Банер-Слайдер1 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту

075 Маркетинг

На заході маркетолог - друга фігура після генерального директора. Повз нього не проходить практично жодне рішення в компанії. Це фахівець, який постійно «тримає руку на пульсі», спрямовує і коригує діяльність компанії, приводить її у відповідність до вимог ринку, трактує поточні події навколо і всередині компанії та визначає перспективи її розвитку. Сьогодні маркетолог в Україні - це не просто данина моді. Змінюється економічна ситуація в країні, зростає рівень освіти керівників, і в області маркетингу в тому числі. Тому маркетологу вже легше відвоювати своє місце під сонцем.

Що вивчають:

У процесі навчання передбачено поглиблене вивчення наступних дисциплін: поведінка споживача, маркетинг послуг, логістика, маркетинг промислового підприємства, маркетингова товарна політика, маркетингове ціноутворення, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, товарознавство, маркетинговий аудит, міжнародний маркетинг, основи маркетингу на транспорті, системний аналіз, інфраструктура товарного ринку, основи рекламної діяльності, мерчандайзинг, методи керування трудовими процесами, організація маркетингової служби, управління продуктом.

Можливості працевлаштування:

Фахівці з маркетингу призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу, постачання; виробництва, планово-економічного розвитку, маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення, збуту, міжнародних зв'язків, контролю якості та в інших підрозділах.

Перспективи:

В Україні досить швидкими темпами відбуваються зміни в суспільстві і в економіці. Попит на фахівців із професійними компетенціями з маркетингу постійно зростатиме. За умов побудови ринкової економіки підготовка кадрового складу вітчизняних фахівців-маркетологів із високим рівнем професійних компетенцій, передбачає знання ними основних теоретичних положень, практичних кроків та результатів сучасних економічних перетворень.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Коледжі: