Банер-Слайдер2 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - МАУП - Абітурієнту

162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнолог - професія майбутнього. З генів, ферментів, білків учені створюють те, чого раніше не існувало в природі: абсолютно нові організми, рослини, продукти. В наші дні біотехнічні прийоми і методи широко використовуються в медицині та сільському господарстві. Така корисна наука подарувала людству лікарські препарати для діагностики та лікування хвороб, нові сорти сільськогосподарських рослин, а також вітаміни і антибіотики.

Що вивчають:

         Студенти отримують хороші базові знання в області хімії, вивчають порядка десяти хімічних дисциплін. Особливостями цієї підготовки є достатньо велика кількість технічних дисциплін. Цикл спеціальних дисциплін включає біологію клітин, загальну мікробіологію та вірусобіологію, біохімію, імуногенетику, біоінженерію, молекулярну біологію. Практика студентів проводяться в навчальних лабораторіях.

Можливості працевлаштування:

         Випускники можуть працювати на підприємствах харчової, хімічної та біохімічної промисловості, в інженерно-конструкторських та проектувальних організаціях, на підприємствах з одержання біоенергії (біогазу, біодизелю) та переробки рідких і твердих відходів, закладах екологічного та санітарного нагляду, сертифікації та стандартизації, інститутах та установах МОНмолодьспорту України, Мінекології, НАН України, профільних органах державного управління.

Перспективи:

         Оскільки дана спеціальність включає можливість вміння створювати та вирощувати нові форми рослин, впроваджувати новітні біотехнології в тваринництві, ветеринарній медицині та рослинництві, моделювати процеси біотехнологічного виробництва, складати плани та вибирати конкретні шляхи для здійснення генно-інженерних досліджень відносно потрібного гена та виділення його ДНК, тому вона набуває неабиякого поширення серед молоді і є затребуваною на ринку праці. 

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):