281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління і адміністрування - спеціальність, яка формує у людини здатність для управління державою, управління колективом, управління комунікаціями в суспільстві, в колективі і в міжособистісних стосунках. ВНЗ готують висококваліфікованих фахівців з управління, здатних вирішувати поточні завдання, що виникають на підприємствах в різних галузях економіки.

Що вивчають: студенти отримують глибокі теоретичні знання, практичні вміння та навички з публічного управління та адміністрування, щодо застосування законів, принципів, методів, технологій і процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери. Як майбутні фахівці в публічному управлінні вони також набувають знання з методологій впливу на свідомість людей.

Можливості працевлаштування: забезпечення публічного сектора висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня - менеджери з регіонального розвитку, керівники та провідні фахівці департаментів і служб державних органів влади, розробка бізнес-планів, аналіз, прогноз та стратегія розвитку.

Перспективи: унікальна можливість подальшого кар'єрного росту для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):