Електромеханічний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

61038, м. Харків, вул. Самсонівська, 36
Форма власності
Державна
Рік заснування
1930
Форма навчання
Денна
Заочна
Про заклад освіти: 

Коледж є державним фаховим навчальним закладом і входить до складу Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова на правах структурного підрозділу.

Електромеханічний фаховий коледж - один з найстаріших технічних навчальних закладів. Організація навчального процесу здійснюється на основі багаторічного досвіду підготовки спеціалістів; ми йдемо вперед та шануємо традиції.

За своїм викладацьким та навчально-методичним потенціалом коледж належить до навчальних закладів, які забезпечують фундаментальну, професійну і практичну підготовку техніків-електромеханіків та техніків-електриків для ремонту та обслуговування електроустаткування, що використовується у різних сферах нашого життя.

Навчальна частина коледжу складається з двох відділень: «Електричної інженерії» та «Механічної інженерії». Навчання студентів ведуть п'ять циклових комісій, три з яких випускаючи і готують фахівців з трьох спеціальностей.

Освітній процес у коледжі здійснюється за спеціальностями: "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Будівництво та цивільна інженерія", "Прикладна механіка".

Навчально-виховну роботу здійснює 52 викладача, 32 з яких має вищу кваліфікаційну категорію.

Основою методу викладання фахових дисциплін є поєднання теорії і практики - засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань. Оцінювання знань і навичок студентів здійснюється шляхом проведення диференційованих заліків і іспитів.

Завершується навчання державною атестацією - публічним захистом дипломного проекту та присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр.

Актуально для 2023/24 навч. року.
Год основания: 
1930
Форма власності: 
Державна
Умови навчання: 
за кошти державного бюджету (бюджет)
за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Форма навчання: 
Денна
Заочна
Освітньо-професійні ступені: 
фаховий молодший бакалавр
Вступ після: 
9-ти класів
11-ти класів
ПТНЗ
Безкоштовне навчання: 
є
Платне навчання: 
є
Підготовче відділення: 
є
Гуртожиток: 
є

Середня вартість навчання після 9-го класу

Середня вартість навчання (очно): 
16 809.00 грн

Середня вартість навчання після 11-го класу

Середня вартість навчання (очно): 
16 809.00 грн
Середня вартість навчання (заочно): 
8 397.00 грн

Контактна інформація

Адреса: 
61038, м. Харків, вул. Самсонівська, 36

Специальности и стоимость обучения

Фаховий молодший бакалавр

Спеціальності:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Виробництво електричних машин та апаратів
  • Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
  • Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
  • Світлотехніка та світловий дизайн

Будівництво та цивільна інженерія

  • Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд    

Прикладна механіка

  • Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Прийом до коледжу здійснюється:

  • на основі базової середньої освіти (9 класів)
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
  • на основі диплома кваліфікованого робітника (випускники ліцеїв, ПТУ, ЦПТО)

Прийом на навчання за кошти бюджету відбувається на конкурсній основі, вступні випробування проходять у формі індивідуальної усної співбесіди (очно або дистанційно) з двох предметів (українська мова, математика), розгляду мотиваційного листа.

Для навчання за контрактом абітурієнт подає лише заяву та мотиваційний лист.

Фотогалерея