Банер-Слайдер2 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту

207 Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура - одна з найпопулярніших напрямів підготовки бакалаврів у всьому світі. Уже зараз в рибоводних господарствах усього світу вирощують стільки біопродукції, скільки виловлюють у всьому Світовому океані. На даному напрямку готують іхтіологів-рибоводів, основне завдання яких - профілактика і лікування інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб в рибному господарстві та контроль над станом водних біосистем.

Що вивчають:

         Протягом перших трьох років студенти вивчають обов'язкові нормативні дисципліни, передбачені освітньо-професійними програмами, а саме гуманітарні та професійно-орієнтовані дисципліни: аквакультура і ресурсознавство. Починаючи з третього року студенти вивчають професійні дисципліни актуальні для сьогодення, а також проходять поглиблене вивчення фахових дисциплін і дисциплін управлінського спрямування.  Значна увага приділяється науково-дослідній роботі.

Можливості працевлаштування:

         Після закінчення навчання фахівець здатний виконувати професійну роботу в рибогосподарських підприємствах.

Перспективи:

         Випускник за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура» може виконувати наступні професійні завдання: проведення наукових досліджень з окремих розділів (етапів, завданнь) теми відповідно до затверджених методик; участь у виконанні експерименту; проведення спостережень і вимірювань, складання їх опису та формулювання висновків; розробка планів, програм, методик проведення досліджень водних біоресурсів (у складі творчого колективу).

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність