292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини – це відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів і послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів. Функціональні обов'язки фахівців-міжнародників  полягають передусім у пошуку і обробці економічної інформації міжнародного характеру, практичної діяльності у сфері міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили та інтелектуальної власності.

Що вивчають:

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» дає знання в галузі міжнародних економічних дисциплін на основі навчальних планів, які відповідають вимогам провідних університетів світу. Значна частина навчальної програми приділяється вивченню іноземних мов (англійська, німецька, французька), що дозволяє студентам брати участь у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, міжнародних студентських обмінах з університетами США, Німеччини, Франції, Італії, Угорщини, спеціальних міжнародних освітніх програмах.

Можливості працевлаштування:

Фахівець з міжнародних економічних відносин може обіймати посаду співробітника зовнішньоекономічної фірми (відділу), працівника торговельної установи, яка виконує експортно-імпортні операції, працівника організаційно-управлінської служби та інформаційної структури, співробітника банківської установи, страхової та інвестиційної компанії, діяльність якої пов'язана із зовнішньоекономічними операціями і розрахунками, інші посади, пов'язані з виконанням міжнародних економічних операцій і зовнішньоекономічної діяльності підприємств та установ будь-якої форми власності.

Перспективи:

Фахівець спеціальності «Міжнародні економічні відносини» готується для практичної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. Спеціаліст призначається для роботи в органах зовнішньоекономічної і політичної діяльності, держадміністраціях, корпораціях, об'єднаннях, представництвах, що здійснюють зовнішню, економічну, культурну та інші види діяльності. 

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):