Електромеханічний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

61038, м. Харків, вул. Самсонівська, 36
Форма собственности
Государственная
Год основания
1930
Форма обучения
Дневная
Заочная
О учебном заведении: 

Коледж є державним фаховим навчальним закладом і входить до складу Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова на правах структурного підрозділу.

Електромеханічний фаховий коледж - один з найстаріших технічних навчальних закладів. Організація навчального процесу здійснюється на основі багаторічного досвіду підготовки спеціалістів; ми йдемо вперед та шануємо традиції.

За своїм викладацьким та навчально-методичним потенціалом коледж належить до навчальних закладів, які забезпечують фундаментальну, професійну і практичну підготовку техніків-електромеханіків та техніків-електриків для ремонту та обслуговування електроустаткування, що використовується у різних сферах нашого життя.

Навчальна частина коледжу складається з двох відділень: «Електричної інженерії» та «Механічної інженерії». Навчання студентів ведуть п'ять циклових комісій, три з яких випускаючи і готують фахівців з трьох спеціальностей.

Освітній процес у коледжі здійснюється за спеціальностями: "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Будівництво та цивільна інженерія", "Прикладна механіка".

Навчально-виховну роботу здійснює 52 викладача, 32 з яких має вищу кваліфікаційну категорію.

Основою методу викладання фахових дисциплін є поєднання теорії і практики - засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань. Оцінювання знань і навичок студентів здійснюється шляхом проведення диференційованих заліків і іспитів.

Завершується навчання державною атестацією - публічним захистом дипломного проекту та присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр.

Актуально для 2023/24 уч.года.
Год основания: 
1930
Форма собственности: 
Государственная
Условия обучения: 
за средства государственного бюджета (бюджет)
за средства физических и юридических лиц (контракт)
Форма обучения: 
Дневная
Заочная
Образовательно-профессиональные степени: 
профессиональный младший бакалавр
Поступление после: 
9-ти классов
11-ти классов
ПТУ
Бесплатное обучение: 
есть
Платное обучение: 
есть
Подготовительное отделение: 
есть
Общежитие: 
есть

Средняя стоимость обучения после 9-го класса

Средняя стоимость обучения (очно): 
16 809.00 грн

Средняя стоимость обучения после 11-го класса

Средняя стоимость обучения (очно): 
16 809.00 грн
Средняя стоимость обучения (заочно): 
8 397.00 грн

Контактная информация

Адрес: 
61038, м. Харків, вул. Самсонівська, 36

Специальности и стоимость обучения

Профессиональный младший бакалавр

Спеціальності:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Виробництво електричних машин та апаратів
  • Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
  • Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
  • Світлотехніка та світловий дизайн

Будівництво та цивільна інженерія

  • Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд    

Прикладна механіка

  • Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

Прийом до коледжу здійснюється:

  • на основі базової середньої освіти (9 класів)
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
  • на основі диплома кваліфікованого робітника (випускники ліцеїв, ПТУ, ЦПТО)

Прийом на навчання за кошти бюджету відбувається на конкурсній основі, вступні випробування проходять у формі індивідуальної усної співбесіди (очно або дистанційно) з двох предметів (українська мова, математика), розгляду мотиваційного листа.

Для навчання за контрактом абітурієнт подає лише заяву та мотиваційний лист.

Фотогалерея