102 Хімія

Хімія - це система знань про речовини та їх перетворення. Хімік – назва професії, яка об'єднує всіх фахівців (вчених, лаборантів, технологів), що працюють з хімічними речовинами. Всіх фахівців-хіміків можна розділити на теоретиків і практиків. Теоретики розвивають науку хімію, винаходять нові матеріали, а практики впроваджують нові виробничі технології, стежать за їх дотриманням.

Що вивчають:

         Напрямок поєднує в собі базову підготовку з математики, інформатики та фізики та отримання фундаментальних знань по цілому спектру хімічних дисциплін. Студенти вивчають органічну, неорганічну, фізичну, аналітичну хімію. Знайомляться з хімічними основами біологічних процесів. Проходять хімічні технології та високомолекулярні з'єднання. Практика може проводитися як в лабораторіях, так і на виробництві.

Можливості працевлаштування:

            Вчені-хіміки беруть участь у дослідженнях хімічних процесів, виявляючи загальні закономірності їх перебігу та можливості управління ними. У прикладній сфері можуть працювати на хімічних виробництвах, у фармацевтиці, косметичної промисловості. На виробництві хіміки курирують процеси синтезу речовин, стежать за якістю одержуваних продуктів, проводять випробування. Також є можливість викладання хімії в навчальних закладах різного типу, керівництво гурткової та науково-дослідною роботою школярів та позашкільних навчальних закладах.     

Перспективи:

         Мати спеціальність "хімік", напевно перспективно настільки ж наскільки перспективно мати взагалі яку-небудь спеціальність: можна заробляти на ній дійсно відмінні гроші. Якщо є інтерес до цієї сфери, то застосувати свої знання зараз є де, причому практично в будь-якої спеціалізації (органіка/неорганіка/аналітика і т.д.). Наші хіміки цінуються і за кордоном.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):