112 Статистика

Статистика - це сукупність відомостей про населення, промисловість, сільське господарство, транспорт та зв'язок, торгівлю, охороні здоров'я, культурі та ін. Спеціаліст, діяльність якого полягає в зборі, обробці та аналізі всіх відомостей про державу - це статистик. Статистик збирає, обробляє і аналізує статистичну та фінансову інформацію, займається веденням фінансової документації та обліком цінних паперів, веде статистичну звітність, бере участь в аналізі виробничої і господарсько-фінансової діяльності організації. В шкурі статистика умудряються побувати представники багатьох професій, так як збір і вивчення інформації є головними інструментами аналітиків, маркетологів, фахівців з реклами, піарників, політологів і тощо.

Що вивчають:

         Студенти вивчають ряд комплексних дисциплін, а саме: макро- та мікроекономіка, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, економічна, соціальна, фінансова, демографічна статистика, сучасні інформаційні технології, економетрика, математичні та статистичні методи оцінки, аналізу та прогнозування економічних та соціальних процесів, галузеву статистику і т.д.

Можливості працевлаштування:

         Статистика - це інструмент, оволодівши яким можна працювати в самих різних сферах - в банках, страхових та інвестиційних компаніях, в органах державного управління, роздрібній торгівлі і т.д. Зараз у багатьох компаніях від середнього до великого бізнесу - створюються аналітичні підрозділи: відділи розвитку, маркетингу, просування товарів і послуг, де фахівець зможе реалізувати свій потенціал.      

Перспективи:

         Статистик займається не тільки безпосередніми вимірами - збором і обробкою статистичних даних, але і статистичним аналізом і моделюванням економічних процесів. Тому статистика - одна з найбільш затребуваних професій у світі: в рейтингах професій  США вона неодноразово займала перші місця.