Банер-Слайдер2 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту

113 Прикладна математика

Прикладна математика – це область математики, що розглядає застосування математичних методів і алгоритмів в інших областях науки і практики. Важко зараз уявити наше життя без комп’ютера. Але створили перші ЕОМ саме математики у співдружності з інженерами, прагнучи спростити і прискорити розв’язання трудомістких обчислювальних задач. Математика плюс комп’ютер складають суть спеціальності «прикладна математика». Спеціалісти у сфері прикладної математики застосовують свої знання і навики в будь-якій сфері діяльності, це універсальні фахівці, для яких не існує проблеми пошуку роботи, оскільки попит на таких професіоналів неухильно росте у всьому світі.

Що вивчають:

         Студенти повинні однаково добре володіти не тільки методикою математичного аналізу, а й навичками програмування. Саме тому комп'ютерні дисципліни інтенсивно вивчаються на даному напрямку вже з першого курсу, паралельно з фундаментальними математичними, такими як математичний аналіз, теорія функцій комплексного змінного, функціональний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальні рівняння, методи математичної фізики, теорія ймовірностей, математична статистика, математична логіка, дискретна математика, чисельні методи, дослідження операцій, теорія ігор, оптимальне управління, екстремальні завдання. До того ж всі студенти вивчають іноземні мови і цикл гуманітарних дисциплін.

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють в установах НАН України, галузевих науково-дослідних установах, організаціях і на підприємствах, що займаються розробкою і впровадженням математичних методів, комп'ютерних і програмних систем, а також інших програмно-технічних засобів автоматизації інформаційних, виробничих та проектно-дослідницьких процесів, забезпеченням інформаційних технологій, захисту інформації і т.д.

Перспективи:

Переважна більшість молодих людей з дипломом бакалавра в галузі прикладної математики влаштовуються працювати інженерами-програмістами - як і в ситуації з іншими фігурантами сфери IT, їх праця сьогодні надзвичайно затребувана і добре оплачується. Розміри фінансової винагороди залежать не тільки від наявності тих чи інших практичних навичок, а й від масштабу обов'язків. 

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):