Банер-Слайдер2 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика ґрунтується на відкриттях, зроблених у ході фундаментальних досліджень, і зосереджується на вирішенні проблем, які технологами, з метою найбільш ефективного використання цих винаходів на практиці. В цьому і є відмінність прикладної фізики від фізики. Узагальненим об'єктом діяльності фізиків-математиків є дослідження фізичних явищ і процесів, розробка технологій мікро- і наноелектроніки, розробка фізичних принципів приладобудування та екологічного моніторингу, проблеми наукових досліджень.

Що вивчають:

         Серед профільних дисциплін на даному напрямку - математичний аналіз, аналітична геометрія, фізика, хімія, а також предмети, орієнтовані на вивчення застосування комп'ютерних технологій в наукових дослідженнях. Студенти отримують практичні навички в галузях мікроелектроніки та нанотехнологій, фізичних основ інформаційних технологій, розробки та комп'ютерного моделювання матеріалів з унікальними властивостями, в дослідженнях фундаментальних законів самоорганізації та функціонування живих систем. Вони отримують глибокі знання з комп'ютерного моделювання систем та процесів, самостійного планування та проведення науководослідної роботи. На третьому курсі студенти приступають до роботи над власними ескізними інноваційними проектами.

Можливості працевлаштування:

         Сферою діяльності бакалаврів з прикладної фізики є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, легкої промисловості, металургії, енергетики, будівництва, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: технік-лаборант (фізичні і хімічні дослідження), інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, а також молодшого інженерно-технічного персоналу у науково-дослідних академічних та галузевих інститутах і лабораторіях, дослідно-конструкторських бюро і заводських лабораторіях, в науково-виробничих об’єднаннях і на виробництві.

Перспективи:

       Практично всі професії, на які з повним правом можуть претендувати випускники прикладного фізмату, складають перелік найбільш затребуваних на сучасному ринку праці. Більш того, варто особливо відзначити, що в питанні успішного працевлаштування люди, які закінчили даний напрямок, за рахунок більш ширшої наукової підготовки мають більше переваг, ніж випускники напрямків прикладної математики, фізики чи інформатики. Особливо це стосується інноваційної наукової діяльності.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):