061 Журналістика

Журналістика - одне з найважливіших соціальних явищ сучасного життя, вид масово-інформаційної діяльності, що забезпечує безперебійну взаємодію між особистістю, групою людей і суспільством в цілому, а також між різними суспільними сферами і навіть між поколіннями. Процес журналістської діяльності складається зі збору, обробки, зберігання та періодичного поширення актуальної суспільно-значимої інформації. Робота журналіста є актом опосередкованого спілкування з читачами, радіослухачами, телеглядачами.

Що вивчають:

         Журналіст, як представник творчої професії, повинен в першу чергу вміти писати, тобто побачити подія там, де не кожен здатний; проаналізувати їх і піднести створений матеріал у вигідному ракурсі на високому рівні грамотності та компетентності. З суміжних областей знаннь журналісту знадобляться право (сучасне законодавство у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ), соціологія, соціальна і політична статистика, психологія, сучасна техніка і технологія друку. Для фахівця з медіа-менеджменту потрібні тверді знання з економіки та політичного аналізу, іноземні мови.

Можливості працевлаштування:

         У сферу професійної діяльності журналістів входить весь спектр сучасних засобів масової інформації: газети, журнали, інформаційні агентства, телебачення, радіо, мережеві ЗМІ, інформаційно-рекламні служби, інтернет-середовище, структури PR. Відрядження та ненормований робочий день - часті супутники цієї професії. Захоплюючі будні, знайомства з цікавими людьми - приємні бонуси.        

Перспективи:

Професія журналіста - одна з найбільш затребуваних на сучасному ринку праці. З одного боку, безперервно збільшується кількість друкованих видань, інтернет-порталів, теле- і радіокомпаній, що потребує притоку підготовлених кадрів. З іншого боку, суспільство все більше зацікавлене в послідовній реалізації основного завдання журналістів з оперативного та кваліфікованого коментарю всіх найважливіших подій і пропозицією можливих варіантів позитивного розвитку соціуму.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Коледжі: