Банер-Слайдер1 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - IT STEP UNIVERSITY - Абітурієнту
Банер-Слайдер2 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту
Банер-Слайдер1 - НЮУ імені Ярослава Мудрого - Абітурієнту

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта являє собою процес оволодіння певним рівнем знань, умінь і навичок з конкретних професій з отриманням результату. Педагог професійного навчання організовує і проводить теоретичне навчання по загальнопрофесіональним і спеціальним навчальним предметам, організує і проводить навчально-виховну роботу, здійснює організаційно-методичну діяльність у навчальних закладах.

Що вивчають:

         Навчаючись за даною спеціальністю, студенти проходять навчання за двома напрямками: психолого-педагогічний та галузевий (спеціалізований). Вони вивчатимуть наступні необхідні предмети: Введення в професійно-педагогічну спеціальність, Вікова фізіологія і психофізіологія, Інформатика, Методика виховної роботи, Методика професійного навчання, Загальна та професійна педагогіка, Педагогічні технології, Психологія професійної освіти, Філософія та історія освіти, Екологія. Також в залежно від обраної спеціальності - спецпредмети.

Можливості працевлаштування:

         Майбутні фахівці можуть проводити різні типи і види занять (теорія і практика) в профліцеях, коледжах і технікумах, в службах зайнятості населення, в центрах перепідготовки і підвищення кваліфікації. Вони можуть працювати на посаді педагога професійного навчання, вчителя технології праці та підприємництва, керівника гуртка, викладача загальнотехнічних дисциплін спеціальної технології по комплексу робочих професій в середніх і професійних школах, коледжах, ліцеях, майстром виробничого навчання в системі вищої та середньої професійної освіти.

Перспективи:

         Випускник може здійснювати професійну діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників (службовців) в якості майстра професійного навчання в освітніх установах різних типів і видів. А також має можливість здійснювати професійну діяльність в якості працівника відповідно до отриманої спеціалізації на підприємствах різних організаційно-правових форм власності.      

ЗВО (ВНЗ) і Коледжі, де можна отримати дану спеціальність

ЗВО (ВНЗ):