Банер-Слайдер2 - МАУП - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - МАУП - Абітурієнту

274 Автомобільний транспорт

Професія автомобіліста, сферою діяльності якого є автомобільне господарство і його основний об’єкт – автомобіль, у наш час важко переоцінити. Адже сучасне життя не можна собі уявити без цих машин, які повсюдно нас оточують. З кожним роком їх число збільшується, а значить - з кожним роком збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Інженери з автомобільного транспорту здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботи по проведенню технічного обслуговування і ремонту авто або устаткування

Що вивчають:

Згідно з навчальним планом студенти отримують грунтовну  загальнотехнічну підготовку з вивченням механіки, інженерної графіки, технології металів, прикладної механіки, електротехніки та електроніки, теплотехніки і т.д. Спеціальна підготовка передбачає вивчення теорії робочих процесів і конструкції двигунів, автомобілів, технологічного обладнання для виробництва, ремонту, технічного обслуговування та діагностики автомобільної техніки. Вивчається організація автомобільних перевезень, організація і безпека руху, економіка автомобільного транспорту, ліцензування та сертифікація на транспорті, бухгалтерський облік і менеджмент на автомобільному транспорті і т.д. На старших курсах студенти вивчають дисципліни спеціалізацій, які конкретизують знання випускників відповідно до майбутнього працевлаштуванням.

Можливості працевлаштування:

          Випускники спеціальності мають можливість працювати на підприємствах автосервісу, в технічних службах автотранспортних і авторемонтних підприємств, в транспортних цехах заводів в галузі експлуатації та ремонту, діагностики систем автомобіля і передпродажної підготовки, організації та оптимізації перевезень, маркетингових досліджень ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів, можуть виконувати менеджерські функції.

Перспективи:

       Фахівці-початківці можуть працювати техніками. Досвідчені - бригадирами і начальниками ділянок.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Коледжі: