091 Біологія та біохімія

Біологія - наука про життя. Біолог - це фахівець, який досліджує загальні властивості і закономірності розвитку живих організмів, вивчає видове різноманіття рослин. Він збирає тематичний матеріал, досліджує його, організовує проведення експериментів і розробляє технології практичного застосування отриманих результатів.

Що вивчають:

         Протягом перших двох років студенти вивчають три цикли обов'язкових нормативних дисциплін, передбачених Державним стандартом освіти України: гуманітарні дисципліни, фундаментальні природничі дисципліни та професійно-орієнтовані дисципліни біологічного профілю.

Починаючи з 3-го року навчання, до цих циклів додаються дисципліни спеціалізації (зоологія або ботаніка за вибором студента) та фахові дисципліни, що відповідають спеціальності "Біологія".

Можливості працевлаштування:

         Біологи працюють у науково-дослідних інститутах, лабораторіях, навчальних і дослідницьких центрах. Залежно від профілю підготовки та обраної професійної спеціалізації займаються дослідженнями і спостереженнями за різними біологічними системами, класифікують відбуваються. Проводять наукові експерименти від розробки плану дослідження до підбиття підсумків. Беруть участь у професійних конференціях і симпозіумах.     

Перспективи:

        Біологи-бакалаври можуть працювати на початкових позиціях в НДІ, виступаючи в якості молодших наукових співробітників, бути лаборантами в різних діагностичних і дослідницьких центрах, спостерігачами в заповідниках і заказниках. Для подальшої побудови кар'єри в науковому середовищі необхідне утворення наступних ступенів: магістратура та аспірантура.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):