192 Будівництво та цивільна інженерія

В Україні будівельна індустрія динамічно розвивається, що вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції будівельних об'єктів. Професійна діяльність інженера-будівельника пов'язана з виконанням наступних функцій: організація будівельного виробництва і управління будівельними процесами,  проектування металевих, залізобетонних, кам'яних конструкцій, основ і фундаментів, а також конструктивних елементів споруди в цілому, рішення окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції, розробка технічної документації.

Що вивчають:

          Студенти отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об'єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва. Майбутні будівельники вивчають інженерну графіку, екологію, механіку, інженерне забезпечення будівництва, основи архітектури і будівельних конструкцій, будівельні матеріали. Чимало навчального часу приділяється безпеці життєдіяльності. Корисний майбутнім управлінцям предмет - організація і управління в будівництві. Практика проходить в будівельних компаніях, проектних організаціях, архітектурних бюро.

Можливості працевлаштування:

         Випускники спеціальності запрошуються на роботу в проектні та будівельні організації та фірми, які займаються проектуванням і будівництвом об’єктів транспорту, промислового та цивільного призначення. В проектних організаціях вони можуть займати посади інженера проектувальника, а в будівельних організаціях – будівельного майстра, виконроба.

Перспективи:

         Фахівці потрібні як безпосередньо на будівництво (виконроб - як і раніше одна з найбільш часто зустрічаються вакансій), так і в різні проектні та сертифікуючі організації. Вчорашні випускники можуть працювати молодшими інженерами, проектувальниками, креслярами, розробниками вузлів будівель і тощо.

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):

Коледжі: