікавить, якщо вступати на факультет 022 Дизайн, який конкурс треба?

Зображення користувача Николай.
Николай
12 Травень 2024

Могу ли я поступить к вам сейчас?

Зображення користувача Сабіна Мамедова.
Сабіна
14 Травень 2024

Прийом заяв на навчання за освітнім рівнем (бакалавр) з 19 липня 2024 р.;
За освітнім рівнем (магістр) з 01 серпня 2024 р.

Зображення користувача Семенченко Анастасия .
Семенченко Анастасия
27 Березень 2024

Подскажите пожалуйста при поступлениина контракт, возможна ли оплата за месяц /квартал /семестр?

Зображення користувача Сабіна Мамедова.
Сабіна
29 Березень 2024

Доброго дня, за стандартними умовами контракту сплата посеместрово або за рік, сплата помісячно розглядається за особистим зверненням студента.

Зображення користувача Тимур .
Тимур
24 Липень 2023

Могут ли я поступить в университет Олеся Гончара, на факультет 053 Психология, в 23 году с результатами НМТ 22 года? Если да, то до какого числа, и какие документы нужно принести ???

Зображення користувача Анастасія.
Анастасія
4 Липень 2023

Доброго ранку
Мене цікавить чи можна поступити 022 Дизайн на безкоштовну форму навчання? скільки треба вчитись?

Зображення користувача Саша.
Саша
12 Квітень 2023

а после 9 класса поступить можно?

Зображення користувача Екатерина.
Екатерина
17 Червень 2023

после 9 нельзя поступить в университет, тольео коледж, если Вам не 5 лет, должны это знать

Зображення користувача Ліна Плющакова.
Ліна Плющакова
27 Лютий 2023

Вітаю!
Повідомте будь ласка, яким чином можна вступити до вашого вузу на філологічний факультет якщо вже є вища освіта. Цікавить заочна форма навчання. Тривалість та вартість навчання. Перша освіта - технічна.

Зображення користувача Марина.
Марина
3 Лютий 2023

Доброго дня! На програміста, після 11 класу , яка ціна, скільки років навчатись?

Зображення користувача Эвелина .
Эвелина
1 Лютий 2023

Здравствуйте. Какие предметы нужно сдавать на ЗНО в ДНУ на специальность Графический дизайн и какой проходной бал на эту специальность.

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
3 Лютий 2023

Правила прийому 2023 ще не прийняті. Можна орієнтуватися лише на вступну кампанію 2022. Зателефонуйте у Приймальну комісію +38 (066) 636-98-60, вас проконсультують.

Зображення користувача Поліна.
Поліна
25 Травень 2023

Я бы хотела узнать ,за специальность логопеда какие нужно документы на поступление , цена обучения (очное ) и сколько лет учиться

Зображення користувача Єгор.
Єгор
10 Січень 2023

Доброго дня, підкажіть які предмети здавати на спеціалізацію "Право", "Авіа- та ракетобудування" та "Машинобудування". Та підкажіть тарифи по цих спеціалізаціях.

Зображення користувача Оксана Божко.
Оксана Божко
12 Серпень 2022

Здравствуйте. Мне 50 лет. Могу ли я в этом году поступить на заочное отделение по логопедии?

Зображення користувача Оксана.
Оксана
12 Серпень 2022

Здравствуйте. Мне 50 лет. Могу ли в этом году ещё поступить без экзаменов на заочное отделение по логопедии. ? Как второе образование.

Зображення користувача Ольга.
Ольга
4 Серпень 2022

Какие условия поступити на дизайнера на бюджет?

Зображення користувача Марина .
Марина
26 Червень 2022

Можно ли поступить на дезайнера одежды после 9 класса

Зображення користувача Вікторія.
Вікторія
8 Червень 2022

Скажіть, будь ласка, чи є заочне навчання на психолога і можливо навчатися по цій спеціальності безкоштовно?

Зображення користувача Никита.
Никита
27 Травень 2022

Здравствуйте ,сколько нужно балов чтобы поступить на специальность 076 , на контракт и на бюджет

Зображення користувача Люда.
Люда
20 Січень 2022

Добрый день, на программиста после 11 класса, сколько лет учится,и какая стоимость обучения

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
20 Січень 2022

Вартість навчання 2021/22 навч.року можна переглянути за посиланням: https://www.dnu.dp.ua/view/tariffs

Зображення користувача Люда.
Люда
15 Січень 2022

Добрый день, можно узнать сколько стоит обучение в колледже и университете на программиста после 11 класса,и сколько лет учится. Спасибо

Зображення користувача Валентина.
Валентина
28 Листопад 2021

Пожалуйста,Сколько стоит обучение за месяц и за год на 081 право?

Зображення користувача __.
__
22 Жовтень 2021

после какого класса можно поступать на факультет дизайна?

Зображення користувача __.
__
22 Жовтень 2021

после какого класса можно поступить на факультет дизайна?

Зображення користувача Александра.
Александра
27 Вересень 2021

Здравствуйте,какие предметы нужно сдавать на факультет банковское дело?

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
27 Вересень 2021

1. Українська мова і література
2. Математика
3. іІсторія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Зображення користувача Алена.
Алена
27 Вересень 2021

Здравствуйте!А,когда начинаются подготовительные курсы для заочного обучения?И какая стоимость?Спасибо.

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
27 Вересень 2021

Контактна інформація за посиланням: https://www.dnu.dp.ua/view/fdovuz

Зображення користувача Любовь .
Любовь
7 Вересень 2021

Здравствуйте, вы случайно не набираете ещё студентов на заочную форму обучения? А то я поздно решилась

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
7 Вересень 2021

Всю информацию о поступлении на заочное можно узнать по тел.: (056) 776-82-14, (0562) 33-58-84.

Зображення користувача Анастасия.
Анастасия
17 Серпень 2021

Здравствуйте, есть ли обучение "Управление персоналом и администрация"? Если есть, какие предметы нужно здавать на ЗНО?

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
18 Серпень 2021

Специальности 281 "Публичное управление и администрирование" нет.

Зображення користувача Эвелина.
Эвелина
2 Серпень 2021

Здрастуйте, есть ли у вас специальность воспитателя, заканчиваю 11 класс, какие предметы нужно сдать что бы поступить к вам?

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
4 Серпень 2021

Специальности "Дошкольное образование" в университете не обучают.

Зображення користувача Екатерина .
Екатерина
18 Липень 2021

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно с такими предметами ЗНО: укр. сова и литература, биология,история поступить на ветеринара?

Зображення користувача Павел.
Павел
6 Грудень 2020

Здравствуйте,подскажите цену обучения на магистратуре по специальности математика?

Зображення користувача Аня.
Аня
1 Грудень 2020

Доброго вечора. Тут є професія вихователя?

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
4 Грудень 2020

Нет, такой специальности в университете не обучают.

Зображення користувача Анна.
Анна
24 Жовтень 2020

Здравствуйте,8850грн это цена за год?

Зображення користувача Ольга консультант.
Ольга консультант
26 Жовтень 2020

Єто средняя цена обучения по всем специальностям. Актуальная стоимость на 2021 год будет известна ближе к началу вступительной кампании.

Зображення користувача ilyhansk18_23084.
ilyhansk18_23084
3 Травень 2020

Здравствуйте, я хочу поступить на кибербезопаснось но есть 1 проблема, я эпилепсик, это имеет какое-то значение или дорога мне туда закрыта?

 

Сторінки